BRIEVEN

Maurits en Marilène (20) In plaats van te zeggen/zingen: 'Kinderen van één Vader, reikt elkaar de hand' zegt men: 'Hoepel op, je hoort niet bij ons clubje'. Het is dus niet verwonderlijk dat een steeds groter deel der christenen zegt dat men van dat soort kerken geen lid meer wil zijn. Leiden M. C. Wolters

Maurits en Marilène (21) Achteraf heeft het toch een positieve uitwerking; we ervaren weer hoe kostbaar onze oecumene is en hoe hoopvol het is dat twee jonge mensen kiezen voor deze weg. Bilthoven Fam. Vos-Butijn

Maurits en Marilène (22) Wat een prachtige kerkdienst was het. Zoveel mensen uit verschillende plaatsen eendrachtig bijeen in het huis van God. Heel bijzonder dat dit kon. Want Marilène komt uit een andere kerkelijke traditie dan Maurits. Ze zijn daarin heel anders opgevoed; ze spreken wat dat betreft een heel verschillende 'taal'. Zou het echt zo zijn, dat de kerkelijke leiders niet hebben gezien, dat op 30 mei Pinksteren opnieuw wáár gebeurde? Leerdam Nel Walet-Kooij

Maurits en Marilène (23) Als ik de uitspraken van kardinaal Simonis zet tegenover de weloverwogen manier waarop twee mensen elkaar hun trouw beloven ten overstaan van hun geloofsgemeenschappen, roept dat gevoelens van protest op en voel ik mij ver verwijderd van de katholieke kerk.

Het zou voor mij bijna een reden zijn om mij geen katholiek meer te noemen. Tegelijkertijd lees ik in diezelfde Trouw (30 mei) het artikel 'Daarom noem ik mij katholiek' van Monic Slingeland. Een prachtig beschreven getuigenis van een vrouw, die bewust kiest voor het katholieke geloof. Het treft mij, als zij schrijft: 'Het gaat niet om wierook, het wijwater, het vuur of het gregoriaans. Dat zijn alleen hulpmiddelen om iets tot trillen te brengen, iets dat voor mij de essentie van religie is en dat alles met tegenstellingen te maken heeft.' In die zin zijn de uitspraken van de leiders van de katholieke kerk positief te noemen. Ze roepen reactie op. Ze brengen mij niet alleen tot trillen, maar raken mij tot het diepst van mijn ziel. Ze maken mij duidelijk waar ik niet voor kies en brengen mij tot waar ik wel voor wil staan. Woerden Theo Heisen

Maurits en Marilène (24) Ooit bestond het probleem 'verschillende geloven' niet. In de tijd van Jezus was er maar één Godsdienst. Nieuw-Vennep M. B. Stil-de Goede

Maurits en Marilène (25) Door omstandigheden woon ik, lid van de Hervormde Kerk, ook dikwijls een mis bij en neem dan deel aan de eucharistieviering, omdat mijn Heiland op dat moment mij ook daar uitnodigt. Geen mens, in welke functie dan ook, zal mij daar kunnen tegenhouden. Immers, de stem van God gaat altijd nog boven de stem van de mensen. Het zou goed zijn de discussie in dat licht te bezien. Holten H. Ch. Vogely

Maurits en Marilène (26) Bewust heb ik als protestant nooit willen deelnemen aan een eucharistieviering, en dan niet omdat dat niet was toegestaan, maar gewoon omdat de eucharistieviering een andere intentie heeft dan een protestantse avondmaalviering.

De protestanten doen dit zuiver ter gedachtenis aan het lichaam en bloed van Jezus, terwijl voor de rooms-katholiek de hostie werkelijk verandert in het lichaam en de wijn in het bloed van Christus. Als echter de pastoor of andere r.k.-broeders of zusters ook aan ons Avondmaal willen deelnemen (en dat gebeurt regelmatig) omdat zij geen moeite hebben met onze (dus andere) beleving of zienswijze, wie ben ik of zijn wij dan om dat niet goed te vinden? Dat is hun zaak, en ik denk dat dit ook andersom het geval zou moeten zijn. Amsterdam C. M. Jacobs-v. Reeven

Maurits en Marilène (27) Een bevriende dominee heeft mij herhaaldelijk, sprekende over intercommunie en gemeenschappelijke Avondmaal-Eucharistieviering, gezegd: “Laten wij de mensen geen rad voor de ogen draaien. Er is nu eenmaal een wezenlijk verschil tussen Avondmaal en Eucharistie.” Als de beide voorgangers van harte het 'Lauda Sion' van de H. Thomas van Aquino en het vierde boek van de 'Imitatio Christi' kunnen onderschrijven en ds. ter Linden de Heidelbergse katechismus terzijde schuift, kan het gesprek over intercommunie beginnen met uitzicht op overeenstemming. Sittard B. Janssen

Maurits en Marilène (28) Misschien zou het voor het vervolg wijzer zijn afstand te nemen van wat officieel Eucharistie/Avondmaal heet, en in plaats ervan gewoon een kopje koffie met koekje rond moeten delen om samen te beleven wat Jezus bedoelde, het maar aan God overlatend of die ceremonie dan het etiket Eucharistie of Avondmaal of allebei zou mogen worden opgeplakt. Leiden G. van Schie

Maurits en Marilène (29) Zou je in een 'hervormde kerk' geen eucharistie mogen vieren? Het is toch slechts een (mooi) stenen gebouw. En mag ik als protestant niet deelnemen aan een rk-viering? Wat heb ik dan al vaak gezondigd. Ik ben blij dat 'Oranje'- misschien wel onbewust - de strijd heeft opengebroken. Moge het tot bezinning leiden. Rotterdam A. C. Wisman-Scholtes

Maurits en Marilène (30) Helaas zorgden twee eigenzinnige pastores ervoor dat deze dienst minder onomstreden werd dan had gehoeven. Kennelijk voelden beide voorgangers zich ver verheven boven de heilzame regels, destijds in het leven geroepen om oecumenische diensten zo zuiver mogelijk en met respect voor de verschillende geloofstradities te laten verlopen.

Bovendien zetten zij door suggestieve opmerkingen tijdens de preek en voor de communie de aanwezige gelovigen op het verkeerde been. Verder ergerde ik mij weer aan de hinderlijke neiging van ds ter Linden om als slachtoffer van zijn eigen welsprekendheid de bijbelteksten niet sec voor te lezen maar er als het ware al inleidend en parafraserend doorheen te praten. Gelukkig maakten de beide echtelieden door hun sprankelende liefde heel wat pastoraal geklungel goed. Emmeloord H. Brouwer

Maurits en Marilène (31) Als Christus ergens een hekel aan had, dan was dat aan de farizeeërs met hun vingertje op de wetsregels. Ik krijg bij het woord godgeleerdheid en kerkelijke wetten altijd een vieze smaak in de mond. Huizen J. L. Hulscher

Maurits en Marilène (32) Het rumoer over het kerkelijk huwelijk ontstaat vooral door te hard ingezette uitlatingen van de perschef van de aartsbisschop, waardoor de zaak waarom het gaat, wordt opgeblazen en de beide celebranten van alles wordt verweten. De kernpunten raken daardoor buiten beeld, zoals de katholieke huisregels bij de eucharistieviering en de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppenconferentie aangaande de gemengde kerkelijke huwelijkssluitingen. De bisschoppen spreken daarbij hun voorkeur uit voor het afzien van de eucharistieviering; een richtlijn die betrokkenen dus naast zich neer kunnen leggen. Huysmans' bewering “dat een gebedsviering zonder eucharistie of avondmaal de dienst tot een oecumenisch feest zouden hebben gemaakt waar iedereen op hoopte” (deze pagina, 3 juni) is volledig uit de lucht gegrepen en blijkbaar niet volgens de wens van Marilène en Maurits. Heemskerk F. M. Konincks, praktiserend katholiek

Maurits en Marilène (33) 't Was ontroerend om te zien, het stralende koninklijke bruidspaar. Maar dan komt het instituut kerk roet in 't eten gooien. Ik lees in Trouw dat ds Ter Linden “met officiële dispensatie mocht optreden als kerkelijk bedienaar bij de huwelijksbelofte”. Lees ik dat goed? Dispensatie (van Simonis) voor een hervormd predikant in een hervormd kerkgebouw! Dat is toch te zot voor woorden! Als lidmaat van de vaderlandse kerk geef ik graag ter overdenking een spreuk die aan de gevel van de Remonstrantse kerk in Rotterdam te lezen is, namelijk “Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde”. Barendrecht A. E. J. Groeneveld Czn.

Maurits en Marilène (34) Journalisten die gewoon hun werk doen maken melding van iets wonderbaarlijks: een echte mis in een niet-geconsacreerde hervormde kerk. En wat heeft ds Nico ter Linden (Trouw, 2 juni) daarover te melden? De pers stookt, “hardvochtig en onbeschaafd als dat volkje bij tijd en wijle is”. Over een journalist die om informatie belt, vraagt Ter Linden zich af hoe diens geestelijk leven er uitziet. Dus: een dienaar van de openbaarheid wordt beschouwd als de kwade genius met een geestelijk leven dat, naar het oordeel van deze uiterst beschaafde predikant, wel niet veel zal voorstellen. Dat een predikant zich zo in de kaart laat kijken. Warmond Gerrit Tulp, oud-redactiechef 'Geestelijk Leven' ANP

Maurits en Marilène (35) In zijn verder prachtige stuk maakt Ter Linden zich schuldig aan één klassieke fout: het offeren van de boodschapper van het slechte nieuws. De redacteur Geestelijk Leven van het Radio 1 Journaal stelde vooraf een heel relevante vraag over het uitspreken van het tafelgebed bij 'het' huwelijk. Het bewijs daarvoor zijn natuurlijk de reacties achteraf. We zijn blij dat bij ons een redacteur Geestelijk Leven rondloopt die gevoel heeft voor wat er toe doet in zowel protestantse als katholieke huize, en die weet waar de zere plekken zitten. Het is flauw en uitermate klein van Ter Linden om vervolgens vragen te stellen over het “geestelijk leven van zo'n man”. Hilversum Ab Visscher, chef redactie van het NOS radio 1-journaal

Maurits en Marilène (36) Het is God-geklaagd. Wéér hebben de media een item: de kerken. En als de Heer van de kerk en zijn mensen je lief zijn, kun je wel janken! In de kring van die Heer valt er veel te delen. Maar altijd weer zijn er mensen die daar het mes in willen zetten. Bant Hetty de Bondt-de Jong

Maurits en Marilène (37) Wat een hoogtepunt was in het leven van deze twee jonge mensen en een feest voor de direct betrokken families met een uitstraling naar het hele Nederlandse volk omdat het hier onze koninklijke familie betrof, dat was voor de tv-journalisten weer eens een gelegenheid om zelfs daar een rel van te maken. Bij een volgend gemengd huwelijk, waar door velen al naar wordt uitgekeken, gelieve de journalisten ons te bewaren voor een verslaggeving waarbij haast met welbehagen gezocht wordt naar dat wat ons verdeeld houdt in plaats van wat ons bindt. Naarden drs. J. J. Hendriks

Maurits en Marilène (38) Dat Trouw na het kerkelijk huwelijk van Maurits en Marilène slechts één foto van het bruidspaar afbeelt, waarop de bruid slechts ten dele zichtbaar is, slaat alles. Met weemoed denk ik terug aan de berichtgeving en het aantal foto's na de prinselijke huwelijken in de jaren zestig, waar we als kind een herinneringsalbum mee konden volplakken. Noordwijk aan Zee Dirk Barnhoorn

Maurits en Marilène (39) Met het huwelijk, naar ik hoop, van prins Willem-Alexander met zijn Emily krijgen kerkpolitici nog een kans om te laten zien hoe God Zijn schepping bedoeld heeft. Ermelo I. Zuidam

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2020 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden