Activiteiten in november 2008 meer informatie en toegangskaarten zie: www.maandvandespiritualiteit.nl

2 november - 17.00 - 18.00 uur

Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam

Preek van de Leek. In de Maand van de Spiritualiteit staat de kansel van de Doopsgezinde kerk in Amsterdam open voor vier bekende Nederlanders. Zij houden daar hun Preek van de Leek. Zij gaan ieder op hun eigen manier voor in een 'gewone' kerkdienst.

Op 2 november preekt de 'leek' Arie Boomsma, programmamaker van de EO ('Veertig dagen zonder seks')

3 november - 20.00 uur

Nannet’s Studio, Jan van Gentstraat 119E Badhoevedorp

Lezing: Spiritueel afvallen. Mijn betere ik is voor veel mensen ‘mijn slankere’ ik. Een lichter hoofd, een lichter lijf, een lichter leven is het motto van de lezing.

3 november - 20.00 uur

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN), Boslaan 15 Zeist 030-6918216

Lezing Jana Loose: 'Mijn betere ik: de weg naar binnen, toen en nu'. In deze tijd kan de mens bewust de keuze maken om de weg naar binnen te gaan, in het eigen innerlijk, om zijn betere ik te ontmoeten. In de oudheid was het bewustzijn van de mens niet zo individueel ontwikkeld als nu; in het Oude Egypte was het aanvankelijk alleen de farao die een hoger ontwikkeld bewustzijn had. Om dat ik-bewustzijn te bereiken en te onderhouden ging hij steeds weer de weg naar het binnenste van de tempel om daar de godenwereld te ontmoeten en krachten te ontvangen. Wat de farao daar beleefde, kan de mens van nu, die op zoek is naar zijn betere ik, in zichzelf beleven.

Jana Loose is egyptoloog, bestuurslid van de AViN en hoofdredacteur van Motief, maandblad voor antroposofie.

3 november - 19.30 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Lezing: Mijn betere ik - lezingencyclus Boskant en VU Podium met Ria van den Brandt. We verlangen naar een verbeterde uitgave van wie we zijn; zoeken naar onze ‘eigenlijke kern’, ‘God in onszelf’ of hoe we het ook willen noemen. Ria van den Brandt over ‘Het betere ik is geen ik’; over Etty Hillesum, Meister Eckhart en de gelatenheid.

7 november - 20.15 uur

De Kamers, Wezeperberg 1 Amersfoort

Theatervoorstelling ‘Jezus’ door Helmert Woudenberg. In een van zijn meest succesvolle solovoorstellingen, ‘Jezus’ speelt Helmert Woudenberg nog één keer in het kader van ‘de maand van de spiritualiteit’ op 7 november in De Kamers, huis van cultuur en ontmoeting, in Amersfoort-Noord

7 november - 15.00 uur

Onze Lieve Vrouwekerk te Breda

Lezing: Twaalfde Multatuli Lezing. Stichting Multatuli Lezing Nederland de twaalfde editie van de Multatuli-lezing..De reeks, die in 1996 is gestart, gaat in op de mogelijkheden en kansen die de interculturele ontmoeting biedt voor een verrijking van de (inter)nationale gemeenschap.

8 november - 09.30 uur

Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 Groningen

Symposium : EKR-Symposium Eindeloos bewustzijn. De werkgroep Noord van de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross Nederland organiseert een symposium met als gastspreker Pim van Lommel over zijn boek Eindeloos bewustzijn.

8 november - 10.30 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Expositie: Een Santenkraam. Van 1 - 30 november is de expositie van heiligenbeelden te bezoeken. Op 8 november is er een themadag met lezingen van o.a. Patrick Chatelion Counet.

8 november - 10.00 - 17.00 uur

Stichting WEDERZIJDS-kunst in context, César Francklaan 27 ’s-Hertogenbosch

Dag van het Boeddhisme. Inleiding en opening door Babeth M. VanLoo, cineaste & programmadirecteur BOS, (onder voorbehoud).

met Stefan Kenjitsu Coppens, boeddhistische priester , Zen workshops en Boeddhistisch ritueel als aflsuiting van de dag.

‘Cave in the Snow’, documentaire van de Australische cineaste Liz Thompson, over de Engelse Boeddhistische non Palmo Tenzin, over haar weg naar verlichting en strijd voor boeddhistische nonnen voor het recht op studie en beschouwing in een eigen klooster.

dr. Dorothea Franck, boeddhiste en taal-wetenschapper, lezing over Boeddhisme en dichtkunst. dr. Matthijs Schouten, boeddhist en hoogleraar ecologie, lezing over Boeddhisme en de kunst van de leegte.

De zgn. Dagen van Spiritualiteit die rond het festival georganiseerd zijn, hebben als onuit-gesproken thema, de aandacht voor het hogere Zelf ofwel ‘mijn betere ik’; spiritualiteit is een uitdrukking van een behoefte naar diepere levenszin en richting in het leven.

9 november 10.30 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Film en zang ‘As it is in Heaven’. Geniet (nogmaals) van de bijzondere film die inmiddels in Nederland een cultstatus heeft gekregen. Een film over het ontdekken van je eigen kracht, de waarde van vriendschap en de rol die muziek daarbij kan spelen. En na de film met zanger/dirigent Ronald Visser zingen en aan den lijve ontdekken waar de film over gaat.

9 november - 17.00 - 18.00 uur

Doopsgezinde kerk, Singel 452 Amsterdam

Preek van de Leek. In de Maand van de Spiritualiteit staat de kansel van de Doopsgezinde kerk in Amsterdam open voor vier bekende Nederlanders. Zij houden daar hun Preek van de Leek. Zij gaan ieder op hun eigen manier voor in een 'gewone' kerkdienst.

Op 9 november gaat Naema Tahir voor. Ze is juriste, moslimfeministe en schrijfster van openhartige boeken.

9 november - 13.30 - 16.00 uur

Museum Catharijneconvent, Lange nieuwstraat 38 Utrecht

Engelenworkshops. Benieuwd of er meer is tussen hemel en aarde? In toegankelijke workshops worden de beginselen bijgebracht van het leren communiceren met engelen: hoe kun je met engelen contact maken en begrijpen wat ze te vertellen hebben?

9 november - 14.00 uur

De Paaskerk, Augustinuspark 1 Amstelveen

Lezing: Pim van Lommel. Eind november 2007 verscheen zijn boek Eindeloos bewustzijn - Een wetenschappelijke visie op de bijna-doodervaring. Vanaf het moment van verschijnen is dit boek bijzonder veel gevraagd.

Deze middag zal Pim van Lommel ingaan op het onderzoek wat op het gebied van bijna-doodervaringen heeft plaatsgevonden, maar worden er ook filmpjes vertoond met verhalen van ervaringsdeskundigen. Na afloop is er voldoende gelegenheid voor vragen/discussie.

9 november - 12.30 uur

Centrum de Kapel, Heinsbergerweg 2 Roermond

De dag van de spiritualiteit. Een open middag waarin mensen kunnen kennismaken op verschillende manieren bezig kunnen zijn met spiritualiteit. Op het programma: iconententoonstelling, inleiding Franck Ploum, werkwinkels rond meditatie, mystiek, zang, afsluiting met een gregoriaanse vesperviering.

10 november - 20.00 uur

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) Boslaan 15 Zeist

Lezing: Arie Bos: ‘Mijn betere ik is een wij; de evolutie van het ik'. Zoals veelal in de neurowetenschappen beweerd wordt, hebben wij geen ik. Er is immers geen plek in de hersenen, waar alles bij elkaar komt. Je bent willoos overgeleverd aan de chemische processen, die je een ik-illusie bezorgen; het ik wordt bepaald door de toestand van je hersenen. Maar is dit werkelijk zo? Hoe staat het met de menselijk vrijheid en verantwoordelijkheid? Arie Bos is huisarts in Amsterdam Centrum en doceert wetenschapsfilosofie aan het Utrechts Medisch Centrum.

10 november - 19.30 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Mijn betere ik - lezingencyclus Boskant en VU Podium met Ruard Ganzevoort. We verlangen naar een verbeterde uitgave van wie we zijn; zoeken naar onze ‘eigenlijke kern’, ‘God in onszelf’ of hoe we het ook willen noemen. Ruard Ganzevoort (Prof. Praktische Theologie Vrije Universiteit Amsterdam) over ‘Spiritualiteit en persoonlijke crises; de lakmoesproef’.

13 november - 19.30 uur

Spiritueel Centrum de Kamers, Wezeperberg 1 Amersfoort

Lezing: Mijn betere Manager. Een interactieve lezing van 2 uur. De beste stijl van leidinggeven is je eigen stijl. Die bestaat uit je unieke talenten samen met je minder fraaie karaktertrekken. Zo werken verandert alles: je mag gewoon jezelf zijn. Heerlijk inspirerend voor jou en vooral voor je mensen. Niet een model of stappenplan maar zelfkennis is de basis van succes. In de lezing geven we concrete handvaten over hoe je je talent ontdekt (en je schaduwkanten). Bovendien krijg je handvaten hoe je dat bij een aantal concrete managementonderwerpen (delegeren, vergaderen b.v.) kunt inzetten. Want jezelf zijn, is niet vrijblijvend. Het betekent dat je je talenten ten dienste stelt aan anderen om samen een zo goed mogelijke produkt/dienst te leveren. De lezing wordt gegeven door Kees Gabriëls, commercieel directeur van Neckermann.com (één van de grootste homeshopping bedrijven van Nederland) en trainer binnen de Talentmanager.

13 november - 16.30 uur

Het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1 Maassluis

Symposium ‘wat bezielt je’. De sprekers: Dr. Heine Siebrand, Ds Ivo de Jong, Annemieke Schrijver, nemen de bezoekers mee op weg naar hun eigen bezieling.

14 november - 20.00 uur

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) Boslaan 15 Zeist

Lezing: Werkgroep Actief Recht met Dirk Jan de Geer e.a. : ‘Mijn beter ik: Actief Recht, bewust handelen in je relatie met andere mensen’. Naast maatschappelijk (nog) bestaande waarden en normen kan ‘actief recht’ontwikkeld worden in de vorm van bewuste individuele keuze’s in de vrije ruimte die de wet of andere regelingen ons laten. ‘Actief recht’ is een oefenweg naar het betere ik in relatie tot de ander(en). Het is een ontwikkelingsproces dat –geleidelijk aan- in betekenis kan toenemen en kan helpen de leegte op te vullen die in het sociale leven ontstaat naarmate de algemene waarden en normen aan draagkracht verliezen.

14 november - 13.30 uur

Radboud Universiteit Nijmegen, Collegezalencomplex, zaal 01, Mercatorpad 1.

Symposium Spiritualiteit: 'Mijn betere ik'. De Faculteiten Religiewetenschappen & Theologie organiseert het Symposium Spiritualiteit 'Mijn betere ik' met

14.00 uur: Opening: Prof.dr. Frans Maas, hoogleraar spiritualiteit van de Faculteit der Religiewetenschappen.

14.15 uur: Mijn betere ik = Mijn deemoedige ik

Prof.dr. Wil Derkse, hoogleraar-directeur van het Soeterbeeck Programma voor Wetenschap, Samenleving en Levensbeschouwing en auteur van diverse publicaties op het gebied van spiritualiteit en leiderschap.

15.00 uur: Mijn betere ik = Mijn kritische ik. Dr. Elisabeth Hense, docent spiritualiteit van de Faculteit der Religiewetenschappen.

16.00 uur Mijn betere ik = Mijn ware ik. Prof.dr. Kees Waaijman, directeur van het Titus Brandsma Instituut en hoogleraar spiritualiteit van de Faculteit der Theologie.

16.45 uur Afsluiting en drankje na.

14 november - 13.30 uur

De Schinkel, Corvershof, Nieuwe Herengracht 18 Amsterdam

Workshop: Spirituele intelligentie. Spirituele intelligentie is het vermogen om te weten wat er voor jou, op dit moment, toe doet. Weten wat er toe doet schept ruimte en geeft energie. Groeien in spirituele intelligentie levert een positieve sfeer op, vermindering van stress, betrokkenheid op elkaar en verbondenheid met de missie van de organisatie. Werken vanuit bezieling is werken met plezier en voldoening.

Spirituele intelligentie kun je trainen.

De Schinkel, bureau voor training en advies in Amsterdam, heeft een programma waarin spiritualiteit wordt getraind, zo dat het inzetbaar is voor dagelijks gebruik op het werk.

In een middagprogramma biedt De Schinkel leidinggevenden, personeelsmanagers en andere belangstellenden de gelegenheid met dit programma kennis te maken.

15 november - 10.00 uur

Vrije School (VO) de Berkel, Weerdslag 14A Zutphen

Lezing: ‘Een ultieme ontmoeting tussen de innerlijke weg van het Christendom en de Islam.’ Willem Glaudemans en Seyed Mostapha Azmayesh ontmoeten elkaar. Beide sprekers gaan, aan de hand van de betekenis van de Nag Hammadi geschriften en andere apocriefe evangeliën, in op het spirituele pad dat Jezus volgde. Middels lezingen, ervaringsgerichte oefeningen en workshops krijgen de deelnemers een dieper inzicht in zichzelf.

15 november - 10.00- 17.00 uur

Stichting WEDERZIJDS-kunst in context, César Francklaan 27 ’s-Hertogenbosch

Dag van het Soefisme. Sajidah Abdus Sattar, shaikha van het Nimatullahi soefi-huis te Leiden, lezing over klassiek Soefisme en recitatie Soefi poezië met muzikale begeleiding.

dr. H.J. Witteveen, vertegenwoordiger van de Soefi Beweging van wijlen Soefi Hazrat Inayat Khan, lezing over het Soefisme en recitatie Soefi poezië.

15 november - 14.00 uur

Beethovenlaan 21, Bilthoven

Boekpresentatie Hein Stufkens 'Een ketterse catechismus'. In dit nieuwe boek benadert Hein Stufkens de centrale thema's uit de oude catechismus vanuit een eigentijdse en open spiritualiteit. Hij nodigt daarbij de lezer uit tot het zoeken van eigen antwoordenop de belangrijkste levensvragen.

17 november - 20.00 uur

Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN), Boslaan 15 Zeist

Lezing: Jaap van de Weg: ‘Mijn betere ik en zijn verleiders’. In zijn werk als arts voor psychosomatiek onderzoekt hij met mensen hoe hun problematiek eruit ziet vanuit een spiritueel perspectief. Ziekte en crisis krijgen dan een heel ander gezicht: het wordt een uitdaging, zoals het aangaan van de strijd met de draak een uitdaging voor de ridder is. Het kunnen beleven dat de geestelijke krachten alles weten wat je meemaakt, en vol spanning toekijken of deze ervaring je dichter bij hen brengt, brengt troost en geeft kracht. Jaap van de Weg is arts voor psychosomatiek in Zeist.

19 november - 12.30 uur

Stichting Greenleaf Center for Servant Leadership, Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 Bussum

Congres Servant Leadership de Future of Leadership. Power versus Service Model. Het wordt een filevrij congres met ontvangst om 12.30 met een broodje. De volgende plenaire sprekers zullen u inspireren: Ad van Baal, Bas Blekkingh, Wessel Ganzevoort en Fons Trompenaars. Naast het plenaire gedeelte kunt u aan workshops deelnemen; Great Place to Work; Franklin Covey; Servant Leadership Academy; Vitae; Kern Consult; Uitgeverij Kok Ten Have; Erasmus Universiteit; Hostmanship ea.

20 november - 20 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Lezing: 'Ik en de mammon - De markt en zijn nadelen’. Met welk idee van ‘mijn betere ik’ kijken we naar onze omgeving en de rol die we daarin spelen cq wensen te spelen? Over het verband tussen geloof en economie. Discussie o.l.v. H. Baars naar aanleiding van het boek van Johan Graafland: "'Het oog van de naald"'. Met Johan Graafland (Hoogleraar Universiteit van Tilburg) Hans Opschoor (Hoogleraar Milieukunde ISS en de VU), en Gerrit Terpstra, (lid Eerste Kamer en Secretaris EUCDW, de Europese Unie Christen Democratische Werknemers).

22 november - 10.30 uur

Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94 Ede

’Het avontuur van Iona’. Een zaterdag, met goede woorden en goede muziek over tolerantie en vertrouwen, als vanzelfsprekende onderdelen van de spiritualiteit van de Ionabeweging. Met o.a. theoloog Manuela Kalsky.

22 november - 10.00 - 17.00 uur

Stichting WEDERZIJDS-kunst in context, César Francklaan 27 ’s-Hertogenbosch

Dag van het Christelijke perspectief: Dick Pouderoyen, architect BNA, inleiding en openingswoord over Dom van der Laan.

br. Frans Huiting & dr. Kees den Biesen, gezamelijke lezing over Dom van der Laan.

br. Frans Huiting, Benedictijn en filosoof, lezing ‘Je eigen weg gaan aan de hand van je ervaringen’, over Peperzak en Levinas.

dr. Kees den Biesen, literatuurwetenschapper en theoloog, lezing ‘Kunst – sleutel tot volwaardig denken en geloven’, over een ‘driedimensionale’ denkwijze, Efrem de Syriër als vertegenwoordiger van het christelijk symbolisch denken.

22 november - 10.30 uur

De Kamers, Wezeperberg 1 Amersfoort

’Zichzelf om mee om te gaan’, bezinningsdag met Marjoleine de Vos. Een lezing over hoe men met zichzelf om gaat, wat het belang van alleen zijn is, wat voor eisen je aan jezelf kunt stellen en wat de verbondenheid met anderen, of met denkbeeldige anderen of zelfs het andere, daarbij betekent. In de middag wordt het thema verder uitgewerkt.

23 november - 10.00 - 17.00 uur

Stichting WEDERZIJDS-kunst in context, César Francklaan 27 ’s-Hertogenbosch

Dag van de Joodse Spiritualiteit; Leo Mock, rabbijn en auteur, lezing over Joodse spiritualiteit, magie en de traditie. Marcus van Loopik, wetenschapper, kunstenaar en auteur, lezing, ‘Kabbala en kinderen van vertrouwen’. “De heilige vonken verlangen ernaar zich te hechten aan de geest van de mens. Het is de plicht van de mens om de heilige vonken naar hun Bron terug te brengen. Door deze daad kan de mens het paleis van de Bron der Bronnen betreden” (de Rabbi van Mezritz). In samenhang hiermee zal speciale aandacht worden gewijd aan de Joods-mystieke visie op het probleem van goed en kwaad. Kine Sittig, workshop, Tora Anders. Rabbijn Ies Vorst, lezing en recitatie

23 november - 17.00 - 18.00 uur

Doopsgezinde kerk, Singel 452 Amsterdam

Preek van de Leek. In de Maand van de Spiritualiteit staat de kansel van de Doopsgezinde kerk in Amsterdam open voor vier bekende Nederlanders. Zij houden daar hun Preek van de Leek. Zij gaan ieder op hun eigen manier voor in een 'gewone' kerkdienst.

Op 23 november Doekle Terpstra, voorzitter hbo-raad en inititiefnemer van het pamflet 'Benoemen en bouwen'.

23 november - 15.00 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Lezing: Het valse leven - in gesprek met Ute Scheub (Berlijn). Ute Scheub schreef een boek over het Nazi-verleden van haar vader en zijn publieke zelfmoord. Scheub beschreef de opzienbarende zoektocht naar het schuldgevoel van haar vader; een intiem portret dat de grenzen van het persoonlijke ver overstijgt.

24 november - 19.30 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Workshop Mijn betere ik’; Martin Luther King’. Nadere kennismaking met King en ontdekken wat hem speciaal maakte en hoe zijn levensloop en spiritualiteit je kunnen helpen ‘een verschil te maken’ in je eigen omgeving.

27 november - 19.15 - 22.30 uur

Franciscuskerk, Belgiëplein 6 Breda

’Jij die mij ik maakt’. Avond met en rond Huub Oosterhuis. Met Bethlehemkoor Breda o.l.v. Jerry Korsmit. Het eerste deel van de avond heeft een meditatief karakter. Huub Oosterhuis leest voor uit het essay dat hij schreef voor de Maand van de Spiritualiteit en er worden liederen van Oosterhuis gezongen. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

28 november - 10.30 - 17.30 uur

Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam

’Spiritualiteit – waar staan we’. Symposium bij gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het tijdschrift Speling. Met de volgende lezingen:

Peter Nissen: ’Spiritualiteit, verrassende ontwikkelingen. Ria van den Brandt, Etty Hillesum en de veelkleurigheid van de wereld’. Kees Waaijman: ’Mystiek als hart van de spiritualiteit’. Verder: Een column van Laetitia Aarnink, De plaats waar je staat is heilige grond. Een bijdrage over spiritualiteit in de kunst door kunstenaar Wim Hofman. Een multimediapresentatie rond de kaften van Speling. Een zestal liederen van Hadewijch door ensemble Marigalis uit Vlaanderen.

30 november - 15.00 uur

De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag

Lezing: Geloven in Mensenrechten – verzoening als uitdaging. Conflicten, oorlogen, ruzies zijn van alle tijden en culturen en daartegenover staan voordurend pogingen van mensen tot verzoening, om verder te kunnen met elkaar. Veel christenen - maar ook talloze anderen- voelen zich vanuit hun geloof geroepen om binnen de eigen mogelijkheden bij te dragen aan verzoening dichtbij en veraf. Programma in het teken van de verzoening, als bemoediging om door te gaan, als aansporing om geloof te houden – en te vinden en als uitdaging ‘de wereld te redden door die ene boom van verzoening in je eigen omgeving te planten’. Met M.m.v.: Claudio Bettie (Voorzitter internationale beweging ‘San Egidio’), Kars Veling (rector Joh. De Witcollege), Wim Deetman (oud-burgemeester Den Haag), Ineke Bakker (oud secretaris Raad van Kerken, dir. Oikos), moderator Wilfred kemp (KRO).

30 november - 17.00 - 18.00 uur

Doopsgezinde kerk, Singel 452 Amsterdam

Preek van de Leek. In de Maand van de Spiritualiteit staat de kansel van de Doopsgezinde kerk in Amsterdam open voor vier bekende Nederlanders. Zij houden daar hun Preek van de Leek. Zij gaan ieder op hun eigen manier voor in een 'gewone' kerkdienst.

Op 30 november Bas Heijne, columnist van NRC/Handelsblad en presentator van 'Zomergasten'2008.

Meer over

Wilt u iets delen met Trouw?

Tip hier onze journalisten

Op alle verhalen van Trouw rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@trouw.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden