Home

Luther 500 jaar Reformatie

In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg, en ontketende daarmee de Reformatie. Vijfhonderd jaar later staat Trouw in een uitgebreide serie artikelen stil bij de betekenis van Luther, toen en nu.