Home

Lex Oomkes

Lex Oomkes is senior politiek redacteur bij Trouw, en schrijft wekelijks een column.

Politieke te­gen­stel­lin­gen zijn min of meer naar de achtergrond verdwenen

De klassieke politieke tegenstellingen hebben zwaar aan betekenis ingeboet. Een beter bewijs dan de gebeurtenissen in deze formatie is niet te leveren. Inkomensverdeling, de verzorgingsstaat, de rol van de overheid in de economie, van oudsher onderwerpen van politieke tegenstellingen zijn min of meer naar de achtergrond verdwenen en vervangen door veel minder grijpbare onderwerpen als identiteit en integratie of juist heel concrete onderwerpen als migratie.