Home

Lex Oomkes

Trouw-commentator Lex Oomkes belicht vanuit zijn jarenlange ervaring op het Binnenhof wekelijks de bewegingen achter de politieke actualiteit.

Liberalen vallen terug op onliberale acties om hun machtspositie nog enigszins handhaven

Democratie

Het zijn vreemde tijden voor liberalen. In Den Haag ziet een liberale wethouder zich genoodzaakt in te grijpen in de vrije huursector, een liberale fractievoorzitter in de Tweede Kamer tracht ons voor te bereiden op een reuzenzwaai van zijn partij rond rekeningrijden. En de voorman van de liberalen roept de vakbonden op zich weer eens als echte poenbonden te gedragen, en de werkgevers om daarvoor door de knieën te gaan.