Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zorg ontworstelt zich aan controlezucht

Home

Marco Visser

Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en lid van de stuurgroep Ontregel de Zorg overhandigt een 'ontregel-tegel' aan minister Bruno Bruins van VWS. © VVAA

Fysiotherapeuten, artsen, psychiaters en ander zorgpersoneel hebben 62 regels ontmaskerd die overbodig zijn. Schrap ze, vragen ze aan minister Bruno Bruins voor medische zorg, en bevrijd ons van doorgeschoten controlezucht.

De laatste jaren kreunt de zorgsector onder allerlei formulieren, matrixen, dossiers en andere registratiesystemen. Verzekeraars en het ministerie, deels verantwoordelijk voor alle regels, zien ook dat de zorg zelf in gedrang komt. Kom maar met voorstellen, riep Bruins daarom vorig jaar tegen de sector. Zeven verschillende beroepsgroepen - apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen - gingen aan de slag met zogeheten schrapsessies waarbij ook verzekeraars aanschoven.

Lees verder na de advertentie

Zij zijn de boeman, in de ogen van veel zorgmedewerkers. Bij apothekers en fysiotherapeuten staan formulieren voor de verzekeraar inderdaad op nummer één op de lijst met meest zinloze en tijdrovende administratie. Zo zijn apothekers veel tijd kwijt met declaraties controleren, hulpmiddelen documenteren en polisvoorwaarden uitleggen.

Als de regels zijn geschrapt, is het werk nog niet gedaan. De bureaucratie in de zorg is zo omvangrijk, dat de schrapsessies doorgaan.

Bij andere beroepsgroepen gaat het vaker om uitwisseling van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen of over verslagen die medewerkers moeten maken voor de eigen organisatie. Verslagen maken in het patiëntendossier bijvoorbeeld is voor verpleegkundigen in het ziekenhuis bijvoorbeeld een tijdrovende klus. Door de regels te schrappen hopen de zorgmedewerkers, verzekeraars en het ministerie miljoenen te besparen en meer tijd vrij te maken voor patiënten.

“Het is nu aan alle betrokkenen, van toezichthouder tot het ministerie en van brancheorganisatie tot zorgverzekeraar om de ideeën van papier te krijgen en in resultaten om te zetten zodat de zorgverlener en de patiënt het verschil echt merken”, zei Bruins toen hij de 62 regels in ontvangst nam.

Als de regels zijn geschrapt, is het werk nog niet gedaan. De bureaucratie in de zorg is zo omvangrijk, dat de schrapsessies doorgaan. De huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en de belangenvereniging voor artsen VvAA nemen het voortouw, maar ook andere organisaties in de zorg sluiten aan om de zorg te bevrijden van het juk van de controle. Branchevereniging Actiz en adviesorgaan Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) kwamen eerder al met onderzoeken over hoe de zorg beter kan. Vrij vertaald blijkt het antwoord telkens: geef de zorgmedewerkers meer ruimte.

Een voorbeeld van een overbodige regel die wordt geschrapt:

Fysiotherapeuten besteden 26 procent van hun werktijd aan administratie. In een werkweek van ongeveer 43 uur gaat dus elf uur op aan invullen van formulieren en verslagen maken.

Een van de ergernissen van de fysiotherapeuten zijn de verplichte tussentijdse evaluatiebrieven bij chronische patiënten. Van de zorgverzekeraar moet de fysiotherapeut bij een chronische patiënt elk half jaar de (huis)arts informeren over de stand van zaken. Logisch als de gezondheidssituatie van een patiënt verandert. Maar bij chronische patiënten wisselt de gezondheidssituatie nauwelijks zodat de halfjaarlijkse brief aan de (huis)arts onnodig is. Toch moet de fysiotherapeut de brief schrijven en de arts deze lezen.

Onder het motto 'Meer zorg en minder papier' protesteerden de thuiszorg vorig jaar al tegen de doorgeschoten regeldruk. 

Ontregelen speelt ook in het onderwijs. Waarom lukt het maar niet om van nutteloze regels af te komen. 

Deel dit artikel

Als de regels zijn geschrapt, is het werk nog niet gedaan. De bureaucratie in de zorg is zo omvangrijk, dat de schrapsessies doorgaan.