Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zorg is juist gebaat bij vrije keuze van patiënt

Home

ERNST HULST GEZONDHEIDSJURIST BIJ DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Economen pleiten met droge ogen voor het beperken van de vrije artsenkeuze, terwijl er toch marktwerking in de zorg moet zijn. Ongerijmd, vindt gezondheidsjurist Ernst Hulst.

De ChristenUnie strijdt voor keuzevrijheid van de patiënt. Merkwaardigerwijs pleiten veel economen echter voor inperking daarvan. Zorgverzekeraars zouden meer zicht op kwaliteit hebben dan patiënten. De keuzevrijheid van de patiënt zou zelfs vaak inefficiënt zijn.

We hadden juist het paternalisme verlaten van de huisarts die een gesloten envelop meegeeft aan zijn patiënt voor verwijzing naar een specialist - en waarbij de patiënt volgzaam deze specialist of dat ziekenhuis maar had te accepteren - en nu wordt deze rol toebedeeld aan een bureaucratische moloch, de zorgverzekeraar! Het voordeel van de huisarts was in elk geval nog dat deze zijn patiënt tenminste kent. De zorgverzekeraar heeft slechts wat kengetallen op basis waarvan wordt beslist.

Het is juist die keuzevrijheid die heeft bijgedragen aan betere en doelmatigere zorg. De patiënt weet via anderen heel goed waar hij heen wil. De teloorgang van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis heeft dat duidelijk laten zien. Waar waren eigenlijk de zorgverzekeraars toen de kwaliteit van zorg daar ter discussie kwam te staan? De economen zwijgen oorverdovend.

Lees verder na de advertentie

Slechtste voorbeeld

Verbazingwekkend is ook dat zo vaak naar de VS wordt verwezen als leermodel. De VS kennen het veruit duurste zorgstelsel ter wereld, een stelsel dat gemiddeld amper de kwaliteitsnorm van recent tot de EU toegetreden Oost-Europese landen haalt, én dat de grootste moeite heeft fatsoenlijke zorg voor iedereen toegankelijk te maken. Een land bovendien waar de eerstelijnszorg ernstig is achtergebleven.

Kwaliteit van zorg wordt niet alleen door getalletjes bepaald, maar mede door de persoonlijke relatie tussen arts en patiënt en door een zinnige organisatie. De goede getallen scorende arts kan voor een enkele patiënt een botterik zijn waardoor de voor de kwaliteit van zorg zo wezenlijke vertrouwensrelatie ontbreekt. Vergeten wordt verder dat vrije artsenkeuze een grondrecht is, namelijk het recht op lichamelijke integriteit ofwel zelfbeschikking. De Hoge Raad betitelde dit recht al eens als een van de meest fundamentele rechten.

Jammer dat je daar zo weinig over hoort in de politiek. Maar het meest verbazingwekkend is toch wel het economenpleidooi om de keuze van de 'zorgconsument' te beperken. Zij waren toch de pleitbezorgers van de vrije markt? Dan zorg je toch juist voor maximalisatie van de keuze van deze consument?

Echte doelmatigheid en dus besparingen bereik je pas door de ernstige administratieve belasting en fraudegevoeligheid van de diagnostische behandelingscombinaties (elk stukje verrichting wordt apart geclaimd) te decimeren en samenwerking tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg te stimuleren. Dat doe je niet door concurrentie, dat doe je door de juiste prikkels te geven, zoals financiering op basis van ziektebeeld in plaats van talloze stukjes verrichtingen.

Moderne patiënt

Wedden dat patiënten heel goed in staat zullen zijn kwaliteit op waarde te schatten? Op internet en via belangengroepen vinden moderne patiënten heus hun weg wel. Kwaliteit en doelmatigheid bevorder je door patiënten een stem te geven in de leiding van zorgaanbieders. Dan pas verwerf je inzicht en komt er een directe stem van de patiënt. Dan ook komen misstanden naar buiten, zal de inspectie sneller worden geïnformeerd en wordt de intrinsieke motivatie van werkers in de zorg in ieder geval op de juiste wijze geprikkeld.

Ook bij financiering van zorg hoort de stem van de patiënt thuis. Dus maak een plaatsje vrij in het bestuur van de zorgverzekeraar. En richt je stelsel in op samenwerking in plaats van stimuli om maar vooral zoveel mogelijk en zo duur mogelijke handelingen te verrichten, want dat is de huidige basis van ons zorgstelsel.

Deel dit artikel