Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zonder hervormingen moeten jongeren zo snel mogelijk uit het pensioenfonds stappen

Home

© ANP
WEBLOG G500

Werkgevers en pensioenfondsen zien in dat ons pensioensysteem hervormd moet worden, willen toekomstige generaties ook nog een fatsoenlijk pensioen hebben. De enigen die hun ogen er nog voor sluiten zijn de vakbonden, nota bene de partij die zegt voor de werknemer op te komen.

Eerder deze week publiceerde het Financieel Dagblad een interview met Jean Frijns, voormalige directeur Beleggingen van het ambtenarenpensioenfonds ABP, een van de grootste pensioenfondsen van Nederland. Hij stelde daarin klip en klaar dat de pensioenfondsen in de problemen zitten. Er wordt teveel uitgekeerd en te weinig rendement gehaald, waardoor de pot leeg raakt.

Bovendien,  zo stelt hij, is het systeem asociaal. Jongeren worden benadeeld ten faveure van ouderen. Dit komt met name door de doorsneepremie, zegt Frijns, waarmee geld overgeheveld wordt van jong naar oud, zonder dat zeker is of de jongeren dat geld later wel terug zien. Een staaltje eenzijdig solidariteit dus. De uitspraken van Frijns zijn bijzonder, omdat tot voor kort veel pensioenfondsen de problemen negeerden. Hij komt nog niet direct met een oplossing, maar de deur voor hervormingen staat in ieder geval op een kier.

Met zijn uitspraken sluit Frijns zich aan bij een groot aantal werkgevers die al eerder stelden dat het systeem ongunstig is voor jongeren.  Al in 2009 laat Hugo Levie, werkgeversonderhandelaar bij ABP, weten dat 'Jonge ambtenaren steeds meer voor hun pensioen betalen, terwijl ze minder zekerheden hebben dan hun oudere collega's [..] Werkgevers   vinden dat de ongelijkheid tussen ouderen en jongeren is toegenomen.'

 De enige partij in de driehoek van instituten die de pensioenafspraken maken, die de problemen niet willen zien, zijn de vakbonden. Een gotspe. Juist de partij die zegt op te komen voor werknemers, laat de jonge werknemer in de kou staan. Zij komen duidelijk alleen op voor hun vergrijsde achterban die - zoals wiskundige Martin Pikaart in zijn boek De pensioenmythe' verwoordt  - 'Er zo vroeg mogelijk, met zoveel mogelijk geld uit willen.' Ze malen niet om de jongere werknemer, die ze zonder problemen met een lege pensioenpot achterlagen. Oude vakbondsbestuurders, die zich begin vorige eeuw hard hebben gemaakt voor solidariteit, draaien zich om in hun graf als ze de huidige vakbonden aan het werk zien.  

Een sprankje hoop komt er gelukkig van de jongerenafdelingen van de vakbonden. Samen met de Jonge Democraten stonden zowel FNV Jong als CNV jong afgelopen week met een artikel in de Volkskrant waarin zij blijk gaven van realiteitszin over de zorgwekkende staat van de pensioenfondsen. Het is te hopen dat de oude grijze vakbondsmannen eens te rade gaan bij hun jongerenafdeling. Pas dan kan er een begin worden gemaakt met maatregelen om het pensioensysteem te hervormen.

Want om de problemen van de te lage dekking te lijf te gaan en het systeem eerlijker te maken, moet er meer gebeuren dan alleen de doorsneepremie afschaffen. Pensioenfondsen zullen stevig moet korten. Dat is een moeilijke maatregel, maar hoe langer er mee gewacht wordt, hoe leger de pot raak voor volgende generaties. Al het geld dat er nu uitgehaald wordt, kan bovendien niet meer worden belegd, waardoor het nadelige effect twee keer zo hard uitwerkt.

Ook indexatie, het aanpassen van het pensioen aan de inflatie, kan niet meer de norm zijn. Omdat bij het bepalen van de premiehoogte indexeren nooit is meegenomen, kan het niet meer verantwoord worden aan toekomstige generaties om dit extraatje standaard uit te betalen. Alleen bij een heel pakket aan maatregelen wordt de pijn eerlijk verdeeld over generaties.

Gebeurt er niets, dan rest er eigenlijk maar een advies aan jonge werknemers: Stap zo snel mogelijk uit het pensioenfonds.

Hidde Boersma (31) is freelance wetenschapsjournalist en Chef Denktank van de G500. De deelnemers van deze beweging zijn lid geworden van zowel de VVD, PvdA en het CDA om de Nederlandse politiek ontvankelijk te maken voor hervormingen. G500 wil haar tienpuntenplan in de hoofden van politici en de kiezer brengen op 12 september wanneer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden

Deel dit artikel