Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zo persoonlijk als een gevoelswaarheid is de gevoelstemperatuur niet

Home

Ton den Boon

Schaatsers op het ijs van de Prinsengracht. © ANP
Taal

De gevoelstemperatuur waar weerlieden het deze week over hadden, hoort die in het rijtje fakefeiten en nepnieuws? 

Nee, weliswaar wijkt de gevoelstemperatuur af van de temperatuur die de thermometer meet, maar er wordt niet iets puur subjectiefs mee aangeduid: in de 20ste eeuw zijn er tabellen opgesteld om op basis van de gemeten temperatuur én de windsnelheid de impact van kou of hitte op het lichaam (de gevoelstemperatuur) te berekenen.

Lees verder na de advertentie
Zulke subjectieve sa­men­stel­lin­gen maken dat sommige mensen nu lacherig doen over de ge­voel­s­tem­pe­ra­tuur

Minder meetbaar - en dus wel een beetje nep - zijn verschijnselen die door sommige ándere, nieuwe samenstellingen met het woord gevoel worden benoemd. Zo had een krant het tijdens de kredietcrisis over een 'gevoelscrisis'. Daarmee werd het individuele crisisgevoel van de burger bedoeld. Hoe subjectief wil je 't hebben?

Een - naar analogie van gevoelstemperatuur gevormde - economische term raakte kort na de invoering van de euro zelfs ingeburgerd: gevoelsinflatie, de door consumenten ervaren inflatie, die afwijkt van de gemeten inflatie. Naar analogie hiervan had het Financieele Dagblad het later ook over gevoelsdeflatie, 'de prettige sensatie dat alles steeds goedkoper wordt'. Zou de ECB die sensatie ook zo 'prettig' vinden? In de politiek heeft onlangs het fenomeen gevoelswaarheid zijn entree gemaakt. Zo schreef Trouw dat Trump 'in dossiers waar de feiten de doorslag moeten geven geheel en al op (...) zijn persoonlijke gevoelswaarheid' afgaat.

Zulke samenstellingen met gevoel, die iets subjectiefs uitdrukken, maken dat sommige mensen nu lacherig doen over de gevoelstemperatuur. Maar dat is dus niet terecht. 

Lees meer taalkwesties in ons taaldossier.

Deel dit artikel

Zulke subjectieve sa­men­stel­lin­gen maken dat sommige mensen nu lacherig doen over de ge­voel­s­tem­pe­ra­tuur