Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zet werkplezier voor de leraar voorop dit jaar

Home

HANS CHRISTIAANSE EN ANGÈLE VAN DER STAR en ONDERWIJSADVISEUR; DIRECTEUR BASISSCHOOL

Gisteren vierde het onderwijs de Dag van de Leraar. De laatste jaren zijn er verschillende theorieën losgelaten op de vraag op welke wijze Nederland zijn plek in de top 5 van de Pisa-ranking (de beste leerresultaten wereldwijd) weer zou kunnen terugveroveren. Tot op heden zonder al te veel resultaat.

Onze oplossing is: Verhoog het werkplezier van de leraar. Metaonderzoek door de Amerikaanse onderwijsdeskundige Robert Marzano heeft aangetoond dat de leerkracht het verschil maakt: Goed vakmanschap is de belangrijkste factor om leerresultaten positief te beïnvloeden.

De laatste jaren geven leerkrachten aan het plezier in hun werk kwijt te raken. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door DUO onderwijsonderzoek (maart dit jaar) blijkt dat de werkbelasting als dusdanig hoog wordt ervaren, dat dit het werkplezier negatief beïnvloedt. Bijna de helft van de leraren in het primair en voortgezet Onderwijs gaat de laatste jaren met minder plezier aan het werk en geeft aan soms gespannen te zijn door zijn werk. Geboden oplossingen om het werkplezier te vergroten liggen vaak buiten de invloedssfeer van de onderwijsprofessional zelf. Het is belangrijk om na te gaan denken over mogelijkheden die wél binnen zijn invloedssfeer liggen!

Wij roepen alle onderwijsbetrokkenen op om dit schooljaar werkplezier bovenaan de onderwijsagenda te plaatsen. In deze tijd van crisis heeft júist het onderwijs, waarbij kinderen centraal staan, behoefte aan positieve thema's. Politiek, beleidsmakers en werkgevers dagen we uit dit onderwerp hoog op de agenda te zetten, maar ook de onderwijsprofessional zelf. Laat horen en zien dat plezier in uw werk belangrijk voor u is.

Deel dit artikel