Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zakenman mag op borgtocht uit de cel

Home

Adri Vermaat

Voor een borgsom van tien miljoen euro mag zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen zijn cel, voorlopig, verlaten.

De Nijmeegse hoogleraar strafrecht Peter Tak vindt dat vaker gebruik moet worden gemaakt van borgstelling bij vermogensdelicten. „Advocaten moeten daarin het initiatief nemen. Borgsommen van duizend, tweeduizend of vijftienduizend euro, afhankelijk van de ernst van wat ik noem ’niet bloederige delicten’ ”.

Van den Nieuwenhuyzen wordt verdacht van omvangrijke faillissementsfraude met vier van zijn bedrijven. Hij werd afgelopen najaar op verzoek van de opsporingsdienst Fiod-ECD in Zwitserland aangehouden en aan Nederland uitgeleverd. Justitie vermoedt dat kort voor de faillissementen van Lamoenchi Beheer, SS Rotterdam, Vehicles Systems en SP Aerospace tientallen miljoenen euro’s zijn doorgesluisd naar elders. Van den Nieuwenhuyzen zou schuldeisers hiermee ernstig hebben benadeeld.

Het Nederlandse wetboek van strafvordering geeft de mogelijkheid om, als zekerheidstelling, een borgsom te eisen bij vrijlating uit voorlopige hechtenis. De hoogte ervan kan de rechter zelf bepalen. De verdachte moet naast de borgsom veelal aan nog andere voorwaarden voldoen. Zo moet Van den Nieuwenhuyzen zijn paspoort inleveren zodra zijn borgsom is betaald en hij vrijkomt. In het verleden moest een verdachte zich soms ook dagelijks op het politiebureau melden om daar zijn handtekening te zetten. Dit alles om te waarborgen dat hij niet zou vluchten of onderduiken.

Tak: „Door meer gebruik te maken van de borgsom neemt de druk op het gevangeniswezen af. Als een onderzoek is afgerond, de administratie op tafel ligt, de getuigen zijn gehoord en er geen gevaar is voor ongewenste beïnvloeding van hen, staat niets een borgstelling in de weg. Met mensen die in voorlopige hechtenis zitten vanwege een geweldsdelict, zaken waarbij de rechtsorde ernstig is geschokt, ligt het anders. Maar van verdachten van vermogensdelicten wordt vaak gedacht: ’De zitting komt er aan, we houden ze maar vast’.”

Hoewel in Nederland borgsommen ongebruikelijk zijn, speelden zij in geruchtmakende zaken soms toch een rol. De meest curieuze was die van de zeven Van der Valken, vertegenwoordigers van het horeca-imperium die maart 1994 vastzaten op verdenking van belasting- en premiefraude. De betrokken Van der Valken, destijds schoonfamilie van Van den Nieuwenhuyzen, kwamen vrij tegen betaling van een borgsom van 250.000 gulden ieder.

Drie jaar eerder werd de directeur van het dierfarmaceutische bedrijf Dopharma tegen betaling van een niet nader genoemde borgsom in vrijheid gesteld. Dopharma werd verdacht van het produceren en verhandelen van een anti-hoestmiddel als groeibevorderaar voor dieren.

Hoogleraar Tak noemt de tien miljoen euro die Van den Nieuwenhuyzen moet neerleggen ’exceptioneel’. „De achterliggende gedachte is misschien: „Waar zit het geld”? Maar Van den Nieuwenhuyzen is slim en denkt vooruit. Ik begrijp dat zijn familie probeert het bedrag bijeen te garen. Als dat lukt en zij betalen, krijgen zij het geld ook weer terug”.

Deel dit artikel