Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zaanse verhoormethode mag niet meer

Home

DEN HAAG (ANP) - De zogeheten Zaanse verhoormethode, een psychologisch ingrijpende methode om verdachten te verhoren, mag niet meer worden toegepast. Dat heeft minister Sorgdrager (D66) van justitie de Tweede Kamer dinsdag laten weten.

Sorgdrager vindt het echter wel van belang dat de ontwikkeling van verhoormethoden voor bijzondere situaties doorgaat. Daarbij kunnen de 'bruikbare elementen' van de Zaanse methode worden meegenomen.

Deze verhoormethode kwam in opspraak nadat de 45-jarige H.E. tegenover de Zaanse politie bekende de Groningse koffieshophouder Harry Roo in augustus vorig jaar om het leven te hebben gebracht. De bekentenis volgde op een indringende confrontatie met foto's van zijn familie, die tussen beelden van het lijk van Roo waren opgehangen. De Groningse rechtbank sprak de verdachte in september vrij, omdat de politie te veel druk had uitgeoefend.

Sorgdrager baseert zich bij haar beslissing op het advies van de Recherche Advies Commissie. De commissie stelt dat 'door het laten herbeleven van het delict, op welke manier dan ook, de waarheidsvinding als uitgangspunt van het verhoor verloren dreigt te gaan'. Als een verdachte wordt geconfronteerd met voorwerpen, geuren of geluiden die niet met het misdrijf te maken hebben, wordt in feite externe druk uitgeoefend, concludeert de commissie. Zij acht dit 'onwenselijk en in het algemeen ontoelaatbaar'.

De commissie ziet echter ook bruikbare elementen in de Zaanse verhoor methode. Als voorbeelden noemt zij de planmatige benadering van het verhoor, de samenstelling van een speciaal verhoorteam, assistentie van een gedragsdeskundige en het volgen van het verhoor vanuit een regiekamer. Die elementen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor situaties waarin de standaard verhoormethode niet voldoet. Te denken valt aan ernstig strafbare feiten, begaan door een zwijgende en/of professionele verdachte.

Volgens de commissie heeft de Groningse rechter de Zaanse methode niet als zodanig veroordeeld, maar is in een aantal gevallen het pressieverbod overtreden. De commissie zegt tot slot zich nog geen oordeel te kunnen vormen over de effectiviteit van de methode omdat deze nog te weinig is toegepast.

Deel dit artikel