Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Zaak-Joos vergt terughoudendheid

Home

Terecht heeft de Tweede Kamer vorige week besloten niet halsoverkop een debat te houden naar aanleiding van de gewelddadige dood van Anja Joos. Waarover had dat debat moeten gaan en welk doel had het gediend op een moment dat het nog gissen was naar de toedracht en de omstandigheden van dit tragische voorval?

Toen het kamerlid Marijke Vos (GroenLinks) op een debat aandrong, was zelfs nog niet duidelijk of de vrouw was overleden als direct gevolg van het geweld. Dat maakte het openbaar ministerie pas een dag later bekend. Ook pas na enige dagen bleek dat niet de vermeende diefstal de aanleiding was voor het geweld tegen de vrouw, maar een racistische of beledigende opmerking van haar kant tegen de winkelbedienden, die van Marokkaanse afkomst zijn. Volgens de Amsterdamse officier van justitie De Wit lag de opmerking in de sfeer van 'kut-Marokkanen'.

Op grond van deze feiten kon dus niet zo gemakkelijk als aanvankelijk gebeurde een directe lijn worden getrokken tussen de dood van Anja Joos en de prijzende woorden van prins Bernhard en anderen jegens de twee AH-medewerkers die vorig jaar met geweld een winkeldief overmeesterden. Als het al zinvol is in een incidentele zaak zulke verbanden te leggen, dan ligt hier een relatie met de beruchte opmerking van de Amsterdamse wethouder Oudkerk over zijn stadgenoten van Marokkaanse afkomst eerder voor de hand. Het is echter allesbehalve zinvol en juist riskant conclusies te trekken zolang de feiten niet bekend zijn. Dat leidt al gauw tot het kweken of voeden van een stemming die het onderzoek kan bemoeilijken en de uitspraak van de rechter te zijner tijd kan frustreren. Het kamerlid Vos gedroeg zich dus net zo onverstandig als destijds de prins en in diens spoor het kamerlid Eerdmans (LPF).

Zeker kamerleden en gezaghebbende publieke figuren zouden zich moeten houden aan de code dat je niet op een zaak ingaat zolang het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, laat staan dat je al bij voorbaat het vonnis van de rechter ontkracht met het aanbod de boete te betalen. Het is spijtig dat deze stilzwijgende afspraak dreigt te sneuvelen onder de toenemende scoringsdrift van politici. Onze democratische rechtsstaat verandert in een open zenuwinrichting als de scheiding der machten niet meer wordt gerespecteerd.

Deel dit artikel