Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wie misgunt Máxima haar promotie?

Home

door Ulli d’Oliveira

Velen willen dat Máxima de titel koningin krijgt als haar echtgenoot de troon bestijgt. Mag de echtgenoot van dochter Amalia zich dan koning noemen?

Hebben republikeinen gedachten bij het plan dat plotseling vanuit de politieke windstilte de kop opsteekt om Máxima tot koningin te verheffen vanaf het moment dat Willem-Alexander de troon zal beklimmen? De hele Tweede Kamer schijnt het opeens een prachtig idee te vinden.

Interessanter is de vraag waarom het onderwerp opeens met eensgezindheid en aanhankelijkheid is aangevat. In de eerste plaats zal Beatrix de tijd rijp hebben gevonden om de Kamer dit bijtje onder de muts te zetten. Dat luidt de periode in, waarin haar aftreden wat concretere vormen begint aan te nemen. Praktische maatregelen moeten getroffen worden om de troonsopvolging in goede banen te leiden.

In januari 2002 zijn aan Máxima als vrouw van de troonopvolger de titels Prinses der Nederlanden en Prinses van Oranje-Nassau verleend. De kwestie van statusverhogende titulatuur na de troonopvolging heeft toenmalig minister-president Kok wijselijk voor zich uit geschoven. Het arrangeren van een huwelijk met de dochter van iemand die zich als staatssecretaris geëncanailleerd heeft met een moordlustige Argentijnse junta zonder dat het paar uit het Koninklijk Huis viel, was al moeilijk genoeg.

Er is tijd nodig om het na de vaststelling van de politieke consensus ook formeel voor elkaar te krijgen om Maxima tot koningin-gemalin te verheffen. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De wet biedt alleen de mogelijkheid om een echtgenoot bij Koninklijk Besluit de titel Prins(es) der Nederlanden te verlenen. Wil men inderdaad overgaan tot het toekennen van de titel koningin, dan zal deze mogelijkheid ook geopend moeten worden voor de echtgenoot van een toekomstige koningin.

Doet men dat niet, dan hebben we een duidelijk voorbeeld van sekse-discriminatie: mannelijke echtgenoten van de koningin mogen geen koning heten. Daarover kan nog wel een stevig robbertje gevochten worden, niet alleen in de Kamer, maar natuurlijk ook achter de schermen, tussen kabinet en koningin.

Het is een aardige coïncidentie dat de SGP ook dit jaar geen overheidssubsidie dreigt te krijgen omdat deze partij in het publieke domein aan vrouwen een tweederangspositie blijft toekennen en hun niet toestaat politieke ambten te vervullen. Ook het lidmaatschap van het Koninklijk Huis is een openbaar ambt, met bijpassende honorering; ook daar kan van discriminatie naar geslacht geen sprake zijn. De man van het (vrouwelijke) staatshoofd zal dus dezelfde titulatuur moeten krijgen als de vrouw van het (mannelijke) staatshoofd. Van een wet die het mogelijk maakt om bij Koninklijk Besluit van geval tot geval te beslissen kan dus geen sprake zijn.

In de tweede plaats is het tij weer gunstig voor nieuwe zetten op het schaakbord van de monarchie. De PvdA komt weer in de regering en deze partij staat als gewoonlijk als één man achter de troon. De angst voor stemmenverlies regeert. Wie zou de populaire Máxima haar promotie misgunnen? Als er kooltjes uit het vuur moeten worden gesleept, crisissen moeten bezworen, dan is de PvdA paraat. Bovendien heeft zich een golf van provinciale nostalgie van Nederland meester gemaakt, waarvan de aanhankelijkheidsbetuigingen aan de monarchie vanuit Oss en de oprichting van een koepel van Oranjeorganisaties de opmerkelijkste manifestaties zijn.

En wat vinden republikeinen van dit alles? Ik zou zeggen: kinderlijk gedoe. Waarom zou de echtgenoot van een minister of burgemeester dezelfde titulatuur moeten krijgen als de ambtsdrager zelf? Frau Bürgermeister, Frau Hofrütin? Het is al gek genoeg dat er telkens fancy-titels, vlaggen en kwartierstaten verzonnen worden voor aangetrouwde leden van het Koninklijk Huis die recht uit de burgerij of erger stammen. Als er leden zijn van het Koninklijk Huis of de koninklijke familie die zich bijzonder verdienstelijk maken, laat ze dan in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding, zoals ieder ander.

Deel dit artikel