Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wethouder Wageningen erkent lekken en stapt op

Home

(Novum) - De Wageningse wethouder Frits Huijbers (CDA) heeft donderdag zijn vertrek aangekondigd omdat hij vertrouwelijke informatie aan anderen beschikbaar heeft gesteld. Huijbers zei donderdag tijdens een ingelaste vergadering van het gemeentebestuur dat hij de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gemeente niet verder in diskrediet wil brengen.

De gelekte informatie betreft een stedenbouwkundige verkenning van projectontwikkelaar Domburg Beheer voor het gebied rond de Wageningse Haven. De herontwikkelingsplannen waren in vertrouwen beschikbaar gesteld aan een wethouder, die de plannen ter kennisgeving aan Huijbers had doorgegeven.

Huijbers, die wethouder havengebied was, heeft erkend dat hij de plannen bij de directie van de agrarische coöperatie Rijnvallei heeft achtergelaten. Dit was fout, stelt Huijbers in een verklaring, hoewel volgens hem niemand hierdoor schade heeft opgelopen. Wel zegt hij grenzen te hebben overschreden door in een brief aan Domburg het achterlaten van de plannen te ontkennen. Ook vindt hij dat de gemeente en het bestuur schade hebben opgelopen door de kwestie.

Uit correspondentie met Domburg was gebleken dat Rijnvallei, dat mogelijk moet verplaatsen als de plannen worden uitgevoerd, ook beschikte over het stedenbouwkundig rapport. Het verspreiden van het rapport werd in eerste instantie ontkend, waarna een dagvaarding volgde voor een getuigenverhoor, waar Domburg om had gevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders betreurt de gang van zaken zeer, maar waardeert het feit dat Huijbers zijn rol in deze kwestie heeft bekendgemaakt. Het college laat weten respect te hebben 'voor zijn beslissing om bestuurlijke integriteit te laten prevaleren boven persoonlijk belang'. "Huijbers is vijf jaar lang een zeer gewaardeerd collegelid geweest en het is uiterst spijtig dat die rol op deze wijze moet worden beeïndigd."

Deel dit artikel