Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wethouder: 'Roemenen ga naar een warmer land'

Home

Niels Markus

Vrouw werkzaam in kas. © anp

"We hebben in Nederland te laat op de komst van de Bulgaren en Roemenen geanticipeerd", zegt Arne Weverling, die als wethouder in de gemeente Westland over arbeidsmigranten gaat. "Met als gevolg dat Nederland per 1 januari zijn zaakjes niet goed op orde heeft." Vanaf die datum mogen Bulgaren en Roemenen in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning.

In Westland zijn 60.000 arbeidsplaatsen. Tienduizend daarvan worden door Oost-Europeanen vervuld, voornamelijk Polen. Vijfduizend Oost-Europeanen wonen in de kassengemeente. "Ze houden onze economie draaiende. Die draait grotendeels op handjeswerk."

Volgens Weverling zou het goed kunnen dat meer Bulgaren en Roemenen naar Nederland komen dan nu wordt verwacht. Dat is ook een scenario waar minister Asscher rekening mee houdt. "In 2004 verwachtten we 30.000 Polen, dat werden er bijna tweehonderdduizend." En het grote probleem is dat ze nauwelijks ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), zegt Weverling.

"Het grootste deel van de Polen leeft dus anoniem in Nederland en betaalt geen gemeentebelasting. We weten niet wie waar, onder welke omstandigheden woont. Terwijl we wel heel veel gegevens van die mensen hebben, bij de belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Ik pleit ervoor die ICT-systemen samen te voegen in een database en te koppelen aan de GBA. Zo weet je waar mensen wonen. En je voorkomt dat geld weglekt. Nu kan je nog toeslagen aanvragen als je in het buitenland woont. Niet wanneer je daarvoor in de GBA moet staan."

Maar koppelen van die gegevens mag niet en ICT en de overheid zijn geen gelukkige combinatie.
"Een oplossing vinden is niet makkelijk. Maar we moeten streven naar een integrale aanpak. Er zou één coördinerende minister voor arbeidsmigratie moeten komen. Met doorzettingsmacht. Nu gaat Asscher daar vooral over, maar rond huisvesting heeft hij te maken met Blok, op het gebied van de GBA met Plasterk en soms ook met de staatssecretarissen Weekers en Teeven. Er moet een overkoepelende visie komen."

In Brussel sprak Asscher deze week af schijnconstructies door malafide uitzendbureaus aan te pakken. Tevreden?
"Het is een goede eerste stap. Het kan niet zo zijn dat een Bulgaar minder verdient dan een Nederlander. Dat leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Maar er moet een integrale aanpak komen. Het plan van Rotterdam en Den Haag om pas een burgerservicenummer te geven wanneer mensen fatsoenlijk wonen leidt ertoe dat mensen naar omliggende gemeenten gaan, of in de anonimiteit of illegaliteit komen. Ik begrijp de beweging, maar het is slechts één puzzelstukje."

Zijn Bulgaren en Roemenen welkom in Westland?
"Het gaat vrij goed met de Polen. Maar de Nederlandse en Poolse culturen komen meer overeen. Tegen Bulgaren en Roemenen zou ik zeggen: trek naar warmere landen, kies niet Nederland als eerste bestemming. Maar arbeidsmigranten houden de productie in de tuinbouw draaiende. Wij hebben een 'license to produce'. Het moet je gegund worden en daarom moet je mensen die hier naartoe komen goed behandelen."

Lees verder na de advertentie

 
Het grootste deel van de Polen leeft dus anoniem in Nederland en betaalt geen gemeentebelasting. We weten niet wie waar, onder welke omstandigheden woont.

Deel dit artikel