Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wet van Nolens

Home

Hans Goslinga haalt (21 augustus) de ’wet van Nolens’ aan. Deze politicus weigerde 85 jaar geleden met de socialisten samen te werken. Slechts in ’uiterste noodzaak’ zou die ’zeer ongewenste coalitie’ mogelijk zijn. Goslinga meent dat in diezelfde lijn Verhagen niet met de PvdA in een regering wil zitten omdat de PvdA de coalitie heeft verbroken en samenwerken met de PvdA niet lonend is. Zijn conclusie is dat het CDA bewust kiest voor rechts en niet uit uiterste noodzaak. Het CDA heeft de afgelopen weken echter nimmer gezegd niet met de PvdA te willen samenwerken. Het is de PvdA die dat niet wil. De traditionele partijen zijn in de afgelopen 40 jaar schromelijk tekort geschoten in een aanpak van de immigratieproblemen. Er moét wat gebeuren. De PvdA knijpt evenwel de kat in het donker. Het CDA zoekt koortsachtig naar een begaanbare weg. Oud-bewindslieden van het CDA zouden zich als medeveroorzakers van de politieke ellende in hun kritiek bescheidener moeten opstellen.

Deel dit artikel