Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Het is wel degelijk mogelijk om excessief dure pillen juridisch aan te pakken

Home

Marco Visser

© anp

Er is een manier om via de wet iets te doen aan de excessief hoge prijzen die sommige farmaceuten vragen voor hun medicijnen. 

Medicijnproducenten kunnen tienduizenden euro’s voor een pil of injectie vragen omdat zij het patent op een geneesmiddel hebben. Maar met de Mededingingswet kan iets aan de hoge prijs worden gedaan, ook als een farmaceut schermt met een patent, schrijven drie prominente leden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op persoonlijke titel in een wetenschappelijke publicatie.

Lees verder na de advertentie
Het verschil tussen de kosten en de prijs mag niet onredelijk groot zijn. Probleem daarbij is dat farmaceuten niet altijd transparant zijn over de kosten.

Drie prominente leden van de Autoriteit Consument en Markt

Een van de auteurs is de bestuursvoorzitter van de ACM, Chris Fonteijn. Volgens hem en zijn medeauteurs kan het Europese mededingingsrecht ‘handvatten bieden’ tegen de hoge prijzen als medicijnproducenten hun dominante marktpositie misbruiken. De discussie speelde onlangs rond de dure medicijnen tegen taaislijmziekte en de spierziekte SMA.

Goedkoop alternatief

De ACM-leden geven een voorbeeld van overtreding van de mededingingsregels: een patent loopt binnenkort af en de houder ervan betaalt een fabrikant die een goedkoop alternatief zou kunnen maken, om daar voorlopig nog even vanaf te zien.

Zij geven ook het voorbeeld van een truc waarmee zij nieuwkomers dwarszitten als het patent op hun geneesmiddel afloopt. Zodra de farmaceut ziet dat een goedkope variant van zijn geneesmiddel op de markt verschijnt, kan hij zijn product iets aanpassen. Dat doet de farmaceut zodat hij de registratie van zijn oorspronkelijke medicijn kan intrekken. Gevolg is dat de producent van de goedkopere variant niet kan meeliften op de ondertussen vervallen registratie. De maker van het goedkope medicijn moet zelf de toelatingsprocedure in voor een nieuwe registratie, wat een langdurige en kostbare kwestie is. Als een grote farmaceut zo’n constructie gebruikt, is niet het uitoefenen van het patentrecht het doel, maar wil hij niets anders dan de markt afsluiten. Dat mag niet van de Mededingingswet.

Onbillijk

Wat is nu ‘excessief’ en ‘onbillijk’ als het gaat om prijzen voor geneesmiddelen? De drie ACM-leden hanteren de vuistregel dat het verschil tussen de kosten en de prijs niet onredelijk groot mag zijn. Probleem daarbij is dat farmaceuten niet altijd transparant zijn over de kosten.

Maar, zo schrijven zij, de aanpak met mededingingsrecht vereist wel voorzichtigheid. “De hoge prijzen zijn immers ook een prikkel om te investeren in medicijnen die anders niemand wil maken. En wellicht ook om een alternatief medicijn te bedenken. De ontwikkeling van een medicijn kan bovendien ook mislukken. Met deze zaken moet een mededingingsautoriteit rekening houden alvorens in de prijs in te grijpen met mededingingsrecht.” 

Lees meer over het dure medicijn tegen de spierziekte SMA

Deel dit artikel

Het verschil tussen de kosten en de prijs mag niet onredelijk groot zijn. Probleem daarbij is dat farmaceuten niet altijd transparant zijn over de kosten.

Drie prominente leden van de Autoriteit Consument en Markt