Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Welke gedachte schuilt achter nieuwe partij Denk?

Home

bewerkt door redactie

Tunahan Kuzu (L) en Selcuk Ozturk tijdens de presentatie van hun nieuwe politieke beweging Denk. © anp

De Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die in november uit de PvdA werden gezet, noemen hun politieke beweging 'Denk'. Volgens Kamerleden, beide van Turkse komaf, streeft hun partij een tolerante samenleving na. Ze stellen onder meer voor de woorden 'allochtoon' en 'integratie' af te schaffen.

Kuzu en Öztürk presenteerden hun beweging vanmiddag in Den Haag. Kuzu wordt partijleider van de partij, die volgens hen geen moslimpartij is maar is bedoeld voor alle mensen in Nederland. De naam 'Denk' heeft een dubbele betekenis. In het Turks betekent het woord zoiets als 'balans' of  'gelijkwaardig'.

Lees verder na de advertentie

Tegen de naam Denk is vandaag overigens meteen bezwaar aangetekend door GGZ Friesland, dat een onderdeel heeft met precies dezelfde naam en stelt dat ook het gekozen logo "opvallend veel gelijkenissen" vertoont met het logo van Denk Basis-GGZ. GGZ Friesland vindt dat "niet acceptabel" en kondigt juridische stappen aan.  

Racismeregister
In haar manifest komt de partij onder meer met het plan om een racismeregister op te zetten, waar uitingen van racisme moeten worden geregistreerd. De overheid zou mensen die op de lijst staan geen werk meer mogen bieden, vinden de Denk-leiders.

Verder pleit de partij ervoor de woorden 'integratie' en 'allochtoon' af te schaffen. Volgens de twee Kamerleden worden allochtonen 'gecriminaliseerd', en passen beide termen niet in het streven van Denk naar een democratische rechtstaat op basis van gelijkwaardigheid van ras en religie.

"Deze groep heeft jarenlang van de politiek te horen gekregen een probleem te zijn, crimineel te zijn, terrorist te zijn. Terwijl het overgrote deel daar niets mee te maken heeft. Daardoor voelen zij zich tweederangsburgers", aldus Kuzu en Öztürk.

Geroyeerd
Nederlanders moeten volgens Kuzu en Öztürk onder ogen zien dat Nederland van oudsher een immigratieland is en dat onder anderen Turkse en Marokkaanse immigranten hebben bijgedragen aan de welvaart en wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Om die reden moet in alle Nederlandse gemeenten een monument komen voor arbeidsmigratie, vinden zij.

Het logo van de nieuwe beweging Denk © ANP
Het logo van Denk, onderdeel van GGZ Friesland. © ANP

Beide Kamerleden werden afgelopen november geroyeerd door de PvdA, na een conflict over integratie. De twee konden zich niet meer vinden in het integratiebeleid van de PvdA. Breekpunt was het plan van PvdA-minister Asscher die enkele Turkse organisaties in Nederland vijf jaar lang wil monitoren, om erop toe te zien dat zij zich houden aan de Nederlandse normen en waarden. Volgens Kuzu en Öztürk was daar geen aanleiding voor.

Chinees, Arabisch, Turks
Andere programmapunten van Denk zijn dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht moeten worden Chinees, Arabisch en Turks aan te bieden als keuzevak. Ook moet overheid ruim baan geven aan  islamitisch onderwijs en imamopleidingen in Nederland. Op het internationale vlak vinden beide Kamerleden dat Nederland Palestina moet erkennen.
 
Verder moet Nederland het koloniale verleden en de slavernij beter onder ogen zien. Om begrip te kweken voor de tegenstanders van Zwarte Piet vinden de twee dat er een museum over het Nederlands slavernijverleden moet komen.
 
Pikant is de voorgestelde locatie voor het museum; dat zou moeten komen in het vroegere ministerie van Koloniën. Dat gebouw maakt nu deel uit van het tweede Kamergebouw en is de vleugel waar de fractie van de PvdA huist.

PvdA-leider Diederik Samsom bij zijn werkkamer na beraad met het fractiebestuur, afgelopen november, voor de breuk met Kuzu en Öztürk. © ANP

Deel dit artikel