Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Weeshuis Angola vooral voor Justitie van waarde

Home

Bart Zuidervaart

Nederland financiert opvanghuizen in Afrika voor teruggekeerde asielzoekerskinderen, maar deze groep maakt er al vier jaar lang niet of nauwelijks gebruik van.

Bij de officiële opening van opvanghuis Mulemba, in de Angolese hoofdstad Luanda, zei toenmalig minister Verdonk van vreemdelingenzaken: „Dit huis biedt het kind een veilig onderkomen tot de familie is opgespoord.” En: „Het is wellicht een voorbeeld voor andere landen.”

Het was 24 september 2003. Mede dankzij 700.000 euro van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken was het tehuis geheel opgeknapt en uitgebreid.

Vóór de Nederlandse deelname in het opvanghuis was Justitie verplicht om alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Angola tot hun achttiende verjaardag onderdak te bieden. Sinds Verdonk de ’adequate opvang’ in Angola heeft geopend, stuurt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ook minderjarige Angolezen terug.

Uit de jongste cijfers van het ministerie van justitie blijkt nu dat tussen 1 januari 2006 en augustus dit jaar in totaal 49 kinderen zijn teruggekeerd naar Angola. Maar niemand deed een beroep op opvanghuis Mulemba. Volgens Justitie werden alle kinderen, die zich bij asielaanvraag vaak voordeden als wees, direct opgehaald door familie.

Tussen de opening in 2003 en 2006 maakte slechts één kind kortstondig gebruik van Mulemba.

Nederland financiert ook vijf opvangplaatsen in tehuis Don Bosco, in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Ook hier komen geen uit Nederland teruggekeerde asielzoekerskinderen. De reden daarvoor is dat er al enige jaren überhaupt geen ’alleenstaande’ minderjarige Congolezen uit Nederland zijn vertrokken.

Ondanks dat de twee tehuizen niet of nauwelijks worden gebruikt door de beoogde doelgroep, heeft Justitie de opvangplekken nodig, zegt een woordvoerder. „De zekerheid dat er in het thuisland adequate opvang beschikbaar is, is ook in juridische zin nodig voordat wij mogen besluiten een aanvraag van een minderjarige af te wijzen.”

De woordvoerder benadrukt dat de opvangplekken wel degelijk worden gebruikt, maar dan door lokale weeskinderen. „Met de financiering van de plaatsen draagt Nederland ook bij aan het voortbestaan van de weeshuizen als zodanig.”

De opvanghuizen worden betaald van ontwikkelingsgeld. Mulemba kostte in 2006 bijna 50.000 euro. Dat geld ging naar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die de vrijwillige terugkeer van asielkinderen begeleidt en zo nodig plaatsing in het tehuis regelt.

De kosten voor het Congolese opvanghuis Don Bosco werden voor de periode mei 2006 tot en met oktober 2007 begroot op 53.000 euro. Volgens Buitenlandse Zaken zullen de daadwerkelijke kosten lager liggen.

De ministeries van justitie en buitenlandse zaken evalueren momenteel het project in Congo. Een woordvoeder van Buitenlandse Zaken zegt, vooruitlopend op de uitkomst daarvan: „De kans dat Nederland ophoudt met de financiering aldaar is klein.”

Het opvanghuis in Angola zou niet ter discussie staan. Het aantal gefinancierde opvangplekken is in 2005 wel teruggebracht van vijfentwintig naar tien.

Deel dit artikel