Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Weduwe Karate Bob vertolkte heel bijzondere rol

Home

Adri Vermaat

Vandaag wordt in Amsterdam Iris Mitric-de Vries (64) gecremeerd, die 10 januari overleed. Zij was de echtgenote van Slobodan Mitric, die ruim dertig jaar geleden bekendheid verwierf als Karate Bob.

Deze voormalig agent van de oude, Joegoslavische geheime dienst schoot eerste kerstdag 1973 in Amsterdam drie landgenoten dood. Die hadden vanuit Belgrado opdracht gekregen Mitric te doden, na zijn weigering een liquidatie uit te voeren in Brussel.

De kleurrijke Iris de Vries vervulde na zijn vrijlating in 1986 een bijzondere rol. Mitric kreeg hier de status van ongewenst vreemdeling, maar niet één van de achttien landen waar Iris voor hem een verblijf vroeg, reageerde instemmend. Maart 1992 huwden zij. Op een maandagochtend, omdat hieraan geen kosten waren verbonden. Tot aan haar dood woonden zij vervolgens, berooid maar blijmoedig, op een zolderkamer in Amsterdam.

De status van Mitric bracht het echtpaar in problemen. De sociale dienst gaf hem geen bijstandsuitkering, aangezien hij 'zonder instemming van het bevoegd gezag in Nederland verblijft en daarom op grond van de Vreemdelingenwet kan worden uitgezet'. Iris kreeg een brief met dezelfde tekst, maar die misser werd hersteld. Zij kreeg, hoewel gehuwd, een uitkering volgens de norm 'alleenstaande'.

Zij schreef ministers, kamerleden, generaals, advocaten, hoogleraren en Trouw brieven, die inzicht gaven in de erbarmelijke omstandigheden waarin beiden leefden. De slechte gezondheid van Mitric vormde een extra probleem: hij kon zich als ongewenst vreemdeling niet verzekeren. Iris zocht, en vond, indien nodig, artsen die bereid waren haar man pro deo te helpen.

Onderwijl werkte zij in haar atelier l'Atelier de la Liberté aan haar kunstwerken. Soms verkocht zij die. In één van haar brieven schreef zij: 'Met uw solidariteit zal het voor ons, ook als wij spoedig de dood vinden, makkelijker zijn om te sterven. Dan weten wij tenminste dat er iemand in Nederland is die ons geluk gunt'.

Deel dit artikel