Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Waterschappen nemen maatregelen tegen droogte

Home

DEN HAAG - De hoogheemraadschappen en de waterschappen in de Randstad hebben maatregelen aangekondigd om de gevolgen van de aanhoudende droogte tegen te gaan. Zo krijgen agrariërs het verzoek om het beregenen van hun gewassen zo veel mogelijkte beperken.

Een zoetwatertekort wordt voorzien als de droogte in het stroomgebied van de Rijn nog langer blijft aanhouden. Dan komt te zout water de Hollandsche IJssel binnen.

De dreiging van een zoetwatertekort lijkt ernstig, gezien de weersverwachtingen.

De waterschappen en hoogheemraadschappen in de Randstad en Rijkswaterstaat in Utrecht gaan via een alternatieve route zoet water aanvoeren. Als de bewoners van het gebied zuinig zijn met water, dan kunnen de waterschappen het inlaten van zout water beperken. De Rijn, die bepalend is voor de zoetwatertoevoer, levert nu nog voldoende zoet water.

De waterschappen Schieland en Rijnland laten bij Moordrecht en bij Gouda zoet water uit de Hollandse IJssel in. Het waterschap Delfland haalt zoet water uit het Brielse Meer.

Ook wordt de zogeheten Kleinschalige Water Aanvoer (KWA) gedeeltelijk in werking gezet als voorzorgsmaatregel. De KWA levert vanuit de Lek zoet water via de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Enkele Wiericke naar Bodegraven.

Daarmee kan het waterpeil op niveau blijven en wordt verzilting van het oppervlaktewater bestreden.

Deel dit artikel