Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Wanneer is solliciteren écht anoniem?

Home

Amber Dujardin

Verdient anoniem solliciteren een betere kans? © ANP XTRA

Discriminatie op de arbeidsmarkt is niet alleen een Nederlands probleem. Ook andere landen experimenteren daarom met anoniem solliciteren. De afgelopen jaren zijn er onder meer proeven gedaan in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Maar net als in Nederland houden die experimenten vaak snel weer op.

Dat is zonde, vindt socioloog Gregor Walz, die voor antidiscriminatiebureau Radar onderzoek deed naar het fenomeen. “Anoniem solliciteren verdient een betere kans”, zegt hij. “Het wordt gezien als tijdelijk middel, maar het is beter om langer te testen en breder te kijken. Niet alleen naar de directe effecten, ook naar hoe de organisatie verandert. Of het gewoon wordt om cv’s anoniem te beoordelen. Het nieuwe normaal.”

Lees verder na de advertentie
Anoniem solliciteren verdient een betere kans. Het wordt gezien als tijdelijk middel, maar het is beter om langer te testen.

socioloog Gregor Walz

Dat landen er vaak snel mee ophouden, komt doordat de resultaten niet onverdeeld positief zijn, zegt Walz. “Voor de ene groep sollicitanten werkt het wel, voor de ander niet. De resultaten zijn vaak niet eenduidig genoeg om te zeggen: we gaan ermee door.”

Een van die landen is Frankrijk, waar in 2010 en 2011 een experiment werd gedaan via de Franse versie van het UWV (de PES). Zo’n duizend bedrijven stemden toe om anonieme sollicitaties te ontvangen. Wat bleek? Vrouwen hadden er profijt van, maar migranten en mensen uit achterstandswijken werden juist minder vaak voor een gesprek uitgenodigd.

Op geslacht kun je waterdicht anonimiseren. Op afkomst is dat lastiger.

socioloog Gregor Walz

“Dat onverwachte effect komt deels door het feit dat bedrijven zelf mochten beslissen of ze deelnamen aan het experiment”, zegt Marcel Coenders, hoofddocent culturele diversiteit aan de Universiteit Utrecht. “De bedrijven die mee wilden doen, hadden zelf al een actief beleid om meer kansen te bieden aan migranten. Een andere mogelijke verklaring is dat biculturele sollicitanten op basis van hun schooladres of talenkennis te identificeren waren.”

Een les die uit het Franse experiment getrokken kan worden, is dat het moeilijk blijkt om een sollicitatiebrief écht te anonimiseren, schrijft antidiscriminatiebureau Radar in een rapport over het effect van anoniem solliciteren. “Iemands etniciteit kan afgeleid worden uit de talen die hij beheerst of uit vrijwilligerswerk in de moskee”, zegt Walz. “Op geslacht kun je waterdicht anonimiseren. Op afkomst is dat lastiger.”

Standaardformulier

Sommige landen gaan daarom nog een stapje verder. Bij een experiment in Duitsland werden de persoonsgegevens niet achteraf weggehaald, maar vulden sollicitanten een standaardformulier in met vragen over hun motivatie en vaardigheden. Het bleek een succes: zowel vrouwen als mensen met een migratieachtergrond hadden met deze methode meer kans om uitgenodigd te worden dan bij een open procedure.

“Met zo’n standaardformulier is het inderdaad makkelijker om kandidaten objectief te vergelijken”, zegt Coenders. “Het is goed om de nadruk te leggen op de belangrijkste eisen en competenties. Dat is objectiever dan de nadruk leggen op persoonlijkheidstypen zoals een ‘leider’, waarbij het soms niet vaststaat wat men daar precies onder verstaat en waarbij onbewuste groepsbeelden een rol kunnen spelen.”

Er zijn echter grenzen aan hoe ver je kunt en wilt gaan met anonimiseren, zegt Coenders. Talenkennis kan soms duiden op een migratie-achtergrond. “Als je een sollicitatie écht volledig wilt anonimiseren, zou je alle signalen die wijzen op iemands achtergrond weg moeten halen. Maar wat als voor een specifieke functie kennis van andere talen, zoals Chinees of Turks, juist meerwaarde biedt? Dan wil je daar op selecteren en zou je het niet moeten ‘anonimiseren’. Dat zou de kansen van iemand met een biculturele achtergrond met veel talenkennis juist kunnen beperken.”

Lees ook: Anoniem solliciteren is alweer uit
In Nederland is anoniem solliciteren alweer op zijn retour. Vijf grote gemeenten zijn ermee gestopt, omdat ze geen merkbaar effect zagen. 

Deel dit artikel

Anoniem solliciteren verdient een betere kans. Het wordt gezien als tijdelijk middel, maar het is beter om langer te testen.

socioloog Gregor Walz

Op geslacht kun je waterdicht anonimiseren. Op afkomst is dat lastiger.

socioloog Gregor Walz