Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Waar laten we al die asielzoekers?

Home

Nicole Besselink en Wilfred van de Poll en Harriët Salm

In het Drentse dorp Oranje arriveerden dinsdag twee bussen met vluchtelingen. Het zorgde voor nogal wat opschudding. © anp

Het lijkt simpel: zorg dat vluchtelingen in asielzoekerscentra een huis krijgen toegewezen zodat zij de bedden voor nieuwe asielzoekers niet bezet houden. Dan hoeft het kabinet een dorp als Oranje niet te overvallen met de mededeling dat het nog eens 700 nieuwkomers moet opvangen. Waarom lukt dat niet?

Verrast door de situatie kan de politiek niet helemaal zijn. De cijfers laten al sinds vorig voorjaar zien dat het aantal vluchtelingen dat in azc's wacht op een huis sterk toeneemt. Vorig jaar mei waren het er 5500. In november 9652. Eind vorige maand 13.806. Een verdere stijging ligt gezien de verhoogde instroom van asielzoekers voor de hand.

Nu door die grote groep nieuwe asielzoekers duidelijk wordt dat in allerijl extra opvangcentra nodig zijn, zwelt in gemeenten en op het Binnenhof de roep om een oplossing aan. Oftewel: hoe gaan we al die erkende vluchtelingen huisvesten om de reguliere azc's te ontlasten?

Duidelijk is inmiddels dat gemeenten - verantwoordelijk voor de huisvesting - grote moeite hebben om de aan hen toebedeelde vluchtelingen van een sociale huurwoning te voorzien. Bovendien wil kabinet noch Kamer dat vluchtelingen, die nu voorrang krijgen op de wachtlijst, andere wachtenden verdringen.

'Creatieve oplossingen'

De aangewezen persoon om schot in de zaak te krijgen is minister Stef Blok (VVD, wonen). Volgens hem zit het probleem niet zozeer in de woningvoorraad. Van de 2,6 miljoen sociale huurwoningen worden er 600.000 bewoond door huurders die daar gezien hun inkomen geen recht op hebben. Blok neemt maatregelen om die groep in beweging te krijgen, maar daar gaat tijd overheen.

Tijd die er nu niet bepaald is. Daarom pleit Blok voor 'creatieve oplossingen' en versoepelt hij de regels. Zo kunnen wooncorporaties leegstaande Rijksgebouwen zoals kantoren en gerechtsgebouwen gaan beheren en kunnen gemeenten meerdere vluchtelingen in een woning onderbrengen. Lastig voor Blok is dat hij rekening heeft te houden met de uiteenlopende meningen van VVD en PvdA.

Voor de liberalen is de oplossing helder: geef vluchtelingen niet langer voorrang voor een sociale huurwoning en huisvest ze tijdelijk in omgebouwde kantoren en kazernes. Of ze blijven, is toch nog maar de vraag, aldus VVD-Kamerlid Roald van der Linde deze week tijdens het debat over de begroting van Bloks departement. "Ik zou niet weten hoe Syrië opnieuw opgebouwd moet worden als die mensen niet teruggaan. Die mensen horen daar thuis."

Goedkope huizen bijbouwen
Maar de PvdA wil geen verschil maken tussen vluchtelingen en andere woningzoekenden. "Het dak mag lekken, want dan is het minder interessant voor asielzoekers om naar Nederland te komen", vat PvdA-Kamerlid Albert de Vries de VVD-boodschap samen. "Wij snappen dat niet. Waarom zorgen we niet voor goede huisvesting, waarin ook de Nederlandse onderwijzer en de politieagent kunnen wonen?"

De PvdA-oplossing - snel 100.000 goedkope huizen bijbouwen - ziet de VVD dan weer niet zitten. "We moeten Nederland niet aantrekkelijker maken dan het al is", aldus Van der Linde. "Als wij hier besluiten om op korte termijn 100.000 woningen neer te zetten, dan weet vanmiddag een WhatsApp-groep in Libanon of Somalië dat al. Het heeft een enorme aanzuigende werking."

Blok moet tussen die ideeën laveren, wetend dat haast is geboden om geen maatschappelijk draagvlak te verliezen. Hij riep de Kamer gisteren dan ook op tot 'realisme'. "De maatregelen die het kabinet, lokale overheden en woningcorporaties kunnen nemen lopen tegen twee grenzen aan: gratis maatregelen bestaan niet en huizen zijn niet uit voorraad leverbaar."

Het aantal vluchtelingen dat in azc's wacht op een huis stijgt snel. Er is geen doorstroming, dus blijven er onnodig bedden bezet in opvangcentra. Minister Blok zoekt naar oplossingen, maar de PvdA en VVD staan recht tegenover elkaar. Trouw verkent elf mogelijke opties.

Deel dit artikel