Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Waar De Jonge in vier jaar 150.000 medewerkers in zorg vandaan haalt

Home

Marco Visser

Zij-instromers kunnen voor een groot deel bijdragen om de personeelstekorten in de zorg op te lossen. © ANP XTRA

Zoek in vier jaar tijd 125.000 extra medewerkers voor de zorg om de personeelstekorten naar nul te reduceren. Dat is ‘luid en duidelijk’ het gezamenlijke doel van het kabinet en de zorgsector, stelt minister Hugo de Jonge van volksgezondheid in het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ dat hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Waar De Jonge al die mensen vandaan wil halen?

De eerste 15.000 medewerkers moeten komen vanuit de scholen. Ongeveer één op de vijf leerlingen in het mbo en hbo kiest voor de zorg, een aantal dat al jaren gelijk is. Dat moet omhoog door betere voorlichting aan studenten op de vmbo’s havo’s en vwo’s. Hebben zij eenmaal gekozen voor een beroepsopleiding in de zorg, dan is het belangrijk dat zij hun diploma halen en ook echt in de zorg aan de slag gaan. Dat moet gebeuren door meer en betere stages.

Lees verder na de advertentie

Soms raken studenten ontmoedigd door hun stage omdat ze alleen de opruimklussen mogen doen en hun begeleider nauwelijks tijd heeft, omdat de werkdruk toch al zo hoog is. Het gevaar is dat deze studenten afhaken en negatieve verhalen vertellen over werken in de zorg. Het imago is dan ook een ander punt van aandacht. In juni begint het ministerie met een landelijke campagne. Spotjes op de radio, televisie, in kranten en op websites moeten potentiële medewerkers verleiden tot een carrière in de zorg.

Dan gaat het niet alleen om aankomend studenten, maar vooral om zij-instromers; de mensen die nu zonder baan zitten of werken in een sector of beroepsgroep waar werk verdwijnt. Denk aan de financiële sector die krimpt, of aan administratieve medewerkers die overbodig worden door automatisering. Zij zijn de sleutel tot de volgende 30.000 medewerkers waar De Jonge op rekent.

Een andere flinke uitbreiding kan komen van de huidige medewerkers zelf. Veruit de meeste mensen in de zorg werken in deeltijd. Als zij er allemaal één uur bij krijgen, dringt dat het tekort met 20.000 terug.

Daarmee zit De Jonge al over de helft van het streefgetal 125.000. Met ‘taakherschikking’ denkt hij nog eens 20.000 extra paar handen aan het bed te winnen. Taakherschikking wil zeggen: zorgpersoneel het werk laten doen waar zij goed in zijn. Een verpleegkundige in de wijk bijvoorbeeld kan zich dan geheel richten op medicijnen geven, insuline prikken en wonden verzorgen. De administratie en huishoudelijk klussen laat hij of zij over aan een andere medewerker. Maar ook medisch specialisten kunnen werk laten doen nieuw aan te stellen personeel, zoals een bachelor medisch hulpverlener of klinisch technoloog, beroepen die net opkomen.

Snijden in de taaie administratieve lasten zou het tekort met nog eens 20.000 terugdringen. De Jonge zei begin deze maand al dat het bijna een persoonlijke missie van hem is om de 5-minutenregistratie uit te bannen. Maar er zijn meer registraties waar de zorg zonder kan. Er lopen sinds vorige maand diverse ‘schrapsessies’ om overbodige regels ook echt overbodig te maken.

De laatste grote klapper komt van de technologie, goed voor 25.000 extra paar handen. Dat begint al bij de eenvoudige mogelijkheid om online een afspraak te maken in plaats van te bellen naar de assistent van de huisarts. Chronisch zieken op afstand in de gaten houden met software, psychiatrische patiënten digitale dagboeken bij laten houden, ouderen zelf hun bloeddruk of hartslag laten meten, camera’s en sensoren tijdens nachtdiensten, het zijn enkele van de vele mogelijkheden die de technologie biedt om ‘arbeidsbesparend’ te werken.

De teller staat ondertussen op 130.000, ruim voldoende dus om het verwachte tekort aan te vullen. Maar De Jonge heeft meer plannen. Nog altijd zijn er volgens hem te veel medewerkers die de zorg verlaten voor een carrière in een andere sector. Vooral de hoge werkdruk lijkt voor mensen een reden te zijn om elders te kijken. Door de uitstroom terug te dringen, denkt De Jonge 17.500 banen te behouden. Tot slot is het ziekteverzuim hoger dan in andere sectoren. Ook dat hangt samen met de werkdruk. Lukt het de zorg om het ziekteverzuim terug te brengen tot het gemiddelde in Nederland, dan betekent dat structureel 6.000 extra mensen op de werkvloer.

In totaal denkt De Jonge zo 150.000 extra paar handen te vinden. De vraag die blijft hangen is of het rekenwerk van de minister in de praktijk ook uitpakt zoals hij wil. Stageplaatsen bijvoorbeeld zijn soms lastig te vinden voor studenten. En een uur meer werken per deeltijdbaan hoeft niet direct de productiviteit te verhogen. Wellicht gebruikt het zorgpersoneel deze tijd om de werkdruk te verlichten, of de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

347 miljoen euro wil het kabinet uittrekken om het actieplan te ondersteunen. Dat geld is niet nieuw. Het meeste is in de begroting van vorig jaar al gereserveerd.

Het UWV maakte twee dagen geleden bekend dat er dit jaar 130.000 vacatures zijn en de komende jaren  het tekort aan personeel oploopt tot 100.000 medewerkers.

 Vorig jaar stelde het kabinet ruim 2 miljard euro beschikbaar voor meer personeel in de verpleeghuizen. Maar dat personeel is er helemaal niet

Deel dit artikel