Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

VVN: Kleine pakkans leidt tot toenemende verkeersagressie

Home

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Veilig verkeer Nederland (VVN) maakt zich zorgen over agressiviteit in het verkeer. “We hebben de indruk dat de verruwing flink toeneemt,” zegt woordvoerder B. Woudenberg van VVN. “Het blijft niet alleen bij het opsteken van de middelvinger. Het is allang geen uitzondering meer dat weggebruikers deuken in elkaars auto trappen of aframmelingen geven.”

Of erger: voor de rechtbank in Haarlem werd gisteren tien jaar geëist tegen een 20-jarige Amsterdammer die vorig jaar bij de zwarte markt in Beverwijk bij een ordinaire verkeersruzie een medeweggebruiker doodschoot.

VVN denkt dat verkeersagressie veel te maken heeft met de kleine pakkans voor verkeersovertreders. “Statistisch gezien heb je een kans van eens per zeven jaar dat je betrapt kunt worden op een snelheidsovertreding. Als de controle in het verkeer scherper zou zijn, zou de agressie ook minder zijn.”

Uit brieven en telefoontjes die bij Veilig verkeer Nederland binnenkomen blijkt volgens Woudenberg verder dat het publiek vindt dat de straffen doorgaans in Nederland niet in verhouding staan met de ernst van sommige verkeersmisdrijven, zoals doorrijden na een aanrijding.

Schrik

Maar amper een dag na de rechtszaak in Haarlem zit de Haagse advocaat mr. R. Dhalganjansingh de schrik nog in de benen. Een eis van tien jaar. Hij had op maximaal zes jaar gerekend. Het Wetboek van strafrecht biedt voor doodslag een strafmaximum van vijftien jaar. Toch zal een officier van justitie niet gauw zo'n zware straf vorderen. Het Nederlandse strafklimaat is betrekkelijk mild.

“Bij een eis van tien jaar denk ik eerder aan een gestoorde killer, zoals bij de bende van Venlo. Ik vind dat deze eis gebaseerd is op irrationele factoren. De officier zal zich mede hebben laten leiden door de druk van de familie van het slachtoffer, die met zo'n honderd personen naar de zitting was gekomen. Op zich begrijpelijk, maar we moeten toch wel in het oog houden dat we hier te maken hebben met de Nederlandse rechtspraktijk.”

Dhalganjansingh's cliënt was een file wachtende auto bij de zwarte markt voorbij gereden over de weghelft voor het tegemoetkomend verkeer en reed zichzelf vast toen er een tegenligger aankwam. Toen hij zich tussen de wachtende auto's wilde wurmen, ontstond er een ruzie. Daarbij loste de Amsterdammer een schot, dat de 26-jarige Mustafa Echraifi uit Amsterdam dodelijk trof.

Opgejaagd

Begin januari veroordeelde de rechtbank in Den Bosch een 17-jarige automobilist tot vier jaar wegens een poging tot doodslag. De zaak is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met die in Haarlem. De 17-jarige had een medeweggebruiker gehinderd door hem op te jagen. Toen de opgejaagde autobestuurder uitstapte en op de 17-jarige toeliep, draaide die zijn portierrampje open en loste een schot. Het slachtoffer werd levensgevaarlijk gewond, maar overleefde.

“Er is een belangrijk verschil tussen deze zaak en de zaak van mijn cliënt”, vindt Dhalganjansingh. “In de Bossche zaak is er zonder meer geschoten. Mijn cliënt had een klap gekregen, de situatie was bedreigend.”

Officier van justitie mr. H. Prins had de Amsterdammer overigens gedagvaard voor moord. Tijdens de terechtzitting trok ze die beschuldiging in, voor moord is vereist dat een verdachte in kalm beraad handelde met het vooropgezette doel iemand om te brengen. Dat kon in het geval van de Amsterdammer niet staande worden gehouden. Ze achtte wel doodslag bewezen.

De advocaat meende dinsdag dat de officier “heel wat had aan te tonen” wilde ze zo'n hoge eis kunnen verantwoorden. Maar de officier vond van niet. “Ik heb uit het dossier en uit het behandelde ter terechtzitting geen feiten gehaald die aanleiding kunnen geven tot een lagere straf”, zei ze. “We hebben het hier over een automobilist, die zonder rijbewijs in een auto agressie oproept en op die agressie reageeert door een medeweggebruiker dood te schieten. Het is een zaak die zijn weerga niet kent.”

De rechtbank in Den Bosch liet zich eerder dit jaar bij het bepalen van de strafmaat tegen de 17-jarige autorijder onder meer leiden door de grote onrust die het schietincident in de samenleving had veroorzaakt, door het gewelddadige karakter van het feit, door het leed dat het slachtoffer was aangedaan en door het feit dat de dader zich na de schietpartij niet meer om het lot van zijn medeweggebruiker had bekommerd.

Geregeld vloeit er bloed bij uit de hand gelopen verkeersruzies.

- Oktober vorig jaar raakte een 39-jarige inwoner van Utrecht ernstig gewond na een ruzie met een medeweggebruiker over een aanrijding. De man werd daarbij ernstig toegetakeld met een vlindermes. Hij liep steekwonden op in longen, arm en buik.

- Een week voor deze steekpartij ging in Hoensbroek een dronken bestuurder door het lint, na een botsing met een andere auto. Hij gaf plank gas toen de 20-jarige bestuurster van de andere auto voor zijn wagen stond, om verhaal te halen. De vrouw belandde op de motorkap. Ze kon zich aanvankelijk vasthouden aan de ruitenwissers, maar viel uiteindelijk op straat en kwam klem te zitten onder de auto. Ze liep schaaf- en brandwonden en ernstig wervelletsel op.

- Ook in oktober vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Den Haag een 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oss tot een jaar cel, wegens het toebrengen van ernstig letsel aan een mede-weggebruiker. Er was drie jaar geëist. De trucker en een automobilist zaten elkaar op de snelweg bij Gouda al dwars. In Den Haag kwamen ze beiden in een file. De vrachtwagenchauffeur stapte uit, mishandelde de autobestuurder, trok z'n sleutels uit het contact en reed weg. Hij reed daarbij over de man heen. De automobilist mist sindsdien zijn onderarm.

Zorgen

De Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) heeft enkele jaren geleden in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat gepoogd uit te zoeken hoe het is met de agressie in het Nederlandse verkeer en wat onder verkeersagressie moet worden verstaan. De SWOV stelde onder meer vast dat niet alle agressie in het verkeer zonder meer als ongewenst moet worden beschouwd.

F. Wegman, hoofd onderzoek van de SWOV: “Als men elkaar op een aanvaardbare manier wijst op agressief rijgedrag, kan dat een normerend effect hebben. Gelukkig zijn er nog een heleboel mensen die er iets van zeggen als ze zien dat iemand zich agressief gedraagt in het verkeer.”

Deel dit artikel