Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

VVD: 24 miljard bezuinigen voor 'wederopbouw' van Nederland

Home

Redactie

De VVD wil in de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen om het overheidstekort volledig weg te werken. Dat staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma 'Niet doorschuiven maar aanpakken'.

Op termijn wil de partij zelfs 29 miljard bezuinigen om na 2017 een begrotingsoverschot te bereiken. Tegelijkertijd heeft de VVD een lastenverlichting van 5 miljard voor de burger en 3 miljard extra aan investeringen in onderwijs, veiligheid en infrastructuur. De partij trekt bijvoorbeeld 250 miljoen uit voor extra blauw op straat.

Die miljarden haalt de VVD weg bij de sociale zekerheid (9 miljard) en de zorg (7 miljard), en nog eens 8 miljard op de overige rijksuitgaven. Op ontwikkelingshulp wil de partij 3 miljard bezuinigen. De partij snijdt in de overheid: minder ambtenaren, vereenvoudiging van wetten en regels, de publieke omroep terug naar twee netten, stoppen met 'rondpompen van geld via talloze kleine subsidiepotjes'.

De VVD wil kritisch kijken naar de samenstelling van basispakket in de zorg. Individuele risico's moet de burger zelf gaan bekostigen, zoals huishoudelijke hulp. Ook een bezoek aan de huisarts komt onder het eigen risico te vallen. Wat betreft de sociale zekerheid wil de VVD de WSW hervormen, de Wajong beperken tot volledig arbeidsongeschikten en de WW-duur verkorten.

Doorgaan
De VVD begint het programma met een bekentenis: 'Ons land gaat eerder naar de stembus dan de VVD had gehoopt.' Het werk waaraan het eerste kabinet-Rutte was begonnen, moet doorgaan. De partij wil 'verder gaan waar we mee bezig waren'. Als vanouds pleit de partij voor een overheid die 'alleen de taken uitvoert die echt nodig zijn en een vangnet biedt voor mensen die echt niet kunnen'.

Het gaat allemaal om de 'wederopbouw' (een woord dat in het programma ook tussen aanhalingstekens staat) van Nederland.

Lenteakkoord
De VVD wijkt af van het Lenteakkoord dat de partij sloot met CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. De forensentaks komt niet terug in het programma. Op andere punten wil de partij meer doorpakken. De geplande verhoging van de AOW-leeftijd gaat de partij nog niet snel genoeg. De pensioengerechtigde leeftijd moet in 2018 al naar 67 en wordt daarna aan de levensverwachting gekoppeld. In het Lenteakkoord gaat de pensioenleeftijd in stappen omhoog naar 67 in 2023.

Sinds de val van het kabinet wordt premier Mark Rutte aangevallen op zijn Europabeleid. De VVD-premier zou, volgens coalitiepartner CDA, te onduidelijk zijn over het Nederlandse Europabeleid. In het programma herhaalt de VVD het mantra: 'Niet meer Europa maar een beter Europa'. Prioriteit is het versterken van de interne markt in Europa. 'De VVD heeft geen behoefte aan vage vergezichten. Niet praten, maar doen.'

Er kan veel geld worden bespaard als Europa efficiënter wordt ingericht: 'Waarom draagt Nederland bij aan de armoede in Zuid-Italië als Noord-Italië tot de rijkste regio's van Europa hoort?' De Europese Unie mag dan ook niet groter worden. 'Het is nu tijd om de EU te consolideren.' Kandidaat-lidstaten moeten voor honderd procent voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, willen ze een kans maken. Turkije doet dat niet zolang dat land Cyprus niet erkent.

Vreemdelingenbeleid
De VVD zet in op een strenger asielbeleid, 'eerlijk en restrictief'. Huwelijksmigratie moet aan banden, 'de leeftijds- en inkomenseis moeten omhoog.' Om dat te bereiken moet Nederland in Europa aandringen op strengere eisen. Als daar geen ruimte voor is, wil de VVD een 'opt-out' bepleiten zodat Nederland zijn eigen regels kan bepalen.

Om stapelen van procedures tegen te gaan, wordt het aantal asielaanvragen beperkt tot één per asielzoeker. Illegalen maken geen kans meer op een verblijfvergunning. De plannen zijn een voortzetting en aanscherping van het ingezette kabinetsbeleid. Minderjarige asielzoekers moeten worden teruggestuurd en opgevangen in het land van herkomst. 'Zo voorkomen we worteling in de Nederlandse samenleving.'

Een ander speerpunt is veiligheid, volgens de VVD 'een klassieke taak' van de overheid. De partij laat er geen misverstand over bestaan: 'De VVD accepteert niet dat de goeden lijden onder de kwaden. Het moet glashelder zijn wat wel en niet acceptabel is.' Daartoe is de partij voorstander van de ZSM-afhandeling, 'bij aanhouding volgt direct voorgeleiding en berechting'. De partij pleit voor minimunstraffen voor recidivisten. Om de kosten te drukken wil de VVD gevangenissen uitbesteden aan 'private exploitanten'.

Onder het kopje veiligheid vallen ook drugs. 'Het onderscheid tussen hard- en softdrugs vervaagt, met alle gevolgen van dien.' Wat die gevolgen precies inhouden, wordt niet volledig uitgelegd. Wietgebruik in coffeeshops blijft namelijk gedoogd, wat betreft de VVD. Maar er komt wel een clubpas voor coffeeshops.

Wilt u de reacties op dit artikel lezen? Registreer u hier voor een proefperiode van twee maanden.

Het plaatsen van reacties is voorbehouden aan de betalende abonnees van Trouw. Kijk hier voor een overzicht van onze abonnementen.

Het bekijken en plaatsen van reacties is voorbehouden aan onze betalende abonnees. Kijk hier voor een overzicht van onze abonnementen.

Als betalend abonnee kunt u een reactie plaatsen op dit artikel. Deze is alleen zichtbaar voor andere (proef)abonnees.

Om uw reactie te kunnen plaatsen, hebben we uw naam nodig. Ga naar Mijn profiel


Wilt u dit artikel verder lezen?

Maak vrijblijvend een profiel aan en krijg gratis 2 maanden toegang.

Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kun je vinden in je inbox.
Ben je de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Ongeldig e-mailadres

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden


Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Lees onze privacy statement.

Deel dit artikel

Advertentie