Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrucht van veertig jaar traineren

Home

redactie religie & filosofie

Vandaag beslissen de Samen-op-wegkerken na 42 jaar over een fusie. In Trouw deze week een beknopte geschiedenis in vijf afleveringen. Deel V 2000-2003: knopen tellen.

In het in 1999 geopende 'Landelijk Dienstencentrum' van de Sow-kerken vielen de lijken al snel uit de kast. Te veel mensen, te duur dit, te duur dat, minder opbrengsten: ontslagen bleken onontkoombaar.

Eindelijk, na 12 jaar snoeiden de Samen-op-Wegkerken in hun zes predikanten opleidingen. De beide Amsterdamse faculteiten moesten sneuvelen, net als die in Groningen. Kampen, Leiden en Utrecht werden erkende Sow-predikantenleverancier; de VU trok zich er tot genoegen van veel gereformeerden niets van aan en gaat gewoon door met domineeskweek.

Nu de fusie naderde, begon het kerkgevoel van gereformeerden op te spelen, gewekt door een brief: wist men wel dat de nieuwe kerkorde veel minder autonomie betekende? Het Confessioneel Gereformeerd Beraad leidde het protest, maar ook minder behoudende kerken waren tegen. Het 'Comité tot behoud van de hervormde kerk' wilde met een meldpunt bewijzen dat de tegenstand 'echt niet meevalt'. Nooit sloten de anti-Sow-krachten een 'monsterverbond'.

Met een woud aan regelingen stelde de Sow-top de voorgenomen fusie veilig. De hervormde malcontenten deden nog een laatste poging om een federatie, nu gepresenteerd als unie, besproken te krijgen. Vergeefs.

In 2002 kiezen de drie kerken eindelijk een nieuwe naam - de naam die in 1968 al was voorgesteld: Protestantse kerk in Nederland. Dat was slikken voor de hervormden, maar ze slikten. Zelfs de Gereformeerde bond gaf zich met breed uitgemeten tegenzin over aan de fusie, en nam daarbij ook de niet gewilde naam en het 'homohuwelijk' voor lief. Dat laatste was voor de lutheranen een must. Dit voorjaar gingen lutheranen, gereformeerden en hervormden met een 'fusiebesluit in eerste lezing' in ondertrouw. De voltrekking van het driehoekshuwelijk vergde een tweede 'ja'. Vorige maand telden de drie synodes hun knopen: Wie stemmen op 12 december voor?

De Sow-top zei het niet hardop, maar een zucht van verlichting ging door het LDC: tachtig procent van de hervormden is voor, zeventig procent van de lutheranen (al vrezen ze 'overheersing') en maar liefst negentig procent van de gereformeerden. De percentages wijken nauwelijks af van die uit 1980. De vraag blijft of alle verzet tegen Samen-op-weg, behalve een hoop frustratie, vergaderuren en bedrukt papier meer heeft uitgehaald dan twee decennia vertraging.

Ontleend aan: 'Samen op Weg, een lange strijd om vereniging', Trouw-dossier, verschijnt januari 2004, 290p, te bestellen: euro 8,90 op giro 91133 t.n.v. Trouw Amsterdam, vermeld: 'Dossier SOW'; of via www.trouw.nl/webshop.

Deel dit artikel