Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrouwen welkom in bestuur SGP-jongeren

Home

(Novum) - Vrouwen mogen met ingang van zaterdag zitting nemen in het bestuur en in de commissies van de jongerenorganisatie van de SGP, de SGPJ. Een meerderheid binnen de organisatie, waarvan zowel mannen als vrouwen lid zijn, besloot tijdens de jaarvergadering dat vrouwen een actieve rol moeten kunnen spelen binnen de jongerenclub. De SGP-jongeren zien de uitkomst als een signaal voor het hoofdbestuur van de SGP. Op 24 juni wordt besloten of het lidmaatschap van de SGP wordt opengesteld voor vrouwen.

Tot nu toe mochten vrouwen wel lid zijn van de SGP-jongerenorganisatie, maar geen functies bekleden binnen het bestuur of commissies. Omdat ongeveer de helft van de SGPJ-leden vrouw is, werd besloten te stemmen over hun activiteiten binnen de organisatie. Tachtig procent van de leden stemde zaterdag voor het betrekken van vrouwen bij het besturen van de organisatie. De SGP-jongeren doen een beroep op de kiesverenigingen van de SGP om een voorbeeld te nemen aan de 'waardige' discussie over vrouwen.

In de SGP hebben vrouwen geen stemrecht. Vorige week deed het hoofdbestuur een voorstel om vrouwen volwaardig lid te maken van de partij. Het voorstel betekent niet dat vrouwen binnen de SGP actief kunnen deelnemen aan de politiek. Het partijbestuur benadrukte vorige week dat het bekleden van een publiek ambt 'een specifieke roeping voor mannen' is.

In september bepaalde de rechter dat de subsidie van de Nederlandse staat aan de SGP moet worden gestopt. Het stopzetten van de subsidie geldt zolang de partij vrouwen niet hetzelfde behandelt als mannen. De staat werd voor de rechter gedaagd door een platform van negen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties.

Deel dit artikel