Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrouwemancipatie in Nederland stokt

Home

Wilma van Meteren

De samenstelling van het nieuwe kabinet is er nog niet eens in meegenomen en toch is Nederland al gezakt op de wereldranglijst die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen meet.

De daling is vooral te wijten aan de slechtere vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

In de jaarlijkse Global Gender Gap Index die het World Economic Forum gisteren in Genève presenteerde, zakte Nederland van de elfde naar de zeventiende plaats. In 2008 stond ons land nog in de toptien. Nu moeten we Spanje, België, maar ook Lesotho en de Filippijnen voor laten.

De index waardeert de positie van mannen en vrouwen op het gebied van onderwijs, gezondheid, economie en politieke macht in 134 landen. Vooral op die twee laatste terreinen scoort Nederland zwak en blijft het ver achter bij de Scandinaviërs.

IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden bezetten, net als vorig jaar, de topvier. In die landen gaan in kansen en sleutelposities mannen en vrouwen vrijwel gelijk op.

Voorzitter Klaus Schwab van het World Economic Forum, dat wereldleiders en de top van het internationale bedrijfsleven informeel bij elkaar brengt, benadrukte gisteren het belang van het dichten van de kloof tussen beide seksen. „Vrouwen en meisjes moeten gelijk worden behandeld als mannen en jongens wil de welvaart in een land toenemen. Hoe kleiner de kloof, des te groter de economische concurrentiekracht.”

Het afgelopen jaar heeft 86 procent van de onderzochte landen de kloof tussen man en vrouw kleiner weten te maken. Vooral op het gebied van gezondheid en onderwijs zijn ze elkaar genaderd.

Veertien procent van de landen, waaronder Frankrijk en Nederland, ging achteruit.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius ziet hierin de stagnatie in modernisering van Nederland weerspiegelt. „We blijven steken. In ons model van anderhalfverdieners domineert de man nog steeds in het werk en is de vrouw in de eerste plaats belast met zorg. FNV Jong, die met papa-plus een lans heeft gebroken voor jonge vaders, krijgt een aai over de bol van de bewindspersoon en verder wordt er niets mee gedaan.”

Volgens Tweede Kamerlid Ineke van Gent (GroenLinks) toont de slechtere score aan dat positieve actie nodig blijft. „Misschien moeten we toch naar een quotumregeling zoals in Noorwegen. In Nederland heerst het idee dat het vanzelf goed komt, maar dat is dus niet zo. Het plafond waar vrouwen in hun carrière op stuiten is van beton en het old boys netwerk is – ook als je het nieuwe kabinet ziet – nog steeds geen verleden tijd.”

Deel dit artikel