Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrijgemaakten ruziën over benoeming docent Kampen

Home

Lodewijk Dros

De aanstelling van een docent aan de Theologische Universiteit Kampen (ThUK) stuit op forse bezwaren. De komst van Stefan Paas legt opnieuw een slepend conflict bloot.

Eerder deze week deed de vrijgemaakte prominent Aad Kamsteeg in het blad Terdege een oproep om de scherpslijperijen uit het verleden van zijn kerk af te sluiten met excuses aan hen die hardvochtig buiten de deur waren gezet. Er waren ’te grote woorden’ gesproken, zei Kamsteeg, die vooral een breuk in de jaren zestig pijnlijk vond; toen ontstonden de Nederlands gereformeerde kerken als afscheiding van de vrijgemaakten. „We hebben ons vergaloppeerd en fouten gemaakt.”

Die verzoenende toon is aan zeven vrijgemaakte dominees niet besteed; zij bezigen opnieuw grote woorden in een brief (zie hieronder). Ze zijn verbonden aan de website gereformeerdblijven.nl, waar de rechtervleugel van het orthodoxe kerkgenootschap zich al tijden boos maakt over de verwording van de vrijgemaakt-gereformeerden.

Aanleiding voor de brief is de benoeming van dr. Stefan Paas als docent ’missionaire gemeente’ aan de ThUK (niet te verwarren met de universiteit, ook in Kampen, waar de Protestantse Kerk in Nederland haar godgeleerden schoolt).

Paas heeft zich vergrepen aan de Bijbel, stellen de vrijgemaakte dominees. Volgens hen gaat hij op een ’ongeoorloofde manier’ om met de Bijbel, en doet hij in zijn proefschrift alsof hij het beter weet dan ’de Auteur’ (God). Daarom trekken de bezwaarde predikanten Paas’ betrouwbaarheid in twijfel, ze vinden zijn publicaties ’in strijd met wat de HEERE’ zegt, en ronduit ’schokkend’.

De schrijvers trekken fel van leer tegen Paas die over het scheppingsverhaal in de openingshoofdstukken van het bijbelboek Genesis heeft gesteld dat het daar niet om een precieze historische weergave van de schepping hoeft te gaan, maar om het ’waarom’ ervan.

Dat doet de ’ernstig verontruste’ dominees denken aan een rel uit 1926: toen liep een dispuut over het spreken van de slang in het paradijs uit op een kerkscheuring. De dominees willen dat de letterlijke interpretatie wordt gehandhaafd, net als in 1926 gebeurde. Hun slotsom is simpel: „Paas kán en mág geen les geven” aan de ThUK.

In het Nederlands Dagblad reageert de onderwijsinstelling; zij ziet in Stefan Paas – die zelf christelijk-gereformeerd is – een ’betrouwbare gereformeerde broeder’.

Deel dit artikel