Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vrienden genoeg. Op Facebook dan

Home

Maaike Homan

Het team van Our Life Project! strijdt tegen het taboe op eenzaamheid onder jongeren. © Jelle Rietveld

Ze gaan naar school, studeren, hebben honderden Facebook-vrienden, sporten en toch behoren jongeren tot de eenzaamste groepen in de samenleving. Gerine Lodder, promoveert vandaag aan de Radboud Universiteit op eenzaamheid onder jongeren. "Alleen trainen van sociale vaardigheden is niet genoeg."

Lodder onderzocht 1750 scholieren, jongens en meisjes, in de eerste drie jaar van de middelbare school en universiteitsstudenten. Komen depressies vooral onder meisjes voor, bij eenzaamheid is er geen verschil tussen de seksen.

"In de oudheid gold: wie alleen is, kan niet overleven. Eenzaamheid had een beschermende (want waarschuwende, red.) functie, vergelijkbaar met honger. We hebben allemaal behoefte om bij anderen te zijn en de effecten zijn groot als die behoefte niet vervuld wordt", zegt Lodder.

Ze verwijst naar een recent onderzoek uit de Verenigde Staten. "Eenzaamheid staat naast roken op oorzaak nummer één als het om vroegtijdig overlijden gaat." Voor jongeren zijn slechte prestaties op school, slecht slapen en depressies de gevolgen.

'Doemdenkers'
Uit internationale onderzoeken blijkt dat ernstige eenzaamheid bij jongeren even vaak voorkomt als bij 75-plussers. Oorzaken zijn voor sommige jongeren sociale onhandigheid, voor anderen een negatieve blik op zichzelf en vriendschappen, stelt Lodder. Deze 'doemdenkers' bezitten die vaardigheden wel maar hebben een 'zwarte bril' op. "Ze hebben wel vrienden, maar beoordelen die vriendschappen als van lage kwaliteit, terwijl hun beste vrienden dat niet zo zien."

Depressies, eenzaamheid en dan nog die hormonen. Hoort dat allemaal niet bij het volwassen worden? Adolescenten zijn volgens Lodder inderdaad extra gevoelig voor eenzaamheid doordat er veel veranderingen plaatsvinden in hun leven.

Lees verder na de advertentie

Ze gaan naar een ander school, hun sociale omgeving verandert, doelen worden anders en er vinden veranderingen plaats in het brein en de hormoonhuishouding.

Diagnostische criteria
"Iedereen heeft wel eens eenzaamheid ervaren", zegt ze. "Het is echter een specifiek soort negatieve gedachte. Een ander proces in onze hersenen." Zelfs iemand met vrienden kan eenzaamheid ervaren. "Het lastige is dat er voor depressie diagnostische criteria bestaan. Voor eenzaamheid niet."

Eenzaamheid wordt volgens haar niet altijd serieus genomen. Het is een subjectieve beleving, zegt Lodder. Of sociale media een oorzaak zijn van die eenzaamheid is niet te zeggen. Onderzoeken laten verschillende uitkomsten zien. "Passief op sociale media zitten, waarbij je alleen kijkt naar de posts van anderen kan een negatief effect hebben. En het hebben van vrienden werkt weer beschermend."

Lodder benadrukt dat er niet een algemeen werkende oplossing is. Sociale vaardigheden trainen kan helpen maar werkt niet bij iedereen. Lodder: "Bij jongeren met een negatief gedachtepatroon kan het zelfs averechts werken omdat je iemands probleem dan niet erkent." Deze jongeren zijn kortom meer gebaat bij cognitieve gedragstherapie waarbij gewerkt wordt aan het zelfbeeld. Volgens haar is nader onderzoek cruciaal, "zodat we weten met welke methoden eenzame jongeren geholpen kunnen worden."

Alleen trainen van sociale vaardigheden is niet genoeg

Gerine Lodder, promoveert aan de Radboud Universiteit op eenzaamheid onder jongeren.

Deel dit artikel

Alleen trainen van sociale vaardigheden is niet genoeg

Gerine Lodder, promoveert aan de Radboud Universiteit op eenzaamheid onder jongeren.