Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Voornaamste pauscriticus is nu monddood. Of toch niet?

Home

Robin de Wever

Kardinaal Raymond Burke, vorig jaar in Vaticaanstad. © ap

Zelden werd een kardinaal zo opzichtig aan de kant gezet. Vorige week was Raymond Burke nog hoofd van het Vaticaanse gerechtshof, binnenkort heeft hij slechts een ceremoniële functie bij een marginale kerkelijke hulporganisatie.

In Vaticaanse kringen is er geen discussie over: paus Franciscus heeft de Amerikaanse kardinaal weggepromoveerd. In zijn nieuwe functie als kardinaal-beschermheer van de Orde van Malta, een liefdadigheidsinstelling, heeft Burke slechts een fractie van de invloed die hij tot voor kort in Rome uitoefende. Ongebruikelijk, want meestal krijgen kardinalen bij een overplaatsing een taak van vergelijkbare statuur en zwaarte. Burke is min of meer kardinaal-af.

Het Vaticaan lichtte de overplaatsing afgelopen weekend niet toe, maar het besluit is moeilijk los te zien van de felle kritiek die Burke de afgelopen maanden uitte op paus Franciscus. De kardinaal staat te boek als conservatief en compromisloos: fel tegen abortus en echtscheidingen, zeer kritisch over homoseksualiteit.

Eerder dit jaar verzette hij zich al tegen een voorstel dat het voor gescheiden gelovigen makkelijker moest maken om ter communie te gaan. Daarmee is hij een heel andere rooms-katholiek dan de paus. Die dringt aan op begrip voor gescheiden gelovigen en wil niet oordelen over homoseksuelen. Het afgelopen jaar ontpopte Burke zich bovendien als een van de meest prominente Franciscus-critici. Vorige maand merkte hij op dat er 'sterk het besef leeft dat de kerk een schip is zonder roerganger'. Velen zouden zich daardoor 'een beetje zeeziek' voelen.

Democratie, maar ook hervormingen
Burke zag de bui toen al hangen, want rond die tijd bevestigde hij in een ander interview geruchten over zijn overplaatsing. Afgelopen december besloot Franciscus al om hem niet opnieuw te benoemen voor de Congregatie voor de Bisschoppen, het orgaan dat beslist wie er tot bisschop benoemd wordt.

In katholieke kringen wordt al gespeculeerd dat paus Franciscus critici 'monddood' wil maken, maar die conclusie is wel erg prematuur. De bisschoppensynode die vorige maand in Rome plaatsvond was juist uitermate democratisch. Werden bisschoppen voorheen altijd geacht om voorgekookte Vaticaanse standpunten te bevestigen, bij deze synode over het gezin klonken hele diverse geluiden. Met dank aan de paus.

Lees verder na de advertentie
Kardinaal Raymond Burke. © ap

Zelfs als Franciscus schoon schip wil maken, hoeft dat nog niet te betekenen dat hij critici de mond wil snoeren. Iedere paus benoemt bisschoppen en kardinalen die bij hem passen. Bovendien is hij gekozen met de opdracht om het bestuurlijk apparaat van de kerk op te schonen. Mogelijk stonden Burke en zijn ideeën gewoon in de weg.

Een aantal katholieke bloggers vraagt zich ondertussen af of Burke door het wegpromoveren daadwerkelijk uit beeld verdwijnt. Hij heeft straks niets meer te doen, constateert Michael Winters van National Catholic Reporter. Dus hij kan zich storten op speeches en het geven van interviews.

De Amerikaanse priesterblogger Dwight Longenecker spreekt op geloofssite Patheos zelfs van een 'ramp voor de missie van de kerk'. Sommige conservatieve katholieken verlangen al hardop terug naar de goede oude tijd van paus Benedictus XVI en zijn voorgangers. Burke kan hun geluid versterken, voorspelt Longenecker. "Franciscus geeft conservatieven niet alleen een duidelijke leider, maar maakt Burke ook een soort martelaar."

Deel dit artikel