Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Voor veel Amerikanen is de werkplek een miserabel oord

Home

Jeannine Julen

© ThinkstockPhotos

Een vijandige sfeer, overwerk of onveilige omstandigheden - en dat terwijl jobhoppen nu makkelijker moet zijn.

De Amerikaanse economie mag dan op verschillende fronten aantrekken, maar op de werkvloer is nog niet veel van die economische glorie te merken. Sterker: een groot deel van de werknemers voelt zich miserabel, blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Rand Corporation, waar ook Harvard University en de University of California aan meewerkten.

Lees verder na de advertentie
Ruim 50 procent van de werknemers werkt onder onaangename of zelfs gevaarlijke werk­om­stan­dig­he­den

Van de ruim drieduizend geënquêteerden geeft zeker de helft aan zich genoodzaakt te voelen thuis over te werken. Anders komt het werk niet af. Nog eens 20 procent noemt de werksfeer vijandig of zelfs bedreigend. Een ander verontrustend percentage: ruim 50 procent van de werknemers werkt onder onaangename of zelfs gevaarlijke werkomstandigheden. Het zijn met name de laagopgeleiden die aan het kortste eind trekken.

Hoe is dat mogelijk in een land waar de werkgelegenheidscijfers elke maand weer iets omhoog kruipen? Een andere baan is dan toch zo gevonden? De onderzoekers laten zich er niet over uit. Maar, vragen ze zich hardop af: zou het kunnen dat zaken als een hoog salaris, een tandartsverzekering en een goed geregeld pensioen het ongemak op de werkvloer compenseren?

Complexe statistieken

Rabobankanalist Hugo Erken vermoedt dat het iets complexer ligt. Met de Amerikaanse arbeidsmarkt gaat het waarschijnlijk minder voortvarend dan recente statistieken doen vermoeden. Hij liet zijn berekeningen erop los: gezien de arbeidsproductiviteit, de inflatie en de gunstige werkloosheidsontwikkeling zouden de lonen met 3,5 procent moeten stijgen. In plaats daarvan gingen de salarissen het afgelopen kwartaal met slechts 1 procent omhoog. "Tijdens de crisis hebben veel Amerikanen zich teruggetrokken van de arbeidsmarkt. Die mensen keren nu terug, maar worden niet meegerekend in de statistieken. Dat kan verklaren waarom werknemers geen vuist kunnen maken en om hogere lonen of betere arbeidsvoorwaarden kunnen vragen."

Wat ook meespeelt, zegt Erken, is de beperkte vakbondsmacht in de VS. Was in de jaren zeventig nog bijna 30 procent van de werknemers lid van een vakbond, nu schommelt dat rond de 11 procent. Ook een kwestie: een recent rapport van het IMF toont dat Amerikanen minder dan vroeger van baan wisselen. Juist dat baanhoppen is van belang voor het verbeteren van de arbeidspositie, aldus Erken.

Maar het is volgens het onderzoek niet enkel kommer en kwel op de Amerikaanse werkvloer. Zeker 80 procent van de respondenten geeft aan zijn eigen ideeën uit te mogen voeren. 60 procent voelt zich gesteund door zijn baas. En hetzelfde percentage respondenten geeft aan vrienden te hebben op zijn werk.

Deel dit artikel

Ruim 50 procent van de werknemers werkt onder onaangename of zelfs gevaarlijke werk­om­stan­dig­he­den