Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

VN scherp over racisme bij politie Nederland

Home

Van onze verslaggever

Nederland is door de Verenigde Naties op de vingers getikt wegens de 'vijandige minderhedencultuur' binnen de politie. Daardoor vertrekken 'buitenproportioneel' veel allochtone agenten uit de korpsen.

De kritiek klonk gisteren op een zitting van het VN-comité tegen racisme in Genève, waarin racisme in Nederland op de agenda stond. Eind deze maand presenteert de VN-commissie haar conclusies en aanbevelingen. Vooruitlopend daarop roept het VN-comité, waarvan onder meer de Maastrichtse hoogleraar mensenrechten Theo van Boven lid is, op tot 'meer actie om een ware culturele diversiteit binnen de politiekorpsen te waarborgen'.

Het is niet voor het eerst dat de Nederlandse politie onder vuur ligt voor haar allochtonenbeleid. Twee jaar geleden liet het ministerie van binnenlandse zaken onderzoeken waarom relatief veel allochtone agenten afzwaaien. In dat jaar nam acht procent van de allochtone dienders ontslag. Uittreders noemden de vele racistische grappen en opmerkingen binnen het korps als oorzaak. Leidinggevenden zouden daartegen nauwelijks optreden.

Eind 1993 klaagden 21 allochtone studenten over racisme op de Nederlandse Politie Academie. Een van de initiatiefnemers, de Surinamer Earl Fernand, werd in juli 1994 van de opleiding gestuurd. Een onderzoekscommissie concludeerde datzelfde jaar dat er geen sprake is van 'stelselmatige discriminatie of racisme' op het opleidingsinstituut. Wel toonde zij zich bezorgd over de 'ongezonde groepsvorming op etnische grondslag'.

De VN-experts zijn ook bezorgd over de teruglopende politieke betrokkenheid van allochtonen. In 1998 ging bij de gemeenteraadsverkiezingen slechts 32 procent van de allochtone stemgerechtigden naar de stembus, tegen 42 procent vier jaar ervoor.

Wel tevreden is het comité over de groeiende deelname van minderheden aan de arbeidsmarkt. Vooral het actieve beleid van de overheid om minderheden in dienst te nemen, wordt geprezen. Nederland scoort ook door het kwijnend bestaan van extreem-rechts, in tegenstelling tot andere lidstaten van de Europese Unie.

Deel dit artikel