Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vmbo-leerling is het ijkpunt voor de Bijbel in Gewone Taal

Home

Emiel Hakkenes

© anp

Er is zeven jaar aan gewerkt door een groep Bijbelwetenschappers en neerlandici. Teksten uit het Grieks, Hebreeuws en Aramees vertaalden zij naar 'duidelijk en direct' Nederlands. Het resultaat, de 'Bijbel in Gewone Taal', wordt vandaag in Rotterdam aangeboden aan koning Willem-Alexander.

Volgens het Nederlands Bijbelgenootschap, dat de Bijbelvertaling uitbrengt, bestond er nog geen vertaling waarin heldere, begrijpelijke taal voorop staat, en waarbij duidelijkheid het belangrijkste doel is.

De vertaling die als standaard geldt, de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, is weliswaar in hedendaags Nederlands gesteld maar daarmee nog niet voor iedereen even goed te begrijpen.

Woedend
Waar in de Nieuwe Bijbelvertaling ruim elfduizend verschillende woorden zijn gebruikt, staan er in de Bijbel in Gewone Taal nog geen vierduizend. Waar de eerste spreekt over Gods toorn, razernij, woede, kwaadheid, boosheid, is God in de laatste enkel woedend, (erg) kwaad of (heel) boos.

Onder meer vmbo-leerlingen hebben meegelezen met het vertaalwerk. Als zij in verwarring raakten over een woord of een begrip, dan was de vertaling nog niet begrijpelijk genoeg. Dat was het criterium voor de vertalers: mensen moeten niet blijven hangen bij de formuleringen, maar over de inhoud in gesprek gaan.

De nieuwe vertaling verschijnt op het moment dat het Nederlands Bijbelgenootschap tweehonderd jaar bestaat. Dat werd afgelopen zomer gevierd met een Bijbelfestival dat werd bijgewoond door prinses Beatrix. Zij ontving toen het eerste exemplaar van de Jeugdbijbel, een nieuwe uitgave voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

De band tussen het Nederlands Bijbelgenootschap en het koningshuis is altijd sterk geweest: prins Willem II was de eerste beschermheer, koning Willem-Alexander is dat nu.

Abonnees van Trouw lezen vandaag in het katern de Verdieping een uitgebreid artikel over de totstandkoming van de Bijbel in Gewone Taal: 'Noach bouwt nu een boot'.

Lees verder na de advertentie
Waar in de Nieuwe Bij­bel­ver­ta­ling ruim elfduizend verschillende woorden zijn gebruikt, staan er in de Bijbel in Gewone Taal nog geen vierduizend

Deel dit artikel

Waar in de Nieuwe Bij­bel­ver­ta­ling ruim elfduizend verschillende woorden zijn gebruikt, staan er in de Bijbel in Gewone Taal nog geen vierduizend