Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vervoersbedrijven uit Friesland en Drenthe gaan op in Noordnet

Home

Van onze correspondente LEEUWARDEN - De vervoersbedrijven uit Friesland en Drenthe, de FRAM Groep en DVM/NWH, gaan op 1 januari 1996 fuseren. Er ontstaat dan een bedrijf met 2200 werknemers en een geschatte omzet van 230 miljoen gulden.

Met deze fusie wil de toekomstige vervoersmaatschappij door flexibilisering de concurrentie voor zijn. Het hoofdkantoor zal in Heerenveen gevestigd worden. De naam voor de nieuwe onderneming wordt pas in september bekend gemaakt, voorlopig zal de onderneming opereren onder de naam 'Noordnet'. Er zullen door de fusie geen arbeidsplaatsen verdwijnen.

Door deze fusie wordt de nieuwe vervoersmaatschappij de grootste van het noorden van het land. Beide bedrijven vallen onder het VSM-concern dat in het kader van 'strategische herpositionering' streeft slechts zes aparte vervoersbedrijven over te houden. Alleen de GADO in noord-Groningen is nog een onafhankelijke vervoersorganisatie. Toch sluit 'Noordnet' het niet uit dat ook de GADO bij 'Noordnet' toegevoegd wordt. “We hebben al besprekingen met elkaar gehad. Maar het tijdstip was er niet naar om nu ook nog met hen te fuseren. In de toekomst sluiten wij dat zeker niet uit”, meent G. van Zoelen, algemeen directeur van de FRAM Groep en na 1 januari directeur van 'Noordnet'.

Het openbaar vervoer in Nederland zal in de toekomst steeds meer te maken krijgen met concurrentie. Via openbare aanbestedingen wil de overheid andere bedrijven ook de mogelijkheid geven om openbaar vervoer te verzorgen. Nu al heeft het Amerikaanse bedrijf 'Vancom' door een openbare aanbesteding een aantal openbaar vervoerlijnen overgenomen van de Limburgse streekvervoerder. “In het buitenland zijn er een aantal grote vervoersbedrijven die best op die openbare aanbestedingen in kunnen schrijven. Dan willen wij ze door een betere prijs/kwaliteitverhouding aftroeven”, aldus Van Zoelen. Subsidiegeld van de overheid loopt nu rechtstreeks naar de vervoersbedrijven. In 1997 of 1998 gaat dat geld naar de provincie die dan ook de openbare aanbestedingen zal gaan regelen.

'Noordnet' heeft na de fusie de beschikking over 570 traditionele bussen en 370 taxi's. Het aantal taxi's is in vergelijking met andere vervoersbedrijven groot. Juist met deze taxi's wil volgens Van Zoelen de FRAM en DVM/NWH de toekomstige concurrentie te lijf. “De klant van tegenwoordig is veeleisend. Het raakt steeds meer uit de tijd om volgens de ouderwetse manier van 'één bushalte in een groot gebied' te redeneren. Klanten willen gewoon graag voor de deur afgezet worden.” Noordnet wil een systeem ontwikkelen dat klanten met kleinere taxibusjes uit de verderliggende plaatsen worden opgehaald. Op een centraal punt staat dan een grotere, traditionele bus klaar voor de verdere reis. Op 1 januari wil de nieuwe maatschappij al meteen met deze nieuwe manier van vervoeren beginnen. Bij het rijk is subsidie aangevraagd voor een proef in twaalf gemeenten in Noord-Friesland. “Het is dé manier van openbaar vervoer bedrijven in de toekomst.”

Decentraal

Voor de staf en de administratieve krachten zal het effect van de fusie het grootst zijn. Taxi- en buschauffeurs merken in eerste instantie nog niet zoveel van de fusie. Pas in mei 1996 zal bij de nieuwe busregeling gekeken worden of verschillende lijnen geïntegreerd kunnen worden. Van het kantoor in Meppel zullen twintig arbeidsplaatsen verhuizen naar het nieuwe hoofdkantoor in Heerenveen. Dat hoofdkantoor zal voor miljoenen verbouwd worden. Toch is door 'Noordnet' gekozen om de werkzaamheden decentraal te blijven uitvoeren. Volgens het populaire systeem van 'business-units' wordt het werk verdeeld. Daarbij zal het kantoor in Drachten verdwijnen, terwijl er juist in Assen een nieuw kantoor bijkomt.

Ondanks dat er geen gedwongen ontslagen vallen is met de vakbonden wel gewerkt aan een sociaal plan. “Er zijn een aantal dubbelfuncties, overplaatsingen en interne bedrijfsregelingen moeten in elkaar geschoven worden. In het sociaal plan wordt dat allemaal geregeld”, aldus D. Ketting van Vervoersbond FNV. Na overleg met de vakbonden en het eigen personeel worden in september alle details van fusie gepresenteerd.

Deel dit artikel