Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Verpleeghuis Hogewey is met een strikt anti-rookbeleid de rokers een stap voor

Home

Van een onzer verslaggeefsters WEESP - Elke deur in de lange gang draagt de bekende wit-met-rode verbodssticker. Op de ronde tafeltjes met bloemetjeskleden in de hal staan vaasjes, maar geen asbakken. In verpleeghuis Hogewey in Weesp heerst een strikt anti-rookbeleid.

Hier wordt de Tabakswet, die een rookvrije gezondheidszorg beoogt, streng toegepast. Uit de handen van minister Borst van volksgezondheid ontving directeur Teunissen van Hogewey deze week een prijs voor het meest rookvrije verpleeghuis.

J. Spiering, faciliteiten-manager van Hogewey, is blij met de prijs. “Samen met de prijs voor het Vrouwvriendelijke beleid die we in 1994 ontvingen is dit een stukje erkenning voor ons personeelsbeleid.” Hogewey raakt al een beetje gewend aan prijzen, zegt ze trots. Een paar jaar terug ontving het verpleeghuis voor demente bejaarden zowel de internationale Andersen/Crosby Award als de Dien Cornelissen Prijs voor het leefproject Wonen in Leefstijl.

Volgens een recente enquête van de stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) leeft tweederde van de zorginstellingen de Tabakswet uit 1990 tot in de kleine lettertjes na. Ziekenhuizen lopen voorop (83 procent), maar in instellingen voor verstandelijk gehandicapten valt er nog veel te verbeteren (48 procent). Bij instellingen met een streng anti-rookbeleid wordt meestal bij de ingang aangegeven dat er een rookverbod geldt. Overtreders worden er vrijwel meteen op aangesproken.

Zo ook in Hogewey. Spiering vertelt dat de Tabakswet bewust naar de letter is toegepast. “Wij zagen niets in een halfslachtig beleid. Als je zoiets invoert, moet je het ook goed doen”. Onder aanvoering van directeur Teunissen, jarenlang een stevige roker maar nu fervent tegenstander, werden er volgens Spiering 'trapsgewijze veranderingen' doorgevoerd. Eerst ging het rookverbod in op de afdelingen, en daarna ook in de gangen en privé-kantoren. Later kregen de rokers onder het personeel een eigen rookruimte. In een zithoek in de hal, de 'koffiecorner', mogen bezoekers de hele dag roken, in de recreatieruimte alleen tijdens de koffiepauzes.

Voor de bewoners van Hogewey is er op elke afdeling een zithoek waar ze kunnen roken. Omdat ze dement zijn, mogen de bejaarden alleen onder begeleiding een sigaret opsteken. “Anders is het te gevaarlijk,” zegt Spiering. “De bewoners mogen ook niet zelf sigaretten kopen, dat doet het personeel voor hen”. De hoeveelheid sigaretten waar de bewoner recht op heeft wordt in overleg met de familie en de bewoner bepaald.

Public relationmanager T. Kuijl vertelt dat zij zich haar eerste binnenkomst op Hogewey nog goed kan herinneren. “In de hal zat een man breeduit een sigaar te roken. Naast hem zat een vrouw die aan astmatische bronchitis leed. Zij vroeg de man niet te roken, waarop hij een gezicht trok van 'wie doet mij wat'. Dat kan natuurlijk niet.”

Uit de Stivoro-enquête bleek dat veel instellingen méér doen dan voorgeschreven staat in de Tabakswet. Bijna de helft geeft voorlichting aan het personeel over stoppen met roken.

Personeelsleden op Hogewey mogen alleen nog een sigaretje opsteken in het 'rookhol', een naargeestig hok met formica tafeltjes en een oud keukenblok. “Als je roken lekker vindt, dan vergaat het plezier je hier wel!”, lacht ze.

Het anti-rookbeleid heeft op Hogewey veel weg van een ontmoedigingscampagne voor rokers. Volgens Spiering was er, zeker in het begin, veel verzet onder het rokende personeel. “Ze probeerden de regels te ontlopen door in de gangen te roken of weg te kruipen in berghokken en toiletten. Ook bezoekers klaagden dat ze op de afdelingen niet meer mochten roken. Zeker in het begin waren er bijna dagelijks conflicten en dan moesten we geduldig het beleid uitleggen. De bewoners hebben het allemaal gelaten ondergaan. Van hen hebben we geen klachten gehad”.

Spiering zegt zelf minder te zijn gaan rokken door het anti-rookregiem. “Ik rookte eerst twaalf sigaretten per dag en nu bijna niets meer”. Dat ze in haar eigen privé-kantoor ook geen sigaret mag opsteken, vindt ze logisch. “Bezoekers mogen geen last hebben van sigarettenrook. De meesten zijn niet assertief genoeg om dat zelf aan te geven, dus zijn wij ze met deze maatregel een stapje vóór.”

Deel dit artikel