Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vergunning Chinees bedrijf in gevaar

Home

Van onze redactie economie AMSTERDAM - Een Chinees bedrijf dat in IJmuiden oude hoogoven-installaties demonteert en zijn Chinese werknemers onder gevaarlijke omstandigheden en voor veel minder dan het minimunloon laat werken, verliest mogelijk zijn werkvergunning.

Het Centraal bestuur arbeidsvoorziening (CBA) onderzoekt sinds eind vorige week of het Chinese bedrijf, CMIC, zich wel houdt aan de wet arbeid vreemdelingen. “Het onderzoek kan één tot enkele weken duren”, aldus een medewerker van het CBA. Dat er niet sneller wordt ingegrepen, is onder meer het gevolg van het recht op weerwoord voor CMIC.

CMIC demonteert in IJmuiden twee installaties die Hoogovens heeft verkocht aan Gunawan Iron and Steel uit Maleisië. Aanvankelijk zou Stork voor de overplaatsing van de twee hoogovens naar Maleisië zorgen, maar Gunawan verkoos het goedkopere aanbod van het Chinese bedrijf. CMIC bracht 120 man eigen personeel mee naar IJmuiden en is, na een half jaar, ongeveer halverwege de ontmantelingsklus.

Tijdens het werk zijn inmiddels veertien ongelukken gebeurd, waarvan twee met dodelijke afloop. In beide fatale gevallen gaat het om een val van grote hoogte als gevolg van het ontbreken van voldoende veiligheidsvoorzieningen. Na het tweede dodelijke ongeluk heeft de Arbeidsinspectie het werk een week stilgelegd.

De Industriebond FNV vond dat onvoldoende en stelde een eigen onderzoek in. Dat resulteerde in een ultimatum waarin werd aangekondigd bij de rechter om stillegging van het werk te zullen vragen tenzij een groot aantal verbeteringen zou worden aangebracht. “De meest schrijnende zaken zijn daarna snel opgelost”, aldus een medewerker van de bond.

Een van de kwesties die nog wel speelt, is het loon dat de Chinese slopers krijgen: dertig gulden per dag. “Dat is ver beneden het minimumloon en op zich al een reden waarom de arbeidsvergunning van CMIC ingetrokken zou moeten worden”, aldus de zegsman van de industriebond.

Het minimuloon geldt ook voor buitenlandse bedrijven die in Nederland werk verrichten. De medewerker van het CBA bevestigt dat dit een van de kwesties is die het CBA nu onderzoekt. Het CBA kwam tot dit onderzoek “nadat een rapport van de Arbeidsinspectie ook bij ons de nodige vragen opriep”.

Hoogovens is slechts indirect bij de zaak betrokken. De twee oude hoogovens staan weliswaar op hun terrein maar zijn nu eigendom van het Maleisische Gunawan. Dit bedrijf heeft het Chinese CMIC als onderaannemer in de arm genomen, een besluit waar Hoogovens zegt geen invloed op te kunnen uitoefenen.

Deel dit artikel