Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Veel opties om aftrek van rente te beperken

Home

Cees van der Laan

©THINKSTOCK

Politici en ambtelijke financieel experts beschikken over voldoende inventiviteit om te bezuinigen op de hypotheekrenteaftrek zonder het principe geweld aan te doen. Daarmee kan worden voorkomen dat het kabinet zou vallen over de eis van PVV-leider Geert Wilders dat er niet getornd mag worden aan de hypotheekrenteaftrek.

Dit los van de vraag of het kabinet-Rutte überhaupt het mes wil zetten in deze aftrek. Want minister van financiën Jan Kees de Jager ziet er niet zoveel in, evenmin als premier Rutte. Als de aftrek op een of andere manier wordt beperkt, dan is dit slecht voor de economie en voor de burger, luidt hun bezwaar. Het is een zienswijze die ongetwijfeld vatbaar is voor kritiek van voorstanders van het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek, maar wel eentje die de politieke realiteit bepaalt.

Maar zou het te bezuinigen bedrag zo hoog worden, bijvoorbeeld tegen de tien miljard euro, dat het beperken van de hypotheekrenteaftrek onontkoombaar is, dan zijn er veel mogelijkheden.

Voordeel
In 2009 hield één van de ambtelijke werkgroepen, die in opdracht van het toenmalige kabinet alle mogelijke bezuinigingen in kaart bracht, zich bezig met de hypotheekaftrek. Er is in ieder geval één voordeel: er kan snel veel geld worden opgehaald. Sneller bijvoorbeeld dan bij ingrepen in de AOW, WW en het ontslagrecht.

Zo kan de hoogte van de hypotheek, percentage van de aftrek en het eigenwoningforfait worden bijgesteld. De aftrek kan beperkt worden tot 70 procent van de hypotheek of het kabinet kan besluiten dat slechts een maximumpercentage van de betaalde rente kan worden afgetrokken. Beide maatregelen leveren op de lange en korte termijn miljarden euro's aan besparingen op.

Eigenwoningforfait

Snel geld valt er ook op te halen met het verhogen van het eigenwoningforfait (het deel van de waarde van een huis dat de belastingdienst als inkomen beschouwt). Wordt het forfait verhoogd van 0,6 procent (2012) naar 2,1 procent dan levert dat in 2015 twee miljard euro op en in 2020 4,4 miljard.

PVV-leider Geert Wilders maakte ook een voorbehoud op een door vele experts bepleitte aanpak van de aflossingsvrije hypotheek. Het grootste bezwaar hiertegen is dat burgers hun schuld niet aflossen en alleen rente betalen. Een optie zou kunnen zijn dat de aftrek alleen nog maar geldt als 30 jaar lang 3,33 procent per jaar wordt afgelost. Wie toch een aflossingsvrije lening afsluit, kan dan niets meer aftrekken.

De achtergrond van het voorbehoud van Wilders zal zijn dat veel 'Henks en Ingrids' een dergelijke hypotheekvorm bezitten of dat die juist de aankoop van een huis mogelijk maakt, dat anders te duur zou zijn.


Het e-mailadres bij dit profiel is nog niet bevestigd. Een link om te bevestigen kunt u vinden in uw inbox.
Bent u de link kwijt? Vraag hier een nieuwe aan.

Wachtwoord is niet correct

tonen

Wachtwoord komt niet overeen

tonen

U moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden

Deel dit artikel