Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Veel jihadstrijdsters kiezen bewust hun koers

Home

Seran de Leede

Samantha Lewthwaite, de Britse 'white widow', staat op de lijst van gezochte personen van Interpol. © reuters
Opinie

SERAN DE LEEDE   Jonge vrouwen die naar Syrië reizen om zich aan te sluiten bij IS zijn niet alleen gehersenspoelde slachtoffers, betoogt onderzoekster Seran de Leede.

Westerse, jonge vrouwen die naar Syrië trekken om zich daar bij hun broeders aan te sluiten in de jihad, we horen het steeds vaker. Mede sinds het uitroepen van het kalifaat door de leider van Islamitische Staat, Al-Baghdadi, lijken steeds meer westerse vrouwen gehoor te geven aan de roep een bijdrage te leveren.

Waar sommigen zich nog wel kunnen voorstellen dat jonge mannen richting het strijdtoneel trekken - op zoek naar avontuur, eer, respect, zingeving - wekken de jonge vrouwen voornamelijk verbazing. Waarom zou een jonge vrouw uit een westerse samenleving, waar haar rechten verankerd zijn in de wet en waar ze alle kansen van de wereld heeft, er bewust voor kiezen af te reizen naar een oorlogsgebied voor een religie die haar ondergeschikt maakt aan haar man? Al snel wordt geconcludeerd dat zij gemanipuleerd is door mannen uit haar omgeving, gebrainwasht, vergelijkbaar met de wijze waarop loverboys hun slachtoffers aan zich binden.

Hofstadgroep
Deze stereotypering zagen we eerder. Zo werden de vrouwen in de Hofstadgroep in eerste instantie gezien als de gemanipuleerde slachtoffers van een groep charismatische, extremistische jongemannen. Pas later drong het besef door dat zeker een aantal van deze vrouwen al radicale denkbeelden had voordat zij met de Hofstadgroep in aanraking kwamen.

Ook Samantha Lewthwaite, de Britse weduwe van een van de zelfmoordterroristen van de aanslagen in Londen in 2005, werd aanvankelijk gezien als de arme weduwe die van niets wist. Later bleek dat zij een actieve rol binnen de groep had. Inmiddels wordt deze White Widow verdacht van betrokkenheid bij verschillende aanslagen van de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab.

In het algemeen lijken vrouwen snel als slachtoffers gezien te worden als het om moslimextremisme gaat, mede door de strenge scheiding naar sekse. Vooral de alles bedekkende boerka of nikab versterkt het stereotype van slachtoffer. Voor velen is het ondenkbaar dat een vrouw er zelf voor kiest zich in een nikab te hullen en zich te schikken in een in westerse ogen traditionele rol. Toch zijn er vrouwen die dit beschouwen als een zekere vorm van emancipatie. Zij beslissen zelf wel wie hen wél en niet mag zien. Deze vrouwen hebben een eigen mening en beschouwen zich verre van onderdrukt.

Inspirerend
Dit wil niet zeggen dat alle jonge vrouwen die naar Syrië vertrekken sterke, overtuigde vrouwen zijn. Er zijn helaas ook veel vrouwen (en mannen) die aangetrokken worden door charismatische personen die hen inspireren aan de jihad deel te nemen. En je kunt je afvragen of jonge meisjes een goede inschatting kunnen maken van wat hun in Syrië te wachten staat.

Maar om al deze meiden weg te zetten als slachtoffers is een bagatellisering van hun stem, hun rol en hun invloed. Tevens wordt door deze bagatellisering de vraag waarom deze vrouwen beslissen af te reizen naar IS-gebied - want het is vaak een bewuste keuze - compleet genegeerd. Die waarom-vraag is belangrijk en het antwoord daarop zou ons kunnen helpen bij het preventie- en re-integratiebeleid. In plaats van het vraagstuk simpelweg af te doen als één van manipulatie, onderdrukking en brainwashen, moeten we proberen te achterhalen waarom en hoe deze vrouwen uiteindelijk vaak zelf tot een reis naar Syrië besloten.

Seran de Leede: onderzoeker vrouwen, terrorisme en extremisme aan de Universiteit Leiden

Lees verder na de advertentie
In het algemeen lijken vrouwen snel als slachtoffers gezien te worden als het om mos­lim­ex­tre­mis­me gaat

Deel dit artikel

In het algemeen lijken vrouwen snel als slachtoffers gezien te worden als het om mos­lim­ex­tre­mis­me gaat