Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Vaticaan dreigt met splitsing Latijns patriarchaat Jeruzalem

Home

Van onze redactie religie & filosofie

AMSTERDAM - Binnen het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem is grote opschudding ontstaan over uitgelekte voorstellen in Rome om de rooms-katholieken in Israël af te splitsen van het 'aartsbisdom' en ze rechtstreeks onder het gezag van het Vaticaan te laten vallen.

Het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem heeft nu jurisdictie over alle rooms-katholieken in Palestina, Jordanië, Cyprus én Israël. In totaal zo'n 63000. Het voorstel wordt gezien als ondermijning van het gezag van patriarch Michel Sabbah, een Palestijn die in 1987 door paus Johannes Paulus II werd benoemd (tot dat moment was hij rector van de universiteit in Bethlehem). Zijn voorgangers waren sinds het herstel van het patriarchaat in 1847 steevast Italianen.

Het voorstel om het patriarchaat te splitsen in een Arabisch en een Hebreeuws deel heeft de steun van drie partijen. Ten eerste van een deel van de leden van het zogenaamde Werk van Sint Jacobus, een groep in Israël woonachtige christenen die de dialoog met het jodendom nastreeft en in haar hang naar kerkelijke onafhankelijkheid wordt gesteund door kringen binnen de Franse rk kerk.

De tweede groepering die een eventuele afsplitsing steunt, is een stroming binnen het Vaticaan die vindt dat de katholieke immigranten en gastarbeiders in Israël -bijvoorbeeld Filippino's- recht hebben op een eigen kerk. De derde partij is de Israëlische regering. Deze zegt dat ook te vinden voor de Arabische katholieken in het land, maar wil in werkelijkheid patriarch Sabbah dwars zitten, die door premier Sjaron en de zijnen wordt weggezet als pro-Arabisch.

In werkelijkheid is Sabbah -behalve patriarch ook international voorzitter van de rk vredesbeweging Pax Christi- juist uitgebalanceerd in zijn kritiek. Zo riep hij de Palestijnse leider Arafat en de Israëlische premier Sjaron beiden op af te treden, als ze er alsmaar niet in bleven slagen het wederzijdse geweld te stoppen. Sabbah sprak zich ook uit tegen de Arabische terreuracties in New York en Washington en de Palestijnse zelfmoordaanslagen. Daarnaast vindt de patriarch echter dat Israël zich direct moet terugtrekken uit alle bezette Palestijnse gebieden.

Of het Vaticaan het patriarchaat echt zal splitsen is nog maar de vraag, getuige de uitspraak van de pauselijke nuntius (gezant) in Israël, aartsbisschop Pietro Sambi. Deze liet weten dat zo'n 'pastorale maatregel' wellicht ooit nodig zal zijn, maar nu nog niet. Reden, niet door Sambi vermeld: men wil de Arabieren niet voor het hoofd stoten.

Deel dit artikel