Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Van der Graaf tegen bezwaarde scheurmakers

Home

Van onze redactie religie & filosofie

AMSTERDAM - Infiltranten zijn het, en stokers. Jan van der Graaf gebruikt ferme taal om zijn afschuw uit te spreken over de 'scheurmakers' in de hervormde kerk.

Deze week treedt Van der Graaf, oud-secretaris van de behoudend-hervormde Gereformeerde Bond, naar buiten met een ongemeen felle 'waarschuwing tegen afscheiding'. Juist nu, aan de vooravond van de maand van de waarheid, die vóór 1 mei, wanneer de Protestantse Kerk in Nederland (PKN - fusie van hervormden met lutheranen en gereformeerden) een feit wordt. ,,Het is zo verschrikkelijk en radicaal, ik had dit niet voor mogelijk gehouden'', zegt Van der Graaf. Twee jaar hield hij zich stil, nu trekt hij van leer in het Bonds-blad 'De Waarheidsvriend' tegen de scheurmakers die in zijn kerk 'spanningen en verdeeldheid' zaaien. ,,Ik heb ook veel kritiek op de PKN'', zegt Van der Graaf, ,,maar afscheiding - nee, nee, nee.''

Hij identificeert de splijtzwam in de rechterflank van de hervormde kerk als iets 'van buitenaf': Het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk, streng anti-PKN. 'Contactpersonen' binnen gemeenten organiseren het verzet tegen de kerkenfusie, dominees zijn graag bereid ver van eigen kansel voorlichtingsavonden te beleggen, met voorgedrukte formulieren en brochures over hoe de gemeente te 'verzelfstandigen'. ,,Ze scheppen zich een eigen werkelijkheid en verbuigen het recht en zeggen: 'Wíj zetten de hervormde kerk voort'. Daarmee zetten ze mensen op het verkeerde been,'' zegt Van der Graaf.

Hij spreekt van een 'afsplitsingsbeweging', waarin jonge dominees voorop gaan, ,,die zich nog maar kort geleden binnen de Nederlandse hervormde kerk tot het ambt hebben laten ordineren, terwijl men wist dat deze kerk op weg naar fusie was.'' Hij noemt 'sprekende voorbeelden' - A. Kot uit Schoonrewoerd en Comité-secretaris W. van Vlastuin uit Katwijk. ,,Ze deinzen er niet voor terug hun gemeente te scheuren en zijn niet meer te stuiten. Daarom treed ik naar buiten.''

Morgen publiceert Trouw een gesprek met Van Vlastuin, en nieuwe gegevens over mogelijke kerkscheuring.

Deel dit artikel