Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Utrecht wil nieuwe asielzoekers direct laten integreren

Home

Robin de Wever

Een tentenkamp voor vluchtelingen in Heumensoord. © anp

Utrecht maakt een einde aan het voortdurende verkassen van asielzoekers. Wie belandt in de Utrechtse noodopvang hoeft niet iedere paar maanden naar een andere plaats, maar wordt elders in de stad opgevangen. Ook gaat de gemeente zorgen dat ze beter integreren.

Dat heeft de gemeente afgesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In juli opent de gemeente in de wijk Overvecht een nieuwe noodopvang voor vierhonderd asielzoekers, meldt de Volkskrant.

Ze krijgen daar de komende tweeënhalf jaar niet alleen een dak boven hun hoofd, maar kunnen er ook Engelstalige cursussen volgen, bijvoorbeeld over ondernemerschap. Asielzoekers die het Engels niet machtig zijn, mogen eerst een taalcursus doen. Wie een verblijfsstatus krijgt, kan in Utrecht een woning krijgen. De aanpak geldt alleen voor nieuwkomers: de 950 asielzoekers die al in Utrecht zijn, vallen onder het oude regime.

Met het plan zwemt Utrecht vooralsnog tegen de stroom in. Vrijwel in het hele land moeten asielzoekers regelmatig verhuizen. Omdat hun opvanglocatie tijdelijk is bijvoorbeeld, of omdat er elders meer plek voor hen is.

"Al die verandering is niet goed voor ze", meent GroenLinks-wethouder Kees Diepeveen van welzijn en zorg. "Integreren doe je lokaal. Vaak bouw je als asielzoeker een netwerk op. Je leert mensen kennen, bijvoorbeeld de vrijwilligers die muziek- of sportactiviteiten voor je organiseren. Als je dan ineens weg moet, begin je weer bij nul." Ook voor het geestelijk welzijn van asielzoekers is die vastigheid beter, meent Diepeveen. "Traumaverwerking kan pas goed op gang komen als je stabiliteit en rust vindt."

Onder één dak met Utrechtse jongeren
De nieuwkomers krijgen in de opvang gezelschap van 25 jongeren die in Utrecht een woning zoeken. Zo hoopt de gemeente twee vliegen in één klap te slaan: de asielzoekers krijgen niet alleen een dak boven hun hoofd, maar komen ook gelijk in aanraking met de Nederlandse bevolking.

Lees verder na de advertentie
Integreren doe je lokaal. Je leert mensen kennen, bijvoorbeeld de vrijwilligers die muziek- of sport­ac­ti­vi­tei­ten voor je organiseren. Als je dan ineens weg moet, begin je weer bij nul

Wethouder Kees Diepeveen

Met het project reageert de gemeente op een oproep die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid laatst deed: zorg dat asielzoekers zo vroeg mogelijk integreren. Wethouder Diepeveen: "Die eerste maanden zijn voor de integratie ontzettend belangrijk. Inmiddels is wel duidelijk dat rondhangen in de opvang en niets te doen hebben funest is voor je motivatie. We willen vanaf dag één in deze mensen gaan investeren."

En als ze uiteindelijk toch terug naar huis moeten? "Dan is de kans dat ze daar aan werk komen en goed kunnen meedraaien in de samenleving alleen maar groter." De kritiek dat de gemeente asielzoekers met al die projecten valse hoop geeft, wijst Diepeveen resoluut van de hand. "Het COA gaat dit duidelijk communiceren. Iedereen weet straks: dat ik een cursus doe, betekent niet dat ik sowieso in Nederland kan blijven."

Gemeente denkt ook aan de buren
De gemeente heeft ook plannen met buurtgenoten die tegen de komst van asielzoekers zijn. Voor hen gaat ze in een wijkcentrum een aantal activiteiten organiseren. Dat moet helpen om het draagvlak voor de nieuwe project te vergroten.

Utrecht hoopt dat haar aanpak elders in het land navolging krijgt. Andere gemeenten balen net zo goed dat ze 'hun' asielzoekers niet mogen huisvesten. Zij hebben het gevraagd om daar soepeler in te zijn. Geen onredelijk verzoek, vindt het COA, dat nu wil kijken wat er op dat gebied mogelijk is. Het orgaan was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Deel dit artikel

Integreren doe je lokaal. Je leert mensen kennen, bijvoorbeeld de vrijwilligers die muziek- of sport­ac­ti­vi­tei­ten voor je organiseren. Als je dan ineens weg moet, begin je weer bij nul

Wethouder Kees Diepeveen