Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Uit BRIEVEN van lezers

Home

Europa Naarmate meer mensen in Europa gaan aarzelen over de wenselijkheid van een snelle eenwording, gaat Nederland zich steeds enthousiaster binden aan een continentaal Europa.

De Troonrede kon dat enthousiasme nauwelijks nog onderdrukken, en alleen plichtmatig stond er nog iets in over het Atlantische voorbehoud. Van den Broek kan blijkbaar niet meer op tegen de Eurocraten in zijn omgeving.

Na het referendum liet Lubbers weten, dat Europa zich niet moet laten ophouden door de Franse neestemmers. De Eurotrein moet verder, zelfs als dat een splitsing van de EG teweegbrengt. Zo wordt Nederland vastgeklonken aan Frankrijk en Duitsland en verliest het zijn contacten met landen als Engeland en Portugal, die een Atlantische opening naar Amerika geven.

Een benauwend vooruitzicht!

Hendrik Ido Ambacht P. Kors

Kerkendag (2)

Naar aanleiding van de publikaties over de Kerkendag in Trouw van 21 september het volgende. Met enige verwachting ging ik die zaterdag in Amersfoort naar het programma-onderdeel 'Kerken op weg naar 2000'.

Die 'veel belovende' titel werd echter geenszins waargemaakt. Wat ik aantrof was het bekende beeld van vooral hoge kerkelijke functionarissen die elkaar heel beleefd de bal toespelen. Er ontstond geen echte discussie, geen debat. Alsof 'kerken op weg naar 2000' vooral een zaak van de porseleinkast is.

Geen woord over de ernstige crisis waarin de meeste kerkgenootschappen verkeren; geen woord van verlegenheid over het feitelijke gebrek aan toekomstvisie in de richting van 2000.

Wel veel algemeenheden, die iedere betrokkene in het kerkgebeuren al lang weet. Wel een oproep van bisschop Ernst om 'bij elkaar te blijven'. Alsof dat het probleem is. We zouden niet eens weten hoe je uit elkaar moet. Er is alleen een verregaand gebrek aan moed om de verschillen vruchtbaar aan de orde te stellen. We gaan respectvol met elkaar om, maar het wordt ondertussen doodsaai.

Het tegenvallende niveau van de 'discussie' lag misschien wel aan de mensen achter de tafel. Maar dat vind ik te goedkoop. Ik denk eerder dat we in een impasse zitten, die de kerkelijke top op nog geen enkele manier heeft weten oplossen.

Amsterdam Henk Baars

Staking

In hoeverre is het juist om een staking te organiseren, terwijl de aangekondigde maatregelen niet eens in de Kamer besproken zijn? ..', wordt al te vaak geuit. Ik heb meer waardering voor acties waarbij wordt nagedacht over de plichten die we hebben. Misschien is het niet eens zo slecht om de huidige lerarensalarissen te handhaven. De mensen die 'alleen voor het geld' werken zullen dan snel verdwijnen. De echte vakbroeders en -zusters blijven over. Bovendien lijkt me de aangekondigde maatregel 'Wie meer doet, verdient meer' een prima ontwikkeling.

Verder vraag ik me af of die onderwijssalarissen nou echt wel zo slecht zijn. Op school hoor ik collega's hardop nadenken over het aanschaffen van een boot, caravan of motor; ook zie ik collega's naar een ver land op vakantie gaan. Dan zwijg ik nog over de riante voertuigen, die nodig zijn voor het vervoer naar school.

Doorn Henk Bos

Verdraaiing (2)

Noortje van Oostveen en haar man Albert van den Heuvel beweren in een ingezonden brief in Trouw van 24 september aangaande een kort geding dat zij in 1984 hebben aangespannen, dat de rechter mij een rectificatie heeft opgelegd.

Dit is onjuist. De rechter achtte tijdens de zitting verdere interventie overbodig omdat er een aanbod tot rectificatie lag. Het ANP schreef: 'Mr. Asscher hoefde geen vonnis te wijzen: beide partijen kwamen tijdens de behandeling al tot overeenstemming over de te plaatsen rectificatie'.

De rancuneuze, zure reactie van het echtpaar laat zich in het licht van het boven aangehaalde niet begrijpen.

Amsterdam Willem Smitt

Deel dit artikel