Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Uit BRIEVEN van lezers

Home

Kuiper (2)

In het betreffende artikel is Kuiper mijns inziens denigrerend neergezet: als een wat sneue hoogbejaarde wiens beoordelingsvermogen is aangetast; Hemink zou hem dit hebben moeten besparen, oordeelt Schipper. De regisseuse wordt en passant ook nog even 'ge-nitwit'.

Nu ik het betreffende programma gezien heb, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat dit negatieve schrijfsel is ingegeven door rancune. Kuiper komt integer en authentiek over. Hij vertelt echter ook dat de onfrisse belangstelling voor zijn seksuele leven, naar aanleiding van zijn boek 'Ver heen', hem nogal verrast. Zo was er een christelijke krant die daar te ver over had doorgevraagd. Hij doelde op een interview in Trouw met Kuiper in 1989. De interviewers waren Aleid Schilder en Aldert Schipper!

Over de eventuele koketterie van Kuiper kun je een kritische opmerking maken, akkoord. Maar Schipper heeft onder de gordel toegeslagen.

Haarlem Marret Kramer

Verdraaiing

In Trouw van 19 september laat u de zogenaamde journalisten Smitt en Plugge van het weekblad Prive eens helemaal leeglopen.

Deze journalistieke vorm werkt in dit geval goed: de twee zetten hun eigen 'filosofie' en die van hun blad zozeer te kijk, dat het niet eens nodig is om hun abjecte opvattingen te weerspreken. Er is echter een nadeel: ook verdraaiing van feiten blijft onweersproken.

Zo kan Smitt straffeloos beweren dat de rechter in het geding dat wij aanspanden tegen Prive 'het verder heeft afgeblazen'.

Feit is echter dat Smitt door de rechter is opgelegd om zowel op de cover, als binnenin, een door onze advocaat goedgekeurde rectificatie te plaatsen. Ondanks zijn hevige verzet. En zulks is ook geschied.

Amsterdam Noortje van Oostveen en Albert van den Heuvel

Verkooptruc

In het artikel 'Wallage: Wie meer doet, krijgt meer geld' (Trouw, 16 september), valt weer op dat Wallage een vlotte prater is die zijn handel goed tracht te verkopen.

Hij heeft het in zijn toelichting op de onderwijsbegroting 1993 over een 'prestatiegerichte beloning' in plaats van een algemene loonsverhoging in het onderwijs. Er moet volgens hem meer selectiviteit komen. Zal dit de werfkracht voor het leraarschap bevorderen? Het valt te betwijfelen. Temeer daar bij overbodigheid de leraar wordt afgescheept met een verslechterde wachtgeldregeling. Ook blijft de onrechtvaardige salarisachterstand bestaan.

Kennelijk moeten leraren wat dit laatste betreft idealistisch blijven en niet al te marktgericht! Nu echter in sommige gevallen een onhoudbare situatie dreigt te ontstaan, moet er met 'prestatiegerichte beloning' gewerkt worden. Het is ook maar net hoe het in zijn kraam te pas komt.

Dit geldt ook zijn verwijt aan vakbonden, bestuurders en Kamerleden, dat alles dat naar ongelijkheid ruikt door hen wordt tegengehouden. Is deze uitlating van dezelfde man die enkele maanden geleden de invoering van de basisvorming - toppunt van gelijkschakeling - met gloed verdedigde?

Wanneer de school meer arbeidsmarktgericht moet gaan denken, is het goed te letten op de verkooptrucjes van een welbespraakte staatssecretaris.

Zutphen J. P. Kwesto

Groenen

De Franse Groenen zijn er de schuld van dat het Verdrag van Maastricht in Frankrijk met de hakken over de sloot gekomen is.

Achtendertig miljoen Fransen waren stemgerechtigd, zeventig procent kwam op. Dat zijn 26,6 miljoen burgers. Amper 51 procent stemde ja. Een procent is 26 600 kiezers. 'Les Verts' in Frankrijk zijn zeker goed voor enkele procenten. Zij waren verdeeld over Maastricht. De top van de partij voerde in meerderheid campagne voor ja. Helaas. Men wil te gretig meedoen met de grote politiek.

De Groene partijen in Europa zijn in meerderheid tegen Maastricht. Ook Groen Links. Men is tegen Maastricht omdat men voor Europa is. Maastricht is het Europa van de bankiers, van de verwilderde speculatie, van de dwangmatige groei, van het onhoudbare consumentisme. Maastricht is het anti-ecologisch, anti-Derde Wereld, anti-sociaal, anti-democratisch. Het reduceert burgers tot marktmassa, waarmee politici handelen als kooplui en bankiers. Europa verenigen, ook met Oost en Zuid, is een veel langere weg. Eenheid is niet te koop.

Groningen H. A. Verbeek (Groene fractie Europees Parlement)

Deel dit artikel