Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Twee miljard euro helpt ouderen niet aan werk

Home

Ingrid Weel

Een dame die via uitzendbureau 65+ aan het werk is als cateringmedewerkster. © Lex van Lieshout

De overheidssubsidies om ouderen aan het werk te krijgen of te houden, zijn zinloos. Dat blijkt uit onderzoeken van onder meer het Centraal Planbureau (CPB) en het onderzoeksbureau SEO. Het gaat jaarlijks om ongeveer twee miljard euro aan bonussen, premiekortingen en andere extraatjes om de arbeidsparticipatie van 50-plussers te stimuleren.

Er zijn bonussen voor bedrijven om ouderen in dienst te nemen, er zijn premiekortingen op onder meer de WW en WAO voor werkgevers, extraatjes voor de oudere werknemer zelf, scholingsbudgetten en compensatieregelingen vanuit het Rijk bij ziekte van oudere werknemers. Het effect van bijna alle goedbedoelde maatregelen van de overheid is volgens het CPB 'nihil tot gering positief'.

Ruim veertig procent van de werkgevers weet zelfs niet van het bestaan van de regelingen af, blijkt uit een onlangs verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Veel leidinggevenden van bedrijven vinden dat namelijk een zaak voor de afdeling personeelszaken.

In de meeste gevallen geeft personeelszaken haar kennis niet door aan collega's die nieuwe mensen in dienst nemen. "Zodoende spelen overheidsregelingen geen rol in de beslissing iemand aan te stellen", aldus het onderzoeksbureau SEO. Grote bedrijven vinden de premiekortingen zelfs vaak niet interessant genoeg.

Ook SEO constateert in haar rapport dat de meeste maatregelen de kans niet vergroten dat 50-plussers vaker worden aangenomen. "Ouderen blijven relatief onaantrekkelijk", noteert het SEO, welke compensaties er ook zijn. Vooral vanwege de structureel hoge loonkosten, de veronderstelde lagere productiviteit en de grotere kans op langdurig ziekteverzuim.

De minister van sociale zaken en werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) heeft eerder laten weten dat voor hem mensen ouder dan 55 jaar grote prioriteit hebben. Hij wil zich er vooral voor inzetten dat ouderen hun baan behouden. Als het aan hem ligt, is het in 2020 net zo normaal dat een 55-plusser werk heeft als een jonger iemand.

De arbeidsdeelname van 55-plussers is de afgelopen jaren wel flink toegenomen, maar dat komt vooral door het afschaffen van de vut, hervormingen van de prepensioenregelingen en veranderingen in de WAO. Bonussen, premiekortingen en spaarregelingen zetten weinig zoden aan de dijk.

De zogenoemde mobiliteitsbonus, waarbij werkgevers 7000 euro ontvangen als ze uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder in dienst nemen, is van alle huidige regelingen de enige met enig succes.

Het SEO heeft berekend dat door deze bonus circa vijfduizend meer uitkeringsgerechtigden worden aangenomen per jaar. Daarmee zijn de kosten van de regeling (zo'n 300 miljoen) nog steeds fors hoger dan de opbrengsten.

De werkgever krijgt, als die zo'n werkloze in dienst houdt, de eerste twee jaar nog eens jaarlijks 7000 euro. Het CPB ziet ook licht positieve effecten van deze bonus voor 50-plussers, maar waarschuwt ervoor dat bij versoepeling van het ontslagrecht de nieuwe baan van deze gesubsidieerde ouderen wel eens een tijdelijke baan kan zijn.

Deel dit artikel