Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Trouw - nieuws, verdieping en gids

Home

Betrokken zijn bij de samenleving. Oog hebben voor wat er werkelijk in de wereld gebeurt. Waarde hechten aan diepgang en persoonlijke ontwikkeling. Deze tijd vraagt om kwaliteit. Om een krant met idealen. Steeds meer mensen waarderen Trouw.

De belangrijke aandachtsgebieden van Trouw zijn levenbeschouwing, natuur en milieu, onderwijs en opvoeding en zorg. De zorgvuldige berichtgeving maakt Trouw tot één van de meest geciteerde dagbladen, ook al omdat het vaak met primeurs komt die maatschappelijke discussie op gang brengen.

Trouw is een moderne, compacte krant met dagelijks drie dimensies. In het eerste katern wordt de lezer kort en goed geïnformeerd over het nieuws. In het tweede katern, de Verdieping, wordt het nieuws verder uitgediept en worden belangrijke thema's behandeld. De derde dimensie is sinds januari 2004 de Gids. De dagelijkse Gids geeft informatie waarmee de lezer zelf iets kan (doen).

In januari 1999 werd een belangrijke stap gezet naar de huidige vorm van de krant. Toen werd de tweedeling - eerst het nieuws dan de Verdieping - ingevoerd. Dat bleek een succes. Er was dus ook geen reden om daar iets aan te veranderen, hoogstens om er iets aan toe te voegen: de dagelijkse Gids. De krant is daardoor overigens niet dikker geworden maar wel overzichtelijker, praktischer en levendiger. Trouw kent sindsdien doordeweeks drie delen; nieuws, verdieping en gids.

In het eerste katern willen wij de lezer kort en goed informeren over het nieuws. Na de voorpagina volgen de rubrieken: Vandaag (pagina 2/3), Nederland, Europa, Wereld, Economie, Beurs en Sport. Op elke pagina staan compacte eigen berichten, reportages en achtergronden.

In de Verdieping, het tweede katern, willen wij inzicht bieden in het belangrijkste nieuws en actuele thema's die ons vooral bezighouden. Daarbij behoren vanzelfsprekend de rubrieken Religie en Filosofie en Podium. Naast interviews, reportages en beschouwingen is de Verdieping ook het domein van spraakmakende columnisten als Sylvain Ephimenco, Rob Schouten, Bert Keizer, Hans Goslinga, Willem Breedveld, J.A.A. van Doorn, Rob de Wijk en anderen. Op zaterdag staan er veel extra's in de Verdieping waaronder de lezerspagina met de 'Brief van de hoofdredactie' en tweewekelijks de interviewserie De Tien Geboden van Arjan Visser.

De Gids verschijnt dagelijks met drie tot vier pagina's achter in de Verdieping en op zaterdag als aparte weekendbijlage van zeven tot acht pagina's. Op die dag blijft ook de vierde bijlage verschijnen: Letter & Geest en Boeken. Daarin nemen wij de ruimte voor het debat over levensbeschouwelijke, culturele en politieke thema's van deze tijd en bespreken wij de nieuwste boeken, fictie en non-fictie.

Ondanks alle veranderingen van de laatste jaren zijn het karakter en signatuur van Trouw onveranderd. Trouw blijft een eigenzinnige, niet-elitaire krant met nieuws dat mensen raakt, en achtergrondinformatie die hun kijk op de wereld scherpt en verbreedt. Geworteld in een christelijke traditie blijft Trouw de krant die een bron van bezinning en inspiratie wil zijn voor iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, die behoefte heeft aan morele en spirituele oriëntatie. Met deze veranderingen hopen wij dat Trouw - brenger, verklaarder en commentator van nieuws, inspirator en klankbord - zich beter en scherper kan profileren als misschien wel de beste krant van Nederland.

Advertenties

Behalve artikelen staan er ook advertenties in Trouw. Ongeveer de helft van alle inkomsten komt van deze advertenties, de andere helft uit de opbrengsten van de abonnementen en de losse verkoop. Bovendien zijn advertenties ook een bron van nieuws. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar een baan, heeft veel aan de personeelsadvertenties in de krant.

Advertenties zijn er in verschillende soorten en maten. In de commerciële advertenties prijzen bedrijven hun producten of diensten aan, zoals levensmiddelen, auto's, kleding, toerisme en onroerend goed. Vooral in de zaterdagkrant staan veel personeelsadvertenties. Verder veel familieberichten over geboorte, huwelijk, jubileum en overlijden.

Voor mensen die een huis zoeken, een auto willen verkopen of een oproep willen doen zijn er kleine, gerubriceerde advertenties. Deze Mini's verschijnen niet alleen in Trouw, maar ook in de Volkskrant en NRC Handelsblad.

De redactie van Trouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Maar sommige advertenties worden wel geweerd. Reclame voor seks-telefoonlijnen en advertenties die in strijd zijn met de wet, komen niet in de krant.

De lezer

Trouw-lezers vind je in alle bevolkingsgroepen en beroepen en ze zijn er van alle leeftijden. Wél delen ze een sterke betrokkenheid bij de samenleving en zijn ze sociaal bewogen. Dat blijkt uit het feit dat een relatief hoog aantal lezers professioneel of in vrije tijd een bestuursfunctie uitoefent. Die vrije tijd is er verder voor ontspanning en uiteenlopende interesses als kunst en cultuur, natuur, reizen en literatuur. De Trouw-lezer is daarnaast vaak goed opgeleid, behoort tot de hoogste welstandsklassen en heeft een hoog inkomen. Mensen met een financiëleof commerciële functie zijn oververtegenwoordigd. Trouw bereikt dagelijks ruim 81.000 beslissers.

Tot slot: Trouw wordt iedere dag door gemiddeld 278.000 mensen gelezen met een oplage van 108.531 (losse verkoop: 8.047).

Geschiedenis

Trouw werd in de Tweede Wereldoorlog opgericht vanuit het protestants-christelijke verzet tegen de Duitse overheersers en hoorde net als Het Parool en Vrij Nederland tot de ondergrondse pers. De officiële oprichtingsdatum is 30 januari 1943. Als verzetsblad bracht het niet-gecensureerd goed én slecht nieuws. Om de medewerkers enige veiligheid te bieden waren redactie en verspreiding gescheiden. Maar gevaarlijk bleef het: meer dan 130 verspreiders hebben hun activiteiten met de dood moeten bekopen tot aan de bevrijding op 5 mei 1945. Na de oorlog werd besloten dat Trouw als dagblad zou blijven verschijnen.

Nog tot in de jaren zestig was een krant doorgaans gelieerd aan een politieke of kerkelijke groepering: katholieken, protestanten, liberalen en socialisten. Het was de tijd van de ¿verzuiling¿. De meeste lezers van Trouw behoorden tot de protestants-christelijke zuil. Eind jaren zestig veranderde er veel in de samenleving en dat had ook gevolgen voor kranten. Langzaam brokkelden de zuilen af. Kranten ontwikkelden zich tot informatiebrengers met een bredere doelgroep dan de traditionele.

Meer over de geschiedenis van Trouw leest u op onze website Illegale Trouw.

Verbreding

In de jaren tachtig en negentig verbreedde Trouw zich steeds meer. De krant ging zich richten op lezers met een kritische, open blik en een brede belangstelling voor maatschappij en levensbeschouwing.Vorm en inhoud van een krant veranderen voortdurend. In de loop der jaren zijn bij Trouw bijlagen verschenen en weer verdwenen. In 1989 kwam bijvoorbeeld de nog steeds zeer gewaardeerde bijlage Letter & Geest voor het eerst uit, gevolgd door de boekenbijlage en de bijlagen Media en Etcetera, die jaren later werden samengevoegd. De bijlage ZaterdagZondag bestond al eerder.De modernere druktechnieken hadden grote invloed op het uiterlijk van de krant. De kwaliteit van de foto's verbeterde snel, ze werden scherper en ook groter afgedrukt. In 1986 onderging Trouw een ware metamorfose: voor alle teksten werd een zogenaamd schreefloos lettertype (zonder tierelantijntjes) gebruikt. De vormgeving werd ruimer maar ook strakker van opzet en er kwam meer kleur in de krant: sommige foto¿s, grafische elementen en advertenties. Enige jaren eerder werd besloten dat op elke pagina de vouw zou worden gerespecteerd: teksten mochten niet meer door de middenvouw lopen. Begin 1999 veranderde het uiterlijk van de krant opnieuw. Het dagelijkse katern De Verdieping werd ingevoerd, waarmee de bijlagen Wetenschap, onderwijs en opvoeding (op woensdag), de kunstbijlage (donderdag), de boekenbijlage (vrijdag) en ZaterdagZondag (zaterdag) kwamen te vervallen. In 2004 werd de dagelijkse Gids toegevoegd. Op zaterdag bestaat Trouw nog steeds uit vier katernen: het nieuwskatern, de Verdieping, de WeekendGids en Letter & Geest / Boeken.

Krachtenbundeling

Door de economische ontwikkelingen konden lang niet alle kranten het hoofd zelfstandig boven water houden. Veel krantenredacties moesten gaan samenwerken of zelfs integreren. Trouw werd in 1965 in het hele land ochtendblad en nam toen ook enkele regionale bladen over, onder andere de Nieuwe Provinciale Groninger Courant en Nieuwe Drentse Courant. In 1972 volgde een fusie met de Kwartetbladen: vier protestants-christelijke avondkranten uit Zuid-Holland, De Rotterdammer, de Nieuwe Haagse Courant, het Dordts Dagblad en de Nieuwe Leidse Courant.In 1968 richtten Het Parool en de Volkskrant de Perscombinatie op, waarin alle activiteiten werden gebundeld met uitzondering van de beide redacties: het drukken en verspreiden van de kranten, de abonnementen- en de advertentieafdelingen en ook de commerciële en logistieke onderdelen. Trouw trad in 1975 toe tot Perscombinatie, in 1996 kwamen daar het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad bij door de fusie van Perscombinatie met de Nederlandse Dagbladunie. Zo ontstond het uitgeefconcern PCM, dat vijf van de zes landelijke dagbladen in Nederland uitgeeft en waarin ook boekenuitgever Meulenhoff is opgenomen.

Feiten

  • Verschijning: Landelijk ochtendblad van maandag t/m zaterdag
  • Verspreide oplage: 112.933 exemplaren (bron: HOI, Instituut voor Media Auditing)
  • Hoofdredacteur: W. Schoonen
  • Adjunct-hoofdredacteuren: E. Bijlo en G. van Loenen
  • Uitgever: PCM Landelijke Dagbladen BV
  • Opgericht door: Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, Mevrouw dr. G.H.J. van der Molen, E. van Ruller, J. Schouten
  • Te: Aerdenhout op zaterdag 30 januari 1943
  • Eerste nummer: Eerste nummer onder de naam Trouw op 18 februari 1943. Eerder was de Oranje-Bode verschenen, geheel gewijd aan de geboorte van prinses Margriet (op 19 januari) met artikelen van Van der Molen en Schouten. De tweede uitgave heette Trouw.

Deel dit artikel