Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Topleraar Jelmer Evers draait het onderwijs om

Home

Laura van Baars

Het verhaal van onderwijsvernieuwer Jelmer Evers slaat over de hele wereld aan. © Bert Spiertz/HH

Geschiedenisleraar Jelmer Evers ging parttime werken om in zijn vrije tijd de lessen voor zijn vier schooldagen te kunnen voorbereiden. Evers steekt er dan ook veel tijd in. In plaats van voor de klas een verhaal te houden, neemt hij de les eerst op met een microfoon en monteert hij er beelden bij. In de klas kan hij dan aan de slag met oefeningen. Het is een voorbeeld van 'flipping the classroom': draai het onderwijs om. De klassikale behandeling doen de kinderen thuis via de computer, het huiswerk op school.

Doordenkend op 'flipping', schreef de bevlogen Evers samen met wiskundedocent René Kneyber het boek 'Flip the system', dat in juli in het Engels uitkomt. In oktober verschijnt bovendien in Nederland het vervolg op de bundel waarmee zij hier twee jaar geleden succes verwierven: 'Het Alternatief'. Daarin draaien de leraren het hele onderwijssysteem om.

In plaats van de leraar het sluitstuk is van een keten van politici, ministers, onderwijsinspecteurs, onderwijskundigen en schoolbestuurders, moet hij juist het begin zijn. Alle anderen zijn dienstbaar aan de docent en zijn klas. Het verhaal slaat aan: Evers reist inmiddels de hele wereld over om het te vertellen, en werd genomineerd voor Global Teacher of the Year. Tijd voor zijn eigen lessen op de Utrechtse middelbare school Unic heeft hij volgend schooljaar nog maar voor één dag in de week.

Weerstation
Op veel plekken in Nederland dient 'Het Alternatief' als inspiratiebron. "Het is een verhaal waardoor leraren zelf het initiatief gaan pakken", zegt Evert-Jan Oppelaar, informaticaleraar aan het Herbert Vissers College in de Haarlemmermeer. Met zo'n veertig andere leraren streed hij deze maand voor de titel 'Onderwijspionier 2015'. Oppelaar won. Met vijf collega's nam hij afscheid van het lesboek in de klas. Al hun onderwijs wordt samengesteld uit beeld, geluid, activiteiten, oefeningen en klassikale uitleg.

Oppelaar: "Ons beste voorbeeld is het weerstation in de schooltuin. Daar leren kinderen met KNMI-filmpjes en oefeningen meteorologie."

Politiek Den Haag ziet de opkomst van de ambitieuze leraar met belangstelling aan. Politieke pogingen om de kwaliteit van leraren te verbeteren en hun onvrede weg te nemen, zijn de afgelopen decennia vaak gestrand. Evers en Kneyber proberen met 'Het Alternatief' de leraar zelf naar verbetering te laten zoeken. Om hun geloof in de leraar te benadrukken, brachten VVD en PvdA samen met een aantal schoolleiders en leraren, onder wie Evers en Kneyber, vorig jaar het pamflet 'Samen leren' uit. Daarin staat hoe de beroepsgroep sterker kan worden en zich op scholen voortdurend kan verbeteren.

Lees verder na de advertentie
In plaats van de leraar het sluitstuk is van een keten, moet hij juist het begin zijn

'Lerende netwerken'
Het ministerie van onderwijs trekt nu 5 miljoen euro uit voor een lerarenfonds (zie kader onderaan). Evers: "Lesmateriaal dat je hiermee ontwikkelt, moet je wel delen met collega's binnen en buiten de school."

Evers ziet de toekomst van de leraar in 'lerende netwerken'. "De leraar is autonoom, maar behoort ook tot een collectief. Met collega's binnen en buiten school moet hij voortdurend praten over het verbeteren van zijn vak. Wie straks geld krijgt uit het fonds, kan vijf tot zes keer per jaar samen onderwijs komen ontwerpen. Via sociale netwerken willen we het lesmateriaal ook digitaal ontsluiten. Alles is erop gericht de beroepsgroep te versterken en het onderwijs te verbeteren."

Het succes ten spijt, is Evers er niet gerust op dat de leraar nu echt, volgens zijn gedroomde model, aan het begin van die onderwijsketen komt te staan. "Teksten als: 'de leraar moet weer centraal staan', horen we al zo lang. Je ziet ook nu met de invoering van de rekentoets dat niet naar de kritiek van leraren geluisterd wordt. Maar als wij als beroepsgroep sterker komen te staan, wordt het lastiger voor de politiek om ons te passeren."

Voor het zover is, kan het nog wel even duren. "In Amerika kostte het oprichten van de National Board of Professional Teaching Standards dertig jaar. En wij zijn net begonnen. Ik hoop vooral dat het aantal leraren dat door dit fonds geïnspireerd raakt zich als een olievlek zal uitbreiden."

Je ziet ook nu met de invoering van de rekentoets dat niet naar de kritiek van leraren geluisterd wordt

Deel dit artikel

In plaats van de leraar het sluitstuk is van een keten, moet hij juist het begin zijn

Je ziet ook nu met de invoering van de rekentoets dat niet naar de kritiek van leraren geluisterd wordt