Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Top ov-chipbedrijf verdient in twee jaar kwart meer

Home

Vincent Dekker

Het salaris van de drie toplieden van TLS, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ov-chipkaart, is de afgelopen twee jaar met ruim 20 procent gestegen. TLS maakt al sinds de oprichting in 2001 verlies.

De drie directeuren verdienden vorig jaar gemiddeld 240.000 euro en zitten daarmee boven de zogeheten Balkenendenorm. TLS wil geen uitsplitsing geven van de salarissen per directielid, al lijkt het bedrijf daar wel wettelijk toe verplicht.

TLS is in 2001 opgericht om voor de Nederlandse Spoorwegen en de drie gemeentelijke vervoerbedrijven van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de ov-chip te ontwikkelen en vervolgens te exploiteren. Het bedrijf is volledig gefinancierd met publiek geld en maakt nu al negen jaar verlies. Ook de komende jaren zal er nog geen winst gemaakt worden.

Uit de jaarverslagen van TLS blijkt dat de driekoppige directie in 2008 samen 672 duizend gulden verdiende, tegen 549 duizend in 2007. In 2007 was echter een van de drie slechts tien maanden in dienst. Bij een volledig jaarsalaris voor die derde zou de totale salarispost ongeveer 580 duizend euro hebben bedragen. De stijging komt dan neer 92 duizend euro, oftewel 16 procent. In 2009 bedroeg de salarispost ruim 640 duizend, maar werkte een van de drie slechts acht maanden. Wordt ook dat verrekend dan blijkt het salaris in 2009 gemiddeld met nog eens 7 procent te zijn verhoogd.

Een woordvoerster van TLS meldt dat de salarisstijgingen over 2008 en 2009 ’marktconform’ zijn geweest. Welke definitie van ’marktconform’ TLS hanteert, kan zij niet zeggen. In 2008 sloeg de economische crisis toe en in 2009 was die op haar hevigst. Een bekende Nederlandse multinational als Philips verláágde in 2009 de salarissen van de top met gemiddeld 15 procent. En dat terwijl Philips over vorig jaar nog een winst van ruim 400 miljoen kon melden.

Met iets meer dan 240 duizend euro gemiddeld, verdienden de drie TLS-directeuren vorig jaar boven de Balkenendenorm. Volgens TLS zit in de salarispost ook een pensioendeel, maar dat geldt ook voor de Balkenendenorm. Die komt momenteel neer op ongeveer 230 duizend euro.

Dit jaar heeft de directie van TLS opnieuw een ’marktconforme’ salarisverhoging gekregen, meldt de woordvoerster desgevraagd. Nu zit het gemiddelde salaris dus heel ruim boven de Balkenendenorm.

Managers in de (semi)publieke sector moeten bovendien hun salaris openbaar maken zodra zij meer verdienen dan een minister (ongeveer 180 duizend inclusief pensioen). Omdat TLS geheel gefinancierd is met publiek geld, hoort het tot de semi-publieke sector. TLS weigert echter de salarissen van de individuele directeuren openbaar te maken.

De Tweede Kamer houdt morgen een algemeen overleg over de ov-chipkaart. Op Nu.nl laat de SP al weten dat het de minister zal vragen TLS onder curatele te stellen. De partij vindt het onaanvaardbaar dat een bedrijf dat constant verlies lijdt en al ruim honderd miljoen gemeenschapsgeld heeft opgesoupeerd, zijn directeuren meer dan de minister-president laat verdienen.

Lees verder na de advertentie
Lezer voor de ov-chipkaart. Het systeem is na bijna tien jaar ontwikkeling nog steeds verliesgevend. (ANP)

Deel dit artikel