Uw profiel is aangemaakt

U heeft een e-mail ontvangen met een activatielink. Vergeet niet binnen 24 uur uw profiel te activeren. Veel leesplezier!

Top CP'86 ook door hof veroordeeld

Home

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - De vonnissen tegen de extreem-rechtse Centrumpartij '86 zijn in hoger beroep door het Amsterdams gerechtshof bevestigd.

Het hof veroordeelde het voltallige hoofdbestuur van CP'86 en de oud-voorzitter ieder tot een gevangenisstraf van een maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en een boete van vijfduizend gulden, waarvan de helft voorwaardelijk. De vereniging Centrumpartij '86 werd veroordeeld tot een boete van tienduizend gulden.

De hoofdbestuursleden Wim Beaux, Henk Ruitenberg, Stewart Mordaunt, Tim Mudde en oud-voorzitter Wim van Wijngaarden zijn schuldig bevonden aan discriminatie, belediging en het aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen op grond van ras, godsdienst en levensovertuiging (artikel 137 c, d en e van het Wetboek van strafrecht).

Volgens president J. Willems vormt het bestuur samen met de partij een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van misdrijven, zoals bedoeld in het beruchte artikel 140. De partij op zich is niet zo'n misdadige organisatie, aldus het hof.

Hoge Raad

Juist dit laatste punt wil de raadsman van CP'86, mr. H. Anker, door de Hoge Raad laten toetsen. De drie afwezige bestuursleden Mudde, Mordaunt en Van Wijngaarden moeten nog gepolst worden, maar wat Anker en partijvoorzitter Henk Ruitenberg betreft gaat de partij in cassatie. Anker: “Artikel 140 gaat over organisaties die een misdadig oogmerk heben. Dat deze club het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft, daarvan zeggen wij 'nee'.”

Partijvoorzitter Ruitenberg betitelde dat onderdeel van het vonnis zelfs als 'waanzin'. Hij is het reizen naar de rechtbankzittingen nog niet moe: “Als je niet het gevoel hebt dat je schuldig bent, ben je gewoon bereid om stad en land af te reizen om dat te bewijzen”. Ruitenberg werpt zich op de rechtzittingen voortdurend op als de man onder wiens leiding CP'86 een minder radicale koers is gaan varen.

Ook na het vonnis erkende hij desgevraagd weer dat zijn partij in het verleden over de schreef is gegaan. Is het dan wel verstandig om door te gaan met straatdemonstraties, zoals afgelopen zaterdag in Vaals waar circa zestig activisten van CP'86, de Vlaamse organisatie Voorpost en de Duitse Junge Nationalisten demonstreerden tegen het Verdrag van Maastricht?

Ruitenberg vindt van wel: “We hoeven onze integriteit toch niet te verliezen omdat een paar heren ons een proces aandoen?” Hij kondigde aan dat zijn partij straks ook weer de straat op zal gaan ter herdenking van de demonstratie in Rijswijk een jaar geleden.

Burgemeesters voor blok

Daarbij neemt de partij “de tactiek van de burgemeesters” over, die daags voor een CP'86-demonstratie deze verbieden uit vrees voor een gewelddadige botsing van de Centrumpartijleden met antifascistische actievoerders. Vaals was het eerste voorbeeld hoe de partij dat oplost: CP'86 vraagt pas de dag voor een demonstratie toestemming aan de burgemeester, zodat die geen verbod meer kan afkondigen.

Deel dit artikel